Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d2a489cd-d9e2-42e1-8dcb-76dc24d13178

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Trójwymiarowa dokumentacja konstrukcji dla potrzeb efektywnego zarządzania procesem produkcji i eksploatacji pojazdów

Autorzy Wrona, M.  Piotrowska, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Three-dimensional design documentation for the purpose of efficient management of the process of production and operation of vehicles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł opisuje wykorzystanie techniki światła strukturalnego w procesie odtwarzania i produkcji elementów konstrukcyjnych pojazdów mechanicznych. Główną zaletą tej techniki jest możliwość uzyskania bardzo dużej rozdzielczości przestrzennej, co umożliwia szybkie modelowanie elementu. Opisano proces cyfrowej inwentaryzacji geometrycznej z wykorzystaniem trójwymiarowej kamery video uwzględniając czas skanowania oraz opracowania danych. W celu weryfikacji dokładności wykorzystywanego narzędzia opracowano tablicę testową do porównania z wartościami referencyjnymi. Pozytywny wynik testu pozwolił na testowe wykorzystanie techniki światła strukturalnego w procesie inżynierii odwrotnej w zakresie cyfrowego modelowania elementów konstrukcji pojazdów. Uzyskane wyniki mogą być przetwarzane na potrzeby prototypowania znacząco skracając czas projektowania i wytworzenia elementów konstrukcji pojazdów mechanicznych.
EN This article describes the use of structured light techniques in the production process and production of structural components of vehicles. The main advantage of this technique is possibility of very high a spatial resolution allowing fast modeling element. Describes the process of digital geometric inventory using a three-dimensional video camera including the time scanning and processing data. In order to verify the accuracy of used tools developed test chart for comparison with the reference values. A positive test allowed for testing the use of structured light technique in the process of reverse engineering in the field of digital modeling construction elements of vehicles. The results can be processed for the purpose prototyping significantly shortening design and manufacturing of structural elements of motor vehicles.
Słowa kluczowe
PL światło strukturalne   pojazdy mechaniczne   cyfrowe modelowanie geometryczne  
EN structured light   vehicles   digital geometric modeling  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1822--1826
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Wrona, M.
  • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Zakład Geomatyki Stosowanej, maciej.wrona@wat.edu.pl
autor Piotrowska, W.
Bibliografia
1. Boroń Adam, Borowiec Marta, Wróbel Andrzej, (2009), Rozwój cyfrowej technologii inwentaryzacji obiektów zabytkowych na przykładzie doświadczeń zakładu fotogrametrii i informatyki teledetekcyjnej AGH, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 19.
2. Bunsch E., Sitnik R., (2014), Kryteria doboru techniki 3D do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego.
3. Jaboyedoff M., Thierry O., Antonio A., Marc-Henri D., Alex L., Richard, M., Andrea P. (2010). Use of LiDAR in Landslide Investigations: A Review.Natural Hazards DOI: 10.1007/s11069-010-9634-2.
4. Mantis Vision Ltd. F5 3D Imaging System User Manual.
5. Praca magisterska, Piotrowska Wioletta, (2015), Wykorzystanie techniki światła strukturalnego w trójwymiarowej inwentaryzacji miejsca zbrodni, WAT, Warszawa.
6. Wrona M., Piotrowska W., (2015), Nowe metody skanowania 3d na potrzeby inwentaryzacji geometrycznej pojazdów, Technika Transportu Szynowego.
Uwagi
Źródło finansowania badań, nr projektu: NCBiR BiO 4/2013 „Narzędzie wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego i wykonywanie czynności w procesie wykrywczym poprzez odtwarzanie wyglądu miejsc zdarzenia i okoliczności zdarzenia”, czas realizacji: 02.2014 -:- 02.2016.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d2a489cd-d9e2-42e1-8dcb-76dc24d13178
Identyfikatory