Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d201debc-5fbc-4c33-9d48-56f402ec6c8c

Czasopismo

Fastener : rynek elementów złącznych

Tytuł artykułu

Wybrane aspekty prawne i techniczne norm wyrobów budowlanych

Autorzy Bęczkowski, R. 
Treść / Zawartość http://fastener.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wprowadzenie jednolitych wymagań w zakresie wytwarzania i montażu konstrukcji pozwala na swobodny obrót gospodarczy i ogranicza ryzyko związane z wejściem na nowe rynki.
Słowa kluczowe
PL elementy konstrukcyjne   połączenia mechaniczne   wymagania techniczne   projektowanie   normy  
Wydawca ELAMED Sp. z o.o. Sp.k
Czasopismo Fastener : rynek elementów złącznych
Rocznik 2016
Tom nr 2
Strony 30--32
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
autor Bęczkowski, R.
Bibliografia
1. PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.
2. PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
4. Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
5. Bęczkowski R., Gucwa M.: Plany jakości przy wytwarzaniu konstrukcji stalowych. „Przegląd Spawalnictwa”, nr 5/2015.
6. PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
7. PN-EN 15048-1:2008 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych. Część 1: Wymagania ogólne.
8. PN-EN 14399-1:2015-04 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. Część 1: Wymagania ogólne.
9. PN-EN ISO 6789:2009 Narzędzia montażowe do śrub i nakrętek. Narzędzia dynamometryczne ręczne. Wymagania i metody badań dotyczące zgodności projektu, jakości wyrobu i procedury ponownego wzorcowania.
10. Bęczkowski R.: Połączenia mechaniczne wg wymagań EN 1090-2 - stosowane metody połączeń i ich kontrola. Materiały seminarium „Norma EN 1090 w praktyce”, Ustroń 2015.
11. Bęczkowski R.: Połączenia mechaniczne wg wymagań normy PN-EN 1090-2. „Biuletyn Instytutu Spawalnictwa”, nr 3/2016.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d201debc-5fbc-4c33-9d48-56f402ec6c8c
Identyfikatory