Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d18b40cf-b67d-4b58-8529-ecb87a644c0a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Charakterystyka tribologiczna stopów Al-Si wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym

Autorzy Walczak, M.  Pasierbiewicz, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The tribological characteristic of Al-Si alloys used in the automotive industry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł dotyczy analizy charakterystyki zużycia tribologicznego odlewniczych stopów Al-Si stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Przedmiot badań stanowiły: AlSi6Cu, AlSi7Mg, AlSi12CuNiMg i AlSi20CuNi. Testy tribologiczne prowadzono w warunkach tarcia technicznie suchego. Badania zrealizowano na tribotesterze typu „ball-on-disc”. Badano współczynnik zużycia i współczynnik tarcia stopów, a ślady zużycia poddano obserwacjom SEM. Ocenę istotności zmian współczynnika zużycia przeprowadzono testem Kruskala-Wallisa. Największą odporność na zużycie w teście odnotowano kolejno dla: AlSi20CuNi > AlSi12CuNiMg > AlSi7Mg > AlSi6Cu.
EN The paper examines the characteristics of tribological wear of casting Al-Si alloys used in the automotive industry. Tests are performed on the following materials:. AlSi6Cu, AlSi7Mg, AlSi12CuNiMg and AlSi20CuNi. The tribological tests are performed under dry friction conditions. Measurements were performed on „ball-on-disc” tribotester. Were tested wear rate and coefficient of friction of the alloys, the tracks of wear was SEM observation. The evaluation of the significance of changes in wear factor was conducted by Kruskal-Wallis test. The highest resistance to wear in the ball-on-disc test was observed for the tested materials in the following order: AlSi20CuNi > AlSi12CuNiMg > AlSi7Mg > AlSi6Cu.
Słowa kluczowe
PL test ball-on-disc   stopy Al-Si   współczynnik tarcia   mechanizmy zużycia   powierzchnia zużycia  
EN ball-on-disc test   Al-Si alloys   friction coefficient   wear mechanisms   worn surface  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 11
Strony 152--155
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Walczak, M.
  • Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katerda Inżynierii Materiałowej
autor Pasierbiewicz, K.
  • Wyższa Szoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Transportu i Informatyki
Bibliografia
1. Medlen D., Bolibruchová D., The Influence of Remelting on the Properties of AlSi6Cu4 Alloy Modified by Antimony, „Archives of Foundry Engineering” 2012 Vol. 12, No 1, pp. 81-86.
2. Medlen D., Bolibruchová D., Theoretical studies of AlSi6Cu4 alloys, „Technológ” 2010 No 2, pp. 151-156. (in Slovak).
3. Walczak M., Caban J. Wpływ dodatku modyfikatora opartego na składniku MoS2 na charakterystykę tribologiczną stopu AlSi6Cu4 w środowisku oleju mineralnego, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2016 Nr 6, s. 1193-1196.
4. Gibson P.R., Clegg A.J., Das A.A., Wear of cast Al-Si alloys containing graphite, „Wear” 1984 Vol. 95, No 2, 193-198.
5. Walczak M., Pieniak D., Zwierzchowski M., The tribological characteristics of SiC particle reinforced aluminium composites, „Archives of Civil and Mechanical Engineering” 2015 Vol. 15, No 1, pp. 116-123.
6. Rajaram G., Kumaran S., Srinivasa Rao T., Kamaraj M., Studies on high temperature wear and its mechanism of Al-Si/graphite composite under dry sliding conditions, „Tribology International” 2010 Vol. 43, No 11, pp. 2152-2158.
7. A. Mahato, N. Verma, V. Jayaram, S.K. Biswas, Severe wear of a near eutectic aluminium-silicon alloy, „Acta Materialia” 2011 Vol. 59, No 15, pp. 6069-6082.
8. T.M. Chandrashekharaiah, S.A. Kori, Effect of grain refinement and modification on the dry sliding wear behaviour of eutectic Al-Si alloys, „Tribology International” 2009 Vol. 42, No 1, pp. 59-65.
9. D.K. Dwivedi, Adhesive wear behaviour of cast aluminium-silicon alloys: Overview, „Materials and Design”, 2010 Vol. 31, No 5, pp. 2517-2531.
10. PN-76/H-88027, Odlewnicze stopy aluminium. Gatunki. Wydawnictwo normalizacyjne, Warszawa, Poland 1976.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d18b40cf-b67d-4b58-8529-ecb87a644c0a
Identyfikatory