PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

CSR jako obszar raportowania niefinansowego w świetle rozszerzenia zakresu ujawnień

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
CSR as a non-financial reporting area in the light of the extension of the scope of disclosures
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule podjęto problematykę rozszerzenia od 2017 roku zakresu raportowania niefinansowego. Nowe obowiązki sprawozdawcze związane są z implementacją na grunt polskiego prawa i praktyki gospodarczej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE, skutkującą rozszerzeniem zakresu ujawnianych informacji niefinansowych (dla jednostek zaufania publicznego), w tym w szczególności składających się na sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Artykuł oparto przede wszystkim na wskazanej Dyrektywie oraz opublikowanej w 2017 roku nowelizacji Ustawy o rachunkowości, a także na literaturze przedmiotu i publikowanych w Internecie raportach dotyczących kwestii raportowania niefinansowego i społecznej odpowiedzialności biznesu.
EN
The article concerns the issue of extending the scope of non-financial reporting since 2017. New reporting obligations are related to the implementation of the Directive of the European Parliament and of the Council 2014/95 / EU into Polish law and business practice, resulting in an extension of the scope of disclosed non-financial information (for public trust units), including in particular reporting on corporate social responsibility business - CSR. The article was based on the indicated Directive and the amendment to the Act on Accounting published in 2017, as well as on the literature of the subject and reports published in the Internet regarding the issues of non-financial reporting and corporate social responsibility.
Rocznik
Tom
Strony
299--310
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz.
Twórcy
autor
 • Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
Bibliografia
 • 1. Chluska, J., (2017). Wpływ obowiązku ujawnień modelu biznesu na system rachunkowości przedsiębiorstw. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Nr 3(44).
 • 2. Cyran, K., Dybka, S., (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 14/63.
 • 3. Dadacz, J., (2017). Zmiana polskich przepisów w związku z implementacją Dyrektywy 2014/95/UE. W L. Anam, J. Kacprzak (red.), Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla raportujących, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 • 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Dz. Urz. UE L 330 z 2014 r.
 • 5. Fiedor, B., (2016). Implementacja koncepcji CSR jako przesłanka trwałości firmy i jej sukcesu rynkowego. Przegląd Organizacji, 1.
 • 6. Idasz-Balina, M., Balina, R., (2016). Narzędzia CSR w kreowaniu wizerunku banku spółdzielczego. Zarządzanie finansami i rachunkowość, 4(3).
 • 7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011- 2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Komisja Europejska, Bruksela 25.10.2011, COM(2011) 681.
 • 8. Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 26.06.2017r. Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych (metodyka sprawozdawczości finansowej). C(2017) 4234 final.
 • 9. Lament, M., (2017). Raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń w Polsce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, T. 91, 147.
 • 10. Otola, I., Tylec, A., (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu a wyniki finansowe przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie. T.1, Nr 24.
 • 11. Piersiala, L., (2016). Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu na tle koncepcji interesariuszy. W S. Kowalska, J. Rubik (red.), Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu. Częstochowa: WWZPCz.
 • 12. Rogala, P., (2013). Raporty społeczne – doświadczenia i dylematy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Społeczna odpowiedzialność organizacji. W poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii, Nr 288.
 • 13. Roszkowska, P., (2011). Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność. Warszawa: Difin.
 • 14. Skrzek-Lubasińska, M., Dyjas-Pokorska, A., Kudrewicz-Roszkowska, M., Makuch, Ł., Stanek-Kowalczyk, A., Uhl, H., (2011). Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. PARP, Warszawa: PwC.
 • 15. Szwajca, D., Nawrocki, T.L., (2016). Możliwości oceny zaangażowania przedsiębiorstw w działania społecznie odpowiedzialne a ich polityka informacyjna w zakresie CSR. Przegląd Organizacji, 4.
 • 16. Tylec, A., (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce – synteza badań. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, Z. 97, Nr 1964.
 • 17. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047.
 • 18. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. z 1994 r., nr 121 poz. 591.
 • 19. Wołczek, P., (2013). Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Społeczna odpowiedzialność organizacji. W poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii, Nr 288.
 • 20. http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/11/Raport-Spo%C5% 82eczna-odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-biznesu-fakty-a-opinie-KPMG-FOB20141.pdf (05.01.2018).
 • 21. http://raportyspoleczne.pl/ (21.01.2018).
 • 22. http://www.csrinfo.org/10-raportowania-niefinansowego-polsce/ (20.01.2018).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d34a1750-1c43-472a-958c-7df9d7444579
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.