Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d09ef16c-768f-4a50-99d1-ec03e7de90c9

Czasopismo

TTS Technika Transportu Szynowego

Tytuł artykułu

Wybrane aspekty analizy i modelowania zderzenia samochodów

Autorzy Kisilowski, J.  Zalewski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Selected aspects of analysis and modelling of a collision between two vehicles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przeprowadzono analizę niektórych aspektów modelowania zderzenia samochodów z uwzględnieniem wybranych czynników wpływających na jego przebieg. Klasyczne podejście do zderzenia ciał zaadaptowano do problemu kolizji samochodów, prowadząc ogólną analizę złożoności tego zagadnienia. Prócz uwzględnienia szorstkości powierzchni zderzających się pojazdów rozważono także występowanie dodatkowych, zewnętrznych sił impulsowych działających na układ pojazdów będących w kontakcie. Ponadto, prócz ruchu płaskiego, uwzględniono także ruch złożony (siła bezwładności, unoszenia i Coriolisa). Dokonano analizy dotyczącej możliwości oraz konieczności uwzględnienia wybranych parametrów w modelowaniu zderzeń samochodów.
EN In the paper analysis of certain aspects of collision between motor vehicles modelling is presented including selected factors influencing its course. The classic approach towards the crash of mechanical bodies was adapted to the problem of the collision between vehicles, as the general analysis of complexity of this issue was conducted. Apart from taking the roughness of the surface of crashing vehicles into account, the occurrence of additional, external impulse forces acting on the set of vehicles being in contact was also assumed. Moreover, apart from the plane motion, also a resultant motion of each vehicle during the crash was included (forces of inertia and transportation as well as Coriolis force). Analysis was made concerning the possibility and necessity to take the selected parameters into account in modelling of collisions between vehicles.
Słowa kluczowe
PL modelowanie zderzenia   kolizja drogowa  
EN collision modeling   road collision  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "TTS" Sp. z o.o
Czasopismo TTS Technika Transportu Szynowego
Rocznik 2013
Tom R. 20, nr 10
Strony 575--589, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., 1 il., rys.
Twórcy
autor Kisilowski, J.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
autor Zalewski, J.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Bibliografia
1. Wicher J., Bezpieczeństwo samochodów i ruchu drogowego, WKŁ, Warszawa 2003.
2. Gryboś R., Teoria uderzenia w dyskretnych układach mechanicznych, PWN, Warszawa 1969.
3. Huang M., Vehicle crash mechanics, Hardbound, 2002.
4. Wicher J., Zagadnienia bezpieczeństwa samochodu, OWPW, Warszawa 1997.
5. Wicher J., Sztenke M., Oddziaływanie przyczepy i nachylenia drogi na parametry ruchu podczas zderzenia samochodów, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 3(29)/98.
6. Wicher J., Stawicki R., Modelowanie zderzenia samochodów, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 1(31)/99.
7. Wicher J., Analiza zderzeń samochodów i współczesne metody zabezpieczeń, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 2(20)/96.
8. Wicher J., Sztenke M., Oddziaływanie przyczepy i nachylenia drogi na parametry ruchu podczas zderzenia samochodów, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 3(29)/98.
9. Kończykowski W., Odtwarzanie i analiza wypadku drogowego, Info-Ekspert, Warszawa 1994.
10. Wicher J., Rekonstrukcja zderzenia samochodu z drogową barierą betonową, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 2(57)/2005.
11. Prochowski L., Unarski J., Wach W., Wicher J., Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych, WKŁ, Warszawa 2008.
12. Osiński Z., Mechanika ogólna, PWN, Warszawa 2000.
13. Kaźmierczak R., Wicher J., Wpływ obciążenia na ruch pojazdu podczas zderzenia, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 4/94.
14. Karami G., A Boundary Element Method for Two-Dimensional Contact Problems, Springer Verlag, 1989.
15. Siłka W., Teoria ruchu samochodu, WNT, Warszawa, 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d09ef16c-768f-4a50-99d1-ec03e7de90c9
Identyfikatory