Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d12879f7-9de6-49cb-bc64-d1ffc29403db

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Kształtowanie kosztów międzynarodowej obsługi transportowej w systemie Just-in-Time

Autorzy Łukasik, Z.  Olszańska, S. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The international transport service costs shaping in Just-in-Time system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł ma na celu wskazanie możliwości ekstremalizacji kosztów w międzynarodowej obsłudze transportowej. Zasadnicza część artykułu koncentruje się wokół charakterystyki kosztów transportu, w tym ich klasyfikacji, składników tych kosztów i wskaźników oceny efektywności podsystemu transportowego. Przedstawiono również rolę EDI w obniżaniu kosztów przygotowania i realizacji procesu transportowego.
EN The goal of the article is showing capabilities extreme the costs in the international transport service. The essential part of the article concentrates around description of transportation costs, including their classification, their components and indexes of effectiveness estimation of transportation subsystem. The authors of the article have also shown the role of EDI system in lowering the costs of preparation and realisation of transport process.
Słowa kluczowe
PL transport   międzynarodowa obsługa transportowa   koszty transportu   EDI   Just-in-Time  
EN transport   international transport   transportation costs   EDI   just in time  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 643--646
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Łukasik, Z.
  • Uniwersytet TechnologicznoHumanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29
autor Olszańska, S.
  • Uniwersytet TechnologicznoHumanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29
Bibliografia
1. Barcik R., Logistyka dystrybucji. Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, wyd. II zm., Bielsko-Biała 2005.
2. Bąk M. (red.), Koszty i opłaty w transporcie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
3. Długosz J., Kryteria oceny nowoczesnych technologii w transporcie. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
4. Greene D. L., Jones D. W., Delucchi M. A., The full costs and Benefits of Transportation. Springer Verleg, Berlin-Heidelberg 1997.
5. Hensher D., Button K (red.), Handbook of Transport Modelling. Handbooks in Transport. Pergamon-Elsevier Science, Amsterdam 2005.
6. Koźlak A., Innowacyjność w podaży usług jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw sektora TSL. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
7. Kuśmińska-Fijałkowska A., Łukasik Z., Logistyka 2014, nr 3.
8. Nowicka-Skowron M., Efektywność systemów logistycznych. PWE, Warszawa 2000.
9. Pfohl Ch., Zarządzanie logistyką. ILiM, Poznań 1998.
10. Tarkowski J., Irestahl B., Lumsden K., Transport-Logistyka. ILiM, Poznań 1999.
11. Twaróg J., Koszty logistyczne przedsiębiorstw. ILiM, Poznań 2003.
12. Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne. Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.
13. Van den Bossche M. A., Certan C., Goyal P., Gommers M., Sansom T., Marginal Cost Methodology.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d12879f7-9de6-49cb-bc64-d1ffc29403db
Identyfikatory