Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d0f084a3-178d-4682-b403-722a2620df3c

Czasopismo

Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

Tytuł artykułu

Uwagi na temat wybranych problemów oceny oddziaływań społecznych innowacyjnych produktów i technologii („Technology Assessment”)

Autorzy Kaźmierczak, J.  Bartnicka, J.  Janik, A.  Loska, A.  Pradela, A.  Wieczorek, A.  Ziętkiewicz, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Comments on selected problems of social impact evaluation of innovative products and technologies (“Technology Assessment”)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule autorzy podejmują próbę odniesienia się do wybranych problemów, związanych z ideą „Technology Assessment”. W kolejnych częściach artykułu przestawiono aktualny stan badań w zakresie wybranych problemów, objętych projektem realizowanym w Instytucie Inżynierii Produkcji w ramach badań statutowych. W tym zakresie skoncentrowano się na czterech głównych zadaniach, które w opinii autorów stanowią podstawę i przedmiot metodologii i metodyki badań procesów TA. Następnie podjęto próbę nakreślenia tych zadań w świetle aspektów ekonomicznych, środowiskowych, medycznych i technicznych. Podsumowanie zawiera kierunkowe propozycje dotyczące dalszych prac w omawianym obszarze.
EN In this paper the authors refer attempts to selected problems connected with the idea of Technology Assessment. In successive parts of the paper the current state of research is briefly introduced by the project implemented in the Institute of Production Engineering within the statutory research. In this problematic regard reported the reported research project has focused on four main tasks which in the opinion of the authors are key elements of the methodology and methodic of TA processes. The summary of the paper contains some proposals for further research in this area.
Słowa kluczowe
PL innowacje produktowe   innowacje technologiczne   społeczne oddziaływanie innowacji   Technology Assessment  
EN product innovations   technology innovation   social impact of innovations   Technology Assessment  
Wydawca STE GROUP
Czasopismo Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Rocznik 2015
Tom z. 2 (11)
Strony 110--124
Opis fizyczny Bibliogr. 50 poz.
Twórcy
autor Kaźmierczak, J.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze, Jan.Kazmierczak@polsl.pl
autor Bartnicka, J.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze
autor Janik, A.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze
autor Loska, A.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze
autor Pradela, A.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze
autor Wieczorek, A.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze
autor Ziętkiewicz, A.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26-28, 41-800 Zabrze
Bibliografia
1 M. Angelidou. „Smart city policies: A spatial approach”, vol. 41, Supplement 1, July 2014, pp S3–S11.
2 D. Batorski, J.M. Zając. „Raport otwarcia koalicji Dojrz@łość w sieci. Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu”. Pozyskano z: http://dojrzaloscwsieci.pl/tl_files/pliki/Raport_Otwarcia.pdf. [Dostęp: 15.02.2015].
3 R.N. Battista, M.J. Hodge. „The evolving paradigm of health technology assessment: reflections for the millennium”. CMAJ, 1999, 18: pp. 1464-7.
4 J. Bennett (ed.) The International Handbook on Non-Market Environmental Valuation. Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts, 2011.
5 B. Jain, M. Hiligsmann, J.L. Mathew. “Evers S.M. Analysis of a Small Group of Stake-holders Regarding Advancing Health Technology Assessment in India”.
6 K. Blok, M. Huijbregts, M. Patel, E. Hertwich, M. Hauschild, P. Sellke, P. Antunes, S. Hellweg, A. Ciroth, C. Mays, M. Harmelink, A. Ramirez. „Handbook on a novel methodology for the sustainability impact assessment of new technologies”. PROSUITE Project, 2013, s. 64.
7 M. Błaszak, Ł. Przybylski. „Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania”. Pobrano z: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=37&id_p=2113. [Dostęp:: 07.05.2015].
