Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d1b9cdee-2ef4-46ad-b897-a980fdf141b6

Czasopismo

Journal of KONBiN

Tytuł artykułu

Simulation models in testing reliability of transport process

Autorzy Jacyna, M.  Żak, J. 
Treść / Zawartość http://www.journal.itwl.pl/
Warianty tytułu
PL Modele symulacyjne w zastosowaniu do badania niezawodności procesów transportowych
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN The paper touches the problem of applying simulation models to assess the reliability of services in transport networks. Investigation of the transport processes in terms of their reliability is a complex decision-making task. The paper describes a method for assessing the reliability of transport process on the base of the criterion of minimizing the normalized lost time of vehicles. The time is wasted in a result of conflict situations occurring in the transport network during the transport process. The study includes stochastic distributions of system input. It enables studying the quality parameters of the transport network equipment, including service providers working under different workload and all kinds of disturbances. The method uses simulation models. Simulation studies were performed with Java Modelling Tools.
PL Tematem publikacji jest wykorzystanie modeli symulacyjnych do oceny niezawodności realizacji usług w sieciach transportowych. Badanie przebiegu realizacji procesu transportowego w aspekcie niezawodności realizacji usług jest złożonym procesem decyzyjnym. W artykule zaproponowano metodę ocenę niezawodności realizacji procesów transportowych w oparciu o kryterium minimalizacji ważonych strat czasu jednostek transportowych, które powstały na skutek sytuacji konfliktowych występujących w sieci transportowej podczas przebiegu procesu transportowego. W badaniach uwzględniono stochastyczne rozkłady strumienia zgłoszeń, co umożliwia badanie jakości parametrów wyposażenia sieci transportowej, w tym operatorów usług, przy różnym obciążeniu oraz przy wszelkiego rodzaju zakłóceniach. Metoda uwzględnia zastosowanie modeli symulacyjnych. Badania symulacyjne przeprowadzono z wykorzystaniem aplikacji Java Modelling Tools.
Słowa kluczowe
PL niezawodność procesów transportowych   modele symulacyjne   proces transportowy  
EN reliability of transport processes   simulation models   transport processes  
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
Czasopismo Journal of KONBiN
Rocznik 2016
Tom No. 1 (37)
Strony 203--230
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Jacyna, M.
autor Żak, J.
Bibliografia
[1] Ambroziak T., Jacyna M.: Queueing theory approach to transport processes dynamics. Part I. Dynamics of transport network connections, Archives of Transport, vol. 14, iss 4, ITE, Warszawa 2002
[2] Bukowski L., Bezpieczeństwo i niezawodność systemów logistycznych, Materiały konferencyjne: VI Konferencja Logistyki Stosowanej TLM. Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – Seminaria i Konferencje, SK 7, Zakopane 2002.
[3] Gołda P., Manerowski J. Support of aircraft taxiing operations on the apron, Journal of KONES Powertrain and Transport, Institute of Aviation (Aeronautics) BK, Vol. 21, No. 4, Warsaw 2014, str. 127-135
[4] Jacyna M., Lewczuk K., Kłodawski M., Technical and organizational conditions of designing warehouses with different functional structures. Journal of KONES Powertrain and Transport, Institute of Aviation (Aeronautics) BK, Vol. 22, No. 3, Warsaw 2015, str. 49-58,
[5] Jacyna M., Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
[6] Jacyna-Gołda I., Badanie niezawodności i efektywności funkcjonowania łańcuchów dostaw. Logistyka 4/2014, str. 1947 – 1954.
[7] Jacyna-Gołda I., Decision-making model for supporting supply chain efficiency evaluation, Archives of Transport, Polska Akademia Nauk - Komitet Transportu, vol. 33, Iss. 1, ss. 17-31, 2015.
[8] Jacyna-Gołda I., Żak J.: Using queue theory to analysis and evaluation of the logistics centre workload, w: Archives of Transport, Polska Akademia Nauk - Komitet Transportu, vol. 25, nr 1, ss. 117-135, 2013
[9] Kaczor G.: Modelowanie i ocena niezawodności systemu transportu intermodalnego, Czasopismo Logistyka,
[10] Leszczyński J.: Modelowanie systemów i procesów transportowych, OWPW, Warszawa 1994
[11] Lewczuk K., Żak J., Kłodawski M., Model of dynamic allocation of resources to the tasks of warehousing process (Conference proceedings) III Carpathian Logistics Congress, pp. 542-548. Dec 9-11, 2013, Krakow, Poland. 2014. TANGER Ltd.
[12] Nowakowski T., Niezawodność systemów logistycznych. Roz.: 4. Koncepcje niezawodności systemu, 6. Modele niezawodności elementu logistycznego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011.
[13] Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność. Jakość usługi. PN-93/N-50191.
[14] Wasiak M.: Modelowanie przepływu ładunków w zastosowaniu do wyznaczania potencjału systemów logistycznych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, z.79, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
[15] Żak J.: Modelowanie procesów transportowych metodą sieci faz. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013
[16] Zarządzanie niezawodnością. Przewodnik zastosowań. Analiza ryzyka w systemach technicznych. PN-IEC 60300-3-9:1
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d1b9cdee-2ef4-46ad-b897-a980fdf141b6
Identyfikatory
DOI 10.1515/jok-2016-0010