Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d272e3a2-220d-43ae-b176-574d713135a0

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Rozwiązania informatyczne wspierające procesy logistyczne w transporcie morskim

Autorzy Fajczak-Kowalska, A. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano charakterystykę i funkcjonowanie systemów i narzędzi informatycznych służących usprawnieniu przebiegu procesów logistycznych w transporcie morskim. Skupiono się na elektronicznych systemach administracji morskiej (e-maritime), aplikacjach nawigacyjnych (enavigation) i innych programach informatycznych zwiększających efektywność usług logistycznych. Omówiono także plany i projekty Unii Europejskiej dotyczące rozwoju elektronicznych systemów wsparcia transportu morskiego.
EN In the article shows the characteristics and functioning of the systems and IT tools for improving the conduct of logistics processes in maritime transport. Focuses on electronic systems, maritime administration (e-maritime), navigation applications (e-navigation) and other programs of IT increasing the efficiency of logistics services. Discusses also plans and projects of the European Union for the development of electronic systems to support maritime transport.
Słowa kluczowe
PL procesy logistyczne   transport morski  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Fajczak-Kowalska, A.
Bibliografia
1. Draft Strategy for the development and implementation of e-navigation. NAV 54/25, Annex 12, 14 August 2008
2. Kaup M., Chmielewska-Przybysz M., Wpływ rozwiązań logistycznych na funkcjonowanie terminali kontenerowych w polskich portach morskich, [w:] „Problemy Transportu i Logistyki”, nr 15/2011, s. 154-155.
3. Kępiński Z., IT dla Transportu Morskiego, „Spedycja, Transport Logistyka”, nr 12/2010, s.2-3.
4. Kopacz Z., Morgaś W., Urbański J., Europejski system monitoringu ruchu statków i informacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej”, nr 2/2007, s. 94.
5. Korcz K., Postępy w pracach nad planem implementacji strategii e-nawigacji, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni”, nr 70/2011, s.3.
6. Korcz K., Strategia e-nawigacji w żegludze morskiej, „Przegląd Komunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne”, nr 5/2009, s.93.
7. Raport z obrad 12. sesji Podkomitetu IMO ds. radiokomunikacji, poszukiwań i ratownictwa – COMSAR (Sub-Committee on Radiocommunications, Search and Rescue), IMO, Londyn 2008.
8. Raport z obrad 14. sesji Podkomitetu IMO ds. radiokomunikacji, poszukiwań i ratownictwa – COMSAR (Sub-Committee on Radiocommunications, Search and Rescue), IMO, Londyn 2010
9. Raport z obrad 81. sesji Komitetu IMO ds. Bezpieczeństwa na Morzu – MSC (Maritime Safety Committee), IMO, Londyn 2006.
10. Sprawozdanie oceniające wdrożenie i skutki środków podjętych zgodnie z dyrektywą 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków, Komisja Europejska, Bruksela, 28.04.2011.
11. The EU e-Maritime initiative, European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport, June 2010
12. Zmieniająca się rola portów morskich UE w globalnej logistyce morskiej – ekspertyza UE, Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, październik 2009, s.15.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d272e3a2-220d-43ae-b176-574d713135a0
Identyfikatory