Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d1aaba6a-a947-4ced-96e4-d1272de01229

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ stosowania standardów zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach na bezpieczeństwo w transporcie kolejowym

Autorzy Jagodzińska, N. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The impact of management standards in small and medium enterprises in railway transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono przełożenie zasadności wdrażania i stosowania usystematyzowanych standardów zarządzania na bezpośrednie bezpieczeństwo w branży kolejowej. Zwrócono uwagę, iż istnieje parę kluczowych ustandaryzowanych normami systemów zarządzania. Sformalizowane i często certyfikowane standardy zarządzania poprzez swoje zasady wymuszają stosowanie określonych procedur dla zapewnienia bezpieczeństwa w całym łańcuchu funkcjonowania kolei. Wymogi te dotyczą zarówno dużych międzynarodowych producentów, dostawców, serwisantów utrzymania ruchu jak i polskie małe i średnie firmy będące w kooperacji.
EN The article discusses the appropriateness of implementing and applying systematic management standards to direct security in the rail industry. It was noted that there are several key standards for management systems. Formalized and often certified management standards through their rules enforce specific procedures to ensure safety throughout the railroad chain. These requirements apply to large international manufacturers, suppliers, maintenance service providers as well as Polish small and medium.
Słowa kluczowe
PL transport kolejowy   zarządzanie   bezpieczeństwo  
EN railway transport   management   security  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1738--1741, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., wykr.
Twórcy
autor Jagodzińska, N.
Bibliografia
1. Dyrektywa 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 2014r. „W sprawie bezpieczeństwa kolei”.
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 352/2009z 24.04.2009r. „W prawie przyjęcia wspólnej oceny bezpieczeństwa w zakresie i oceny ryzyka”.
3. Wachnik R., Drzewiecki A. „System zarządzania utrzymaniem pojazdów kolejowych (MMS)” w Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport z.73 NR kol. 1861, 2011, s.116.
4. Norma PN-EN 50126:2002/AC:2011”Zastosowania kolejowe - Specyfikacja niezawodności, dostępności, podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa”.
5. Białoń A., Pawlik M. „Bezpieczeństwo i ryzyko na przykładzie urządzeń sterowania ruchem kolejowym” w „Problemy kolejnictwa – Zeszyt 163, 2014 s.27.
6. Norma PN IEN 60300-3-9:1999P: „Zarządzanie niezawodnością - Przewodnik zastosowań - Analiza ryzyka w systemach technicznych”.
7. http://www.iris-rail.org
8. Norma PN-EN ISO 9001:2015 „System zarządzania jakością - Wymagania”.
9. Engelhardt J. „Transport kolejowy” w „Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski” pod red. B. Liberadzkiego, L. Mindura s. 179-182.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d1aaba6a-a947-4ced-96e4-d1272de01229
Identyfikatory