Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d0e2dc42-f9d3-4bc9-8164-8e9aaa7756bc

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Doświadczenia z eksploatacji wysokonapięciowych liczników zadziałań oraz badania degradacji mikrostruktury pochodzących z nich warystorów ZnO

Autorzy Papliński, P.  Wańkowicz, J.  Ranachowski, P.  Ranachowski, Z. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Experience from exploitation of surge arrester counters
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawione zostały doświadczenia z eksploatacji liczników zadziałań, które stanowiły inspirację do badań pochodzących z nich warystorów ZnO. Badana była mikrostruktura elementów pochodzących z uszkodzonych liczników zadziałań. Odniesienie stanowił analogiczny warystor, z licznika który nie był w eksploatacji. Badania wykazały nietypowy skład fazowy tworzywa badanych warystorów oraz niską jednorodność i spoistość ich czerepu. Opisano i udokumentowano procesy degradacji tworzywa o zróżnicowanym nasileniu. Wykazano szkodliwy wpływ wilgoci we wnętrzu rozszczelnionego licznika zadziałań na jego funkcjonowanie, w tym na umieszczone w nim warystory ZnO. Przedstawiono ponadto wnioski dotyczące kontroli eksploatacyjnej liczników zadziałań.
EN The paper presents experience from exploitation of surge arrester counters. There was documented destructive influence of humidity inside the untight surge arrester counter on its operation and ZnO varistors within. There were presented examinations of microstructure of varistors of damaged surge arrester counters. A point of reference was similar ZnO varistor, not subjected to operation before. Investigations revealed that material of varistors had an untypical phase composition and was characterized by unsatisfying homogeneity and cohesion. There were recognized and described the subsequent stages of the degradation processes of varistors material. Conclusions resulting from the operation checking of surge arrester counters were also presented.
Słowa kluczowe
PL licznik zadziałań   warystory ZnO   mikrostruktura ceramiki ZnO   degradacja materiału ceramicznego  
EN surge arrester counter   ZnO varistors   microstructure of ZnO ceramics   ceramic material degradation  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2018
Tom R. 94, nr 10
Strony 1--7
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Papliński, P.
autor Wańkowicz, J.
autor Ranachowski, P.
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN), ul. Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa, pranach@ippt.pan.pl
autor Ranachowski, Z.
  • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN), ul. Pawińskiego 5b, 02-106 Warszawa, zranach@ippt.pan.pl
Bibliografia
[1] Licznik zadziałań typu i 3EX5 050 firmy Siemens. Instrukcja obsługi Nr 1198/RSJ, Berlin 1998 r.
[2] Licznik zadziałań typu SC 13 firmy Bowthrope EMP Limited. Instrukcja obsługi. Nr 066/1, Brighton 1994 r.
[3] Licznik zadziałań typu GLX. Karta katalogowa GLX/06/00, „ZWAR” S.A. Zakład Produkcyjny Z - 4, Przasnysz 1998 r.
[4] Licznik zadziałań typu EXCOUNT-I. Karta Katalogowa ABB Ludvika, kwiecień 2008 r.
[5] Raport z oceny stanu technicznego uszkodzonego beziskiernikowego ogranicznika przepięć typu 3EQ 4 336-3PP42-4TZ-1, nr fabryczny K/35227949 firmy Siemens rok prod. 2013 zdemontowanego z pola nr 5 Ełk tor 2 w SE 400 kV Łomża Systemowa. Opracowanie IEn –Ib, luty/marzec 2016 r.
[6] Ekspertyza z rewizji beziskiernikowego ogranicznika przepięć typu VARISIL HI firmy Tridelta Parafoudres S.A. Opracowanie IEn –Ib, grudzień 2016 r.
[7] Papliński P., Ranachowski P., Badania powierzchni elementów wewnętrznych ograniczników przepięć, Przegląd Elektrotechniczny, 5a, 2012, 73-76.
[8] Levinson L.M., editor, Advances in Varistor Technology, Ceramic Transactions, 3 (Am. Ceram. Soc.) 1989.
[9] S. Boggs, J. Kuang, H. Andoh, S. Nishiwaki; Electro-thermalmechanical computations in ZnO arrester elements, IEEE Trans. Power Delivery, Vol. 15 (1), 2000, 128-134.
[10] Papliński P., Ranachowski P., Mikrostruktura i stopień degradacji warystorów ZnO z eksploatacji w badaniach mikroskopowych, Przegląd Elektrotechniczny, Vol.92, No.10, 2016, 120-125.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d0e2dc42-f9d3-4bc9-8164-8e9aaa7756bc
Identyfikatory
DOI 10.15199/48.2018.10.01