PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Expenditure for harvesting and ensiling of low stalk green fodder using press and pickup trailer

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Nakłady ponoszone na zbiór i zakiszanie zielonek niskołodygowych z zastosowaniem prasy i przyczepy zbierającej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The work was made to determine operational costs and cost-effective technologies for preparation of silage from low stalk green fodder, involving baler and various forms of storage systems marked as follows: ASW - wrapping single bales, ZOSZ - wrapping bales on the wrapping serial machine, ZOW - storage bales in a plastic bags using bale charger or collecting chaff in the silo by using pickup trailer - PS - or just storage chaff on the prism - PP. The lowest unitary fuel consumption was noticed in technology using pickup trailer and storage chaff in the silo - PS (6.99 kg · t-1 dry matter), but the largest fuel consumption took place when using press for wrapping individual bales - ZOP (12.24 kg · t-1 dry matter). The structure of fuel consumption in particular operations was presented by largest share in all technologies including mowing, tedding and raking. Technology showed the lowest labour input when collecting green fodder with pickup trailer and storage chaff in the silo - PS (1.80 labour hour · t-1 dry matter), and the highest one was when using baler and wrapping single bales - ASW (2.94 labour hour · t-1 dry matter). The lowest unitary costs of silage production was present when using pickup trailer and storing chaff on the prism - PP (zł 225.60 · t-1 dry matter), but the highest costs were when using technology with round baler and individual bale wrapping system - ASW (zł 353.80 · t-1 dry matter).
PL
W pracy określono nakłady eksploatacyjne i ekonomiczne technologii sporządzania kiszonek z zielonek niskołodygowych z udziałem prasy zwijającej i różnymi formami składowania oznaczonymi odpowiednio: ZOP - owijanie pojedynczych bel, ZOSZ - owijanie bel na owijarce szeregowej, ZOW - osłanianie bel w worku foliowym przy użyciu ładowarki bel, oraz przyczepy zbierającej ze składowaniem sieczki w silosie - PS lub na pryzmie - PP. Najmniejszym jednostkowym zużyciem paliwa charakteryzuje się technologia z przyczepą zbierającą i składowaniem sieczki w silosie - PS (6,99 kg·t-1s.m.), a największym z prasą zwijającą i owijaniem pojedynczych bel - ZOP (12,24 kg·t-1s.m.). W strukturze zużycia paliwa największy udział we wszystkich technologiach przypada na operacje koszenia, przetrząsania i zgrabiania. Najniższą pracochłonność wykazywała technologia z przyczepą zbierającą i składowaniem sieczki w silosie - PS (1,80 rbh·t-1s.m.), a najwyższą z udziałem prasy zwijającej i owijaniem pojedynczych bel - ZOP (2,94 rbh·t-1s.m.). Najniższe koszty jednostkowe produkcji kiszonek występują w technologii z przyczepą zbierającą ze składowaniem surowca roślinnego w pryzmie - PP (225.60 zł·t-1s.m.), a najwyższe w technologii zbioru prasą zwijającą i owijaniem pojedynczych bel - ZOP (353,80 zł·t-1s.m.).
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, ul. Nowourysynowska 166; 02-787 Warszawa, Poland , stanislaw_gach@sggw.pl
autor
 • Latvia University of Agriculture, Research Institute of Agricultural Machinery, Ulbroka, Latvia
autor
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział Warszawa, ul. Rakowiecka 32; 02-532 Warszawa, Poland
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, ul. Nowourysynowska 166; 02-787 Warszawa, Poland
Bibliografia
 • [1] Buliński J., Gach S., Waszkiewicz Cz.: Ocena parametrów pracy owijarki do bel. Materiały IV Sympozjum im. prof. Cz. Kanafojskiego: Problemy budowy oraz eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych. Politechnika Warszawska, Płock, 1994, 72-75.
 • [2] Gach S.. Analiza i ocena technologii sporządzania kiszonek z zielonek niskołodygowych. Warszawa: SGGW, 2003.
 • [3] Gach S.: Foil consumption on joint wrapping of green forage bales. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Agriculture, 2011, 57: 27-33.
 • [4] Gach S., Klonowski J.: Energetic investigations on the rolling baler. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 2000, 37: 39-47.
 • [5] Gach S., Barszczewski J., Filipowicz D.: Analiza nakładów ponoszonych w różnych technologiach zakiszania runi łąkowej. Woda Środowisko Obszary Wiejskie, 2007, T. 4, 1 (10): 293-309.
 • [6] Gach S., Piotrowska E., Skonieczny I.: Foil consumption in wrapping of the single green forage bales. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Agriculture, 2010, 56: 13-20.
 • [7] Gach S. Kostyra K.: Costs of covering green forage bales by various methods. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Agriculture, 2011, 57: 35-40.
 • [8] Gach S., Korpysz K. 2011: Aspekty jakościowe kiszonek z zielonek niskołodygowych w formie sprasowanych bel. Postępy Nauk Rolniczych, 2: 55-67.
 • [9] Gromadzki J.: Katalog - cennik ciągników i maszyn rolniczych. Poznań: PIMR, 2010.
 • [10] Karwowski B.: Analiza nakładów ponoszonych w technologii zbioru i zakiszania zielonek niskołodygowych. Praca magisterska. SGGW, WIP, Warszawa, 2011.
 • [11] Muzalewski A.: Koszty eksploatacji maszyn. Warszawa: Wydawnictwo IBMER, 2010, 23, 47.
 • [12] Nazarov S.I.; Sasyrov V.A.; Kuz'mickij A.V.: Ocenka effektivnosti technologij zagotovki stebel'catych kormov. Tech. Sel'. Choz., 2001, 3, 14-16.
 • [13] Nowak J.: Analiza i ocena technologii sporządzania kiszonek w formie bel cylindrycznych. Rozprawa habilitacyjna. Lublin: Wydaw. AR, 1997.
 • [14] Olszewski T., Pintara Cz.: Ocena stanu i główne kierunki w technice i technologiach zbioru i konserwacji pasz zielonych. Inżynieria Rolnicza, 1998, 2: 153-162.
 • [15] Podkówka W.: Kierunki w produkcji kiszonek i siana w Europie. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 462: 25-39.
 • [16] Przybył J.: Przyszłość należy do przyczepy zbierającej. Top Agrar Polska, 2006, 5: 120-123.
 • [17] Roszkowski A.: Technologie zakiszania zielonek niskołodygowych zbieranych prasami - ocena stanu i perspektywy. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1998, 6, 1: 89-108.
 • [18] Waszkiewicz Cz., Gach S., Kostyra K., Lisowski A.: Effect of size reduction degree on the quality of hay silage. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 1999, 34: 29-32.
 • [19] Waszkiewicz Cz., Lisowski A., Gach S., Zastawny J.: Prace badawczo-rozwojowe nad wybranymi maszynami do zbioru zielonek na siano i kiszonki. Woda Środowisko Obszary Wiejskie, 2004, T. 4, 1 (10), 293-309.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d2bf8a29-63c6-4b1a-8799-b1bdc9556d41
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.