Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d21b90d5-bb7c-465a-a2b3-ef2a6c1a4caa

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ niedokładności ustawienia anteny na odbiór sygnałów mikrofalowych

Autorzy Wilk-Jakubowski, J. Ł. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The impact of the antenna mispointing on the quality of the satellite signal transmission
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Mikrofalowy sygnał satelitarny dociera na Ziemię z umieszczonych na satelitach transponderów, znajdujących się w przypadku systemów geostacjonarnych w odległości ok. 35786 km od powierzchni Ziemi (gdy stacja naziemna znajduje się w punkcie podsatelitarnym) do ok. 41679 km (gdy stacja naziemna znajduje się w strefie podbiegunowej). Tak usytuowane satelity są praktycznie nieruchome względem Ziemi, a w związku z tym sygnał transmitowany za ich pośrednictwem można odbierać z użyciem nieruchomych, zorientowanych na stałe anten. Wpływa to na znaczną redukcję kosztów budowy systemu. Ponieważ usytuowanie satelity w stosunku do Ziemi jest stabilizowane, powszechnie korzysta się z umieszczonych na satelitach kierunkowych anten o dużym zysku energetycznym, który pozwala zrekompensować straty wynikające z dużej odległości satelity od stacji naziemnej. Kierunek ustawienia anteny odbiorczej (azymut) zależy od położenia satelity oraz współrzędnych geograficznych miejsca odbioru. Te same parametry decydują o ustawieniu anteny w pionie (elewacja). Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu niedokładności ustawienia anteny na moc fali nośnej na wyjściu konwertera LNB oraz współczynnik przydatności systemu G/T w warunkach czystego nieba, jak również podczas opadów deszczu.
EN One of the parameters to characterize the properties of the antenna is the antenna mispointing. This article aims to analyze the impact of antenna mispointing on the quality of reception of satellite signals in rainy and non-rainy weather. Of interest is the maximum antenna deflection expected due to wind loading and the methods that may be employed to keep it below a value that would cause the antenna mispointing (except in rare instances). In practice we can use a noise floor detector which is coupled to a received radio communications link signal or the predicted and modelled data obtained from the laboratory station in accordance with ITU-R recommendations. The exact values of elevation angles and azimuth can be calculated from appropriate concepts or by using specific software.
Słowa kluczowe
PL konwenter LNB   redukcja szumów   satelita  
EN LNB   noise reduction   satellite  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 6
Strony 1128--1132, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 30 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Wilk-Jakubowski, J. Ł.
  • Politechnika Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Katedra Systemów Informatycznych, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, j.wilk@tu.kielce.pl
Bibliografia
1. Wilk-Jakubowski J., Badanie niezawodności satelitarnych systemów teleinformatycznych w warunkach propagacji w atmosferze ziemskiej, „TTS. Technika transportu szynowego” 2016, nr 12.
2. Poradnik: Jak ustawić antenę satelitarną, wersja elektroniczna: http://portal.dvhk.to/faq/montaz_sat.htm (dostęp z 02.03.2017 r.).
3. Wilk J. Ł., The influence of the antenna aperture on the quality of a satellite signal, [w]: XII International PhD Workshop OWD 2010, (red.) G. Kłapyta, PTETiS, Vol. 28, Wisła-Kopydło 2010.
4. Bogucki J., Anteny łączności satelitarnej, „Bezpieczeństwo pracy” 2001, nr 6.
5. Astra 1KR – footprints: https://www.ses.com/network/satel lites/335 (dostęp z 02.03.2017 r.).
6. Marciniak M., Wilk J., Czynniki tłumienia fal radiowych w atmosferze ziemskiej, „Logistyka” 2015, nr 4.
7. Wilk J. Ł., Naturalne źródła szumów w transmisji satelitarnej, [w]: Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, (red.) T. Grabiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, t. II, Kielce 2010.
8. Wilk J. Ł., Wybrane zagadnienia dotyczące szumów w komunikacji satelitarnej, [w]: Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, (red.) T. Grabiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, t. II, Kielce 2010.