8 C. Henshall, W. Oortwijn, A. Stevens, et al. „Priority setting for health technology assessment: theoretical considerations and practical approaches”. Technol Assess Health Care, 13, 1997, pp. 144-185.
9 H. Carlsen, K.H. Dreborg, M. Godman, S.O. Hansson , L. Johansson , P. Wikman-Svahn. „Assessing socially disruptive technological change”. Technology in Society, No. 32, 2010, pp. 209–218.
10 S. Denczew. Podstawy gospodarki komunalnej. Współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2004.
11 S. Denczew. Organizacja i zarządzanie infrastrukturą komunalną w ujęciu systemowym. Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2006.
12 J. Dietrych. System i konstrukcja. Warszawa: WNT, 1978.
13 Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of The Council of Europe 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:189:0012:0025:EN:PDF. [Dostęp: 07.05.2015].
14 European Participatory Technology Assessment – Participatory Methods in Techno-logy Assessment and Technology Decision-Making; project report TEKNO.dk Report published on www.tekno.dk/europta October 18, 2000. Publisher: The Danish Board of Technology .
15 A. Genus, A.M. Coles. „On constructive technology assessment and limitations on public participation in technology assessment”. Technology Analysis and Strategic Management, 17(4), 2005, pp. 433-443.
16 R. Giffinger, G. Haindlmaier, H. Kramar. „The role of rankings in growing city competition”. In: Urban Research & Practice, vol.3, no.3, 2010, s. 299-312.
17 R. Giffinger, H. Kramar, N. Pichler-Milanović, F. Strohmayer. „Raport z projektu badawczego PLEEC, finansowanego ze środków UE, w ramach programu FP-7”. Pobrano z: http://www.smart-cities.eu, Vienna 2014.
18 D.H. Guston. „Participating Despite Questions: Toward a More Confident Participatory Technology Assessment”. Science and Engineering Ethics, 17(4), 2011, pp. 691-697.
19 International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) HTA resources. International Network of Agencies for Health Technology Assess-ment (INAHTA) Pobrano z: http://www.inahta.net/ [Dostęp: 07.05.2015].
20 A. Janik, M.J. Łączny, A. Ryszko. „Ekonomiczne podstawy ochrony środowiska”. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009, s. 86-110.
21 J. Kaźmierczak. „Network-based system for supporting administrators of strategic acoustic maps of urban areas”. Proceedings of 18th International Congress on Sound & Vibration. International Institute of Acoustics and Vibration, Rio de Janeiro, Brazil, [CD-ROM], 2011.
22 J. Kaźmierczak. „Technology Assessment: uwagi na temat metodologii, metodyki i metod”. Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. A. Karbownik (red.), nr 505. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s. 279-299.
23 J. Kaźmierczak, A. Wilińska. „Metody i techniki wspomagania konsultacji społecznych dla potrzeb zarządzania klimatem akustycznym miasta”. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. R. Knosala (red.) Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012, s. 703-712.
24 J. Kaźmierczak. „Ocena oddziaływań społecznych innowacyjnych produktów i technologii („Technology Assessment”)”. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. R. Knosal (red.), Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013.
25 J. Kaźmierczak. „Społeczne oddziaływanie innowacji jako nowe zagadnienie w kształceniu inżynierów”. J. Fries, W. Biały (red.) Edukacja oraz wykorzystanie inżynierów w technice XXI wieku, Gliwice: P.A. Nova S.A., 2015.
26 J. Kaźmierczak. „Technology Assessment – wyzwanie dla inżynierów XXI wieku, wy-kład wygłoszony podczas inauguracji roku akademickiego 20012/2013 w Politechnice Śląskiej, 1 października 2012”.
27 J. Kaźmierczak. „Technology Assessment: Educational Challenge”. Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. R. Knosala (red.), t.2. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014.
