Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d0c5ef88-2108-4fe7-9ff5-54e7e69248ef

Czasopismo

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Tytuł artykułu

Narzędzie informatyczne wspomagające ruch racjonalizatorski w przedsiębiorstwach

Autorzy Tomczak-Horyń, K.  Knosala, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN IT system supporting rationalization in the company
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN The article draws attention to the need for reconstruction of rationalization in Polish enterprises. Described the genesis of the concept of rationalization. It presents the definition of the suggestions for improvement, and describes its classification. It proposed the development of rationalization through the involvement of employees in the reporting of improvements to both the workplace and the entire company. For this purpose presents IT system, which supporting the employee notifications. The basis for the development of the application is an appropriate information system. The article summarizes the main features of the application. Describes the structure of the application interface. It characterized as the main functions of the application: problems management, solutions management and rationalization applications management.
Słowa kluczowe
PL racjonalizacja   wniosek racjonalizatorski   projekty racjonalizatorskie   ESPIR   zgłoszenia pracowników   innowacyjność  
EN rationalization   rationalization applications   rationalization projects   ESPIR application   employee notifications   innovation  
Wydawca Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
Czasopismo Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Rocznik 2017
Tom Vol. 20, nr 4
Strony 47--54
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., il.
Twórcy
autor Tomczak-Horyń, K.
autor Knosala, R.
  • Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów, Politechnika Opolska, ul. Ozimska 75, 45-370 Opole, Polska
Bibliografia
[1] Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami. PWE, Warszawa 2013.
[2] Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce 2010.
[3] Nisztuk H., Mały poradnik w sprawach wynalazczości i racjonalizacji dla przedsiębiorców. Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, Lublin 2010.
[4] Olson D., Kesharwani S., Enterprise Information Systems. World Scientific, 2010.
[5] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) Stan prawny na dzień 1 lutego 2011. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2011.
[6] Ustawa z dnia 19 października 1972 r. O wynalazczości (Dz.U. z 1993 r., Nr 26, poz. 1117, z późn. zm.).
[7] Szajt M., Miejsce Polski na mapie innowacyjnej Europy. Analiza statystyczna, [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce - dylematy i sposoby wspierania środkami Unii Europejskiej, red. D. Rosati, J. Wiśniewska. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2016, s. 17-26.
[8] Szewc A., Racjonalizacja w zakładzie pracy, Poradnik dla racjonalizatorów i przedsiębiorców. Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
[9] Tomczak-Horyń K., Knosala R., Evaluation of employees’ creativity as a stimulator of company development. “Procedia Engineering”, volume 182, 2017, pp. 709-716.
[10] Tomczak-Horyń K., Knosala R., Ocena kreatywności w procesie rekrutacji kandydata do pracy, [w:] Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, red. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2016, t. 1, s. 228-235.
[11] Tomczak-Horyń K., Knosala R., Projekt systemu oceny kreatywności pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych. „Zarządzanie Przedsiębiorstwem”, nr 2/2016, s. 34-39.
[12] Ziółkowska B., W poszukiwaniu przyczyn słabości innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Próba identyfikacji problemu, [w:] Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce - dylematy i sposoby wspierania środkami Unii Europejskiej, red. D. Rosati, J. Wiśniewska. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2016, s. 43-61.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d0c5ef88-2108-4fe7-9ff5-54e7e69248ef
Identyfikatory