PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Doświadczenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z pracą regulacyjną zmodernizowanych bloków 200 MW

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Experiences of ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA with flexible operation of modernized power units 200 MW
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W trakcie ostatniej dekady zaobserwowane zmiany organizacyjne oraz zmiany związane z charakterem pracy elektrowni wymusiły przeprowadzenie szeregu inwestycji w celu dostosowania się do potrzeb panujących na rynku. Zapewnienie ciepła dla miasta Ostrołęka, utrzymanie mocy produkcyjnych energii elektrycznej i cieplnej, ochrona środowiska (spełnienie wymagań Dyrektywy IED 2010/75/EU i związanych z nimi Konkluzjami BAT), zapewnienie wymaganej dyspozycyjności bloków, wydłużenie czasu eksploatacji bloków oraz przedłużenie okresów między remontami kapitalnymi – to główne cele inwestycyjne. Żeby to osiągnąć podjęto szereg działań (modernizacji) zarówno kotłów i turbozespołów oraz instalacji ochrony środowiska. Zapewnienie wysokiej dyspozycyjności bloków w dzisiejszych czasach (intensywna praca w regulacji) wymaga również dostosowania odpowiednio wykonywanej diagnostyki oraz nie może się obejść bez stosowania specjalistycznych narzędzi wsparcia dla specjalistów elektrowni. W związku z powyższym, w maju 2012 uruchomiono platformę informatyczną LM System PRO+®, która na przestrzeni lat stała się źródłem wiedzy na temat aktualnego stanu technicznego, która jest dostępna za pomocą „jednego kliknięcia myszą”. Korelacja codziennej praktyki remontowej w elektrowni wraz z wymaganiami przyjętymi w Systemie dała szereg możliwości zapewnienia wysokiej dyspozycyjności przy optymalizacji nakładów związanych z utrzymaniem.
EN
Over the past decade, organizational changes as well as the changes in the nature of the Power Plant’s operation have led to a number of investments to adapt to the needs of the market. Providing heat for the city of Ostrołęka, maintaining the production capacity of electricity and heat, protecting the environment (meeting the requirements of IED 2010/75/EU and related BAT Conclusions), ensuring the required availability of units, extending the life of units and extending the periods between overhauls – these are the main investment objectives. In order to achieve this goal, a number of activities (modernizations) of both boilers and turbine sets and environmental protection installations have been undertaken. Ensuring high availability of units in the present day (intensive operation in regulation mode) also requires that customized diagnostics to be properly implemented and cannot be done without the use of specialized support tools for the Specialists of the Power Plant. As a result, in May 2012, the IT platform LM System PRO+® was launched, which over the years has become a source of knowledge about current technical condition, which is available through „one mouse click”. Correlation of the day-to-day repair practice at the Power Plant together with the requirements adopted in the System gave a number of possibilities to ensure high availability while optimizing maintenance costs.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
810--813
Opis fizyczny
Bibliogr. 9 poz., rys.
Twórcy
autor
 • ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
 • Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" sp. z o. o.
autor
 • ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA
 • Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" sp. z o. o.
Bibliografia
 • [1] Siedlecki S., Wykonany dotychczasowy zakres modernizacji, oraz potrzeby do spełnienia warunków pracy bloków 200 w EEO SA, jako element wspierający bilans mocy do roku 2040. Warszawa, marzec 2017.
 • [2] Trzeszczyński J., Murzynowski W., Stanek R., 10 lat doświadczeń oraz perspektywy rozwoju LM System PRO+® platformy informatycznej wspierającej utrzymanie stanu technicznego urządzeń energetycznych, „Energetyka" 2014, nr 8.
 • [3] Trzeszczyński J., Sobczyszyn A., Staszałek K., Stanek R., Rajca S., Diagnostyka długoeksploatowanych bloków energetycznych przeznaczonych do pracy regulacyjnej. „Energetyka" 2017, nr 6.
 • [4] PN/20.2900/2013: Wytyczne przedłużania czasu eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych bloków 200 MW. Część I. Założenia ogólne. Część II. Diagnostyka elementów krytycznych kotta oraz głównych rurociągów parowych i wodnych. Część III. Diagnostyka rur powierzchni ogrzewalnych kottów. Pro Novum. Katowice, luty 2013.
 • [5] PN/30.2910/2013: Wytyczne przedłużania czasu eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych bloków 200 MW. Część I. Założenia ogólne. Część II. Diagnostyka elementów krytycznych turbin i generatorów. Pro Novum. Katowice, luty 2013.
 • [6] PN/045.3360/2016: Wytyczne przedłużania czasu eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych bloków 100-360 MW. Pro Novum. Katowice 2016.
 • [7] Trzeszczyński J., Białek S., Murzynowski W., Monitorowanie stanu technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych bloków energetycznych przy wykorzystaniu platformy informatycznej LM System PRO+®. „Dozór Techniczny" 2011, nr 5.
 • [8] Siedlecki S., Wykorzystanie LM System PRO+® do bieżącej oceny stanu technicznego bloku klasy 200 MW w Elektrowni Ostrołęka B, Katowice, 6-7 października 2016.
 • [9] Trzeszczyński J., Gawron P., Murzynowski W., Wytyczne przedłużania eksploatacji zmodernizowanych bloków 100 MW - 360 MW, „Energetyka" 2016, nr 12.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d29cf0fd-3994-4c3a-bfa6-8ac7f3dcc0f3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.