9. Wilk-Jakubowski J., Ocena wpływu źródeł szumów naturalnych na propagację fal radiowych, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 12.
10. Wilk-Jakubowski J., Wpływ warunków klimatyczno-atmosferycznych na mechanizm propagacji fal radiowych w atmosferze ziemskiej, „TTS. Technika transportu szynowego” 2016, nr 12.
11. Wilk J. Ł., The impact of radiowave polarization, frequency and rain intensity on the satellite signal reception in the area of Kielce city, “TRANSCOM 2013. 10-th European Conference of Young Research and Scientific Workers. Proceedings, Section 3 – Information And Communication Technologies”, EDIS-Žilina University publisher, Žilina 2013.
12. Roddy D., Satellite communications, McGraw-Hill, New York 2001.
13. Marciniak M., Wilk J., Systemy geostacjonarne we współczesnej telekomunikacji, [w:] Zastosowania technologii informatycznych. Teoria i praktyka. Applications of information Technologies. Theory and practice, (red. A. Jastriebow, K. Worwa), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Radom 2015.
14. Marciniak M., Natrov D. M, Sauleau R., Nosich A. I., Effect of Periodicity in the Resonant Scattering of Light by Finite Sparse Configurations of Many Silver Nanowires, “Plasmonics” 2014, no 2.
15. ITU-R Rec. P. 372-10, Radio noise, Genewa 2009.
16. Bem J., Anteny i rozchodzenie się fal radiowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1973.
17. Szóstka J., Fale i anteny, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006.
18. Knoch L. [red.], Systemy radiokomunikacji satelitarnej, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1980.
19. Ippolito L. J., Satellite communications. Systems engineering. Atmospheric effects, satellite link design and system performance, John Wiley & Sons, Chichester 2008.
20. Wilk-Jakubowski J., Wpływ aktywności słonecznej na propagację fal radiowych, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016, nr 12.
21. Ho Ch., Kantak A., Slobin S., Morabito D., Atmospheric attenuation and noise temperature effects, “The Interplanetary Network Progress Report” 2007, no 42-168.
22. Graves M. B., Estimating sun noise at various frequencies, based on the 10,5 cm flux reported by WWV, “Proceedings of Microwave Update” 1994 (wersja elektroniczna).
23. Ho Ch., Slobin S., Kantak A., Asmar S., Solar brightness temperature and corresponding antenna noise temperature at microwave frequencies, “The Interplanetary Network Progress Report” 2008, no 42-175.
24. Johannsen K. G., Koury A., The moon as a source for G/T measurements, “IEEE transactions on aerospace and electronic systems” 1974, vol. AE-S10, no 5.
25. Baars J. W. M., The measurement of large antennas with cosmic radio sources, “IEEE transactions on antennas and propagation” 1973, vol. AP-21, no. 4.
26. Papalkar P., Bit Error Rate performance analysis of satellite system due to sun transit, rain noise and cloud noise, “International Journal of Emerging Trends in Electronics and Computer science (IJETECS)” 2012, vol. 1, no 2.
27. Marek M., Wykorzystanie ekonometrycznego modelu klasycznej funkcji regresji liniowej do przeprowadzenia analiz ilościowych w naukach ekonomicznych, [w]: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, (red.) T. Grabiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, Kielce 2013.
28. Ciosmak J., Algorytm wyznaczania nieseparowalnych dwuwymiarowych zespołów filtrów dla potrzeb systemów transmulti-pleksacji, „Przegląd Elektrotechniczny” 2011, t. 87, zesz. 11.
29. Wilk-Jakubowski G., Wpływ technologii informatyczno-komunikacyjnych na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw, [w]: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, (red.) T. Grabiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach, Kielce 2011.
30. Zieliński R. J., Satelitarne sieci teleinformatyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2009.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d21b90d5-bb7c-465a-a2b3-ef2a6c1a4caa
Identyfikatory