Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d1f99dd1-37fd-438c-9fcc-6027902f2e19

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 2). Obudowy

Autorzy Gliński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W poprzednim numerze RI rozpoczynając cykl pod wspólnym tytułem „Ogólne zasady projektowania” wskazano, że najlepsze rezultaty przy eliminowaniu emisji ciepła i zanieczyszczeń do środowiska powietrznego pomieszczeń daje pełne obudowanie przestrzeni tych źródeł, połączone z odsysaniem powietrza. W związku z tym obudowy powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe.
Słowa kluczowe
PL wentylacja wywiewna   emisja ciepła   obudowa  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2003
Tom Nr 11
Strony 76--80
Opis fizyczny Bibliogr. 18 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Gliński, M.
Bibliografia
1. Kodeks pracy (Dz.U. Nr 21 z 1998 r., poz. 94 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833).
4. PN-EN 626-1:2001 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zmniejszenie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny. Zasady i wymagania dla producentów maszyn.
5. PN-EN 12599:2002. Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
6. Gliński M., Ograniczanie zapylenia na stanowiskach pracy, CIOP, Warszawa 1999.
7. Gliński M., Ograniczanie emisji zanieczyszczeń w pomieszczeniach pracy. Przykłady obudów wentylacji miejscowej wywiewnej, CIOP, Warszawa 2001.
8. Malicki M., Odciągi miejscowe, poradnik projektanta, Warszawa 1959.
9. Malicki M., Wentylacja przemysłowa, Warszawa 1967.
10. Szymański T., Wasiluk W., Systemy wentylacji przemysłowej, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdansk 2000.
11. Przydróżny S., Wentylacja, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1991.
12. Recknagel H. i in., Poradnik. Ogrzewanie + klimatyzacja, EWFE, Gdańsk 1994.
13. Sztefko F., Wentylacja, klimatyzacja i odpylanie w odlewni, Kraków 1990.
14. Chudziński J., Uwaga pył, IW CRZZ, Warszawa 1975.
15. Zasady projektowania instalacji odpylających w resorcie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, COBRTI INSTAL, Wydawnictwa Akcydensowe, Warszawa 1981.
16. ACGIH 1995, Industrial Ventilation – A Manual of Recomended Practice. 22 ed.
17. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, COBRTI INSTAL, Warszawa 2002.
18. Ventilaction des cabines d’application par pulvérisation de produits liquides (peintures, vernis, etc.) 9.1. Cahiers de notes documentaires – Hygiene et sécurité du travail – No 177, 4e trimestre 1999.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d1f99dd1-37fd-438c-9fcc-6027902f2e19
Identyfikatory