28 K. Kędziora – Kornatowska, A. Grzanka – Tykwińska. „Osoby starsze w społeczeństwie informacyjnym”. Gerontologia Polska, t. 19, nr 2,2011, s. 107 – 111.
29 I. Kopaniszyn. „Rola Internetu w rozpowszechnianiu informacji zdrowotnych wśród starszych osób”. Pobrano z: www.senior.pl. Gerontologia Polska, t.15, nr 1 – 2, 2007, s. 14 – 20.
30 Termedia. „Koszty pośrednie – wydatki, których nie widać”, 01.2015. Pobrano z: http://www.termedia.pl/Koszty-posrednie-wydatki-ktorych-nie- widac,15823.html [Dostęp: 07.03.2015].
31 K. Krassowski, H. Banach-Paszkiewicz. Eksploatacja lokalnej infrastruktury technicznej. Warszawa: PWN, 1986.
32 E. Kuryłowicz. „Projektowanie uniwersalne: udostępnianie otoczenia osobom niepełnosprawnym”. Warszawa: Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Fundacja Osób Niepełnosprawnych, 1996.
33 A. Loska. „Review of opportunities and needs of building the smart maintenance concept within technical infrastructure system of municipal engineering”. Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji. R. Knosala (red.), t. 2, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, str. 544-555.
34 Z. Łepko. „W sprawie techniki dla zrównoważonego rozwoju”. Studia Ecologiae et Bioethicae, issue 1/2012, pp. 9-28.
35 Z. Makieła, A. Szromnik (red.). „Miasto innowacyjne: wiedza, przedsiębiorczość, marketing”. Studia Polskiej Akademii Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, t. 141, Warszawa, 2012.
36 A. Marcinkiewicz, K. Mazur. „Seniorzy w społeczeństwie wiedzy w świetle badań własnych”. Ł. Tomczyk, A. Wąsiński (red.) Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Biblioteka Gerontologii Społecznej 1-2 / 2013, s. 82 – 97.
37 H. Mohr. „Technology Assessment in Theory and Practice". Journal of the Society for Philosophy and Technology, Vol. 4, No. 4, 1999.
38 J. Morbitzer. „Seniorzy w społeczeństwie informacyjnym”. Ł. Tomczyk, A. Wąsiński (red.). Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Biblioteka Gerontologii Społecznej 1-2, 2013, s. 15 – 34.
39 A. Myna. Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
40 P. Neirotti, A. De Marco, A. Corinna Cagliano, G. Mangano, F. Scorrano. „Current trends in Smart City initiatives, Some stylised facts”. Cities, Volume 38, June 2014, pp. 25–36.
41 K. Nowicka. „Smart City – miasto przyszłości”. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2014, nr 5, str. 2-6.
42 „Partycypacja społeczna cz. 1 – metody przeprowadzania badań społecznych”. Pobrano z: http://urbnews.pl/partycypacja-spoleczna-cz-1-metody-przeprowadzania-badan-spolecznych. [Dostęp: 07.05.2015].
43 A. Porter, R. Frederick; S.R. Carpenter, A. Roper. A Guidebook for Technology Assessment and Impact Analysis. New York: North Holland, 1980.
44 A.L. Porter, A.T. Porter, T.W. Mason, F.A. Rossini, J. Banks. Forecasting and Management of Technology, New York: John Wiley, 1991.
45 „Seniorzy 50 + i aktywność zawodowa”. Pobrano z: http://www.seniorzy.pl/index.php/praca/562-seniorzy-50-i-aktywno-zawodowa. [Dostęp: 07.05.2015].
46 M. Szpunar. „Seniorzy w środowisku nowych mediów”. Ł. Tomczyk, A. Wąsiński. (red.) Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Biblioteka Gerontologii Społecznej 1-2, 2013, s. 35 – 51.
47 M. Wdowiarz-Bilska. „Od miasta naukowego do Smart City”. Czasopismo Techniczne. Architektura, 2012, R.109, z. 1-A/2, str. 305-314.
48 B. P. Weidema. „The Integration of Economic and Social Aspects in Life Cycle Impact Assessment”. International Journal of Life Cycle Assessment, no. 11 Special Issue 1, 2006, s. 89–96.
49 A. Wilińska. „Citizen participation in community noise management”. Proceedings of InterNoise 2012 Quieting the world’s cities. New York, USA, paper on CD, 2012.
50 A. Wilińska, J. Kaźmierczak, A. Niesporek. „Patricipatory approach to noise mapping and acoustic climate management”. Proceedings of Euronoise 2012. Ninth European Conference on Noise Control. Prague, Czech Republic, paper on CD, 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d0f084a3-178d-4682-b403-722a2620df3c
Identyfikatory