Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d05ee82b-c532-4913-aa61-b13b954b65c7

Czasopismo

Przegląd Budowlany

Tytuł artykułu

Badania ceglanych sklepień balkonów

Autorzy Nowak, R.  Orłowicz, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Studies of brick vaults of balkonies
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Balkon stanowi istotny element konstrukcyjny budynku, pozostający pod wpływem bezpośrednich oddziaływań czynników atmosferycznych. Cykliczne zmiany temperatury i wilgotności, deszcze, obciążenia nawisem śniegowym i bezpośrednie opady śniegu, a także obciążenia składowanymi często na balkonie materiałami określają trudne warunki jego eksploatacji, sprzyjające uszkodzeniom zwłaszcza płyty balkonowej. Podstawowa przyczyna jej uszkodzenia jest związana z przedostawaniem się wody do wnętrza. Ocena stanu technicznego balkonu nie powinna być zatem traktowana drugorzędnie, a jej przeprowadzenie wymaga usunięcia fragmentu warstwy wierzchniej płyty, określenia stanu izolacji wodochronnej i elementów konstrukcyjnych płyty.
EN The balcony constitutes an important structural element of the building, which is influenced by the direct impact of atmospheric factors. Cyclical changes in temperature and humidity, rains, snow overhang loads and direct snowfall, as well as loads with materials often stored on the balcony determine the difficult conditions of its exploitation, which contribute to damage especially to the balcony slab. The main cause of its damage is related to the water entering the interior. The assessment of the technical condition of the balcony should therefore not be treated as secondary and its implementation requires removal of a fragment of the surface layer of the balcony, determination of the waterproofing layer and structural elements of the slab.
Słowa kluczowe
PL balkon   sklepienie ceglane   badanie   naprawa   metoda naprawy  
EN balcony   brick vault   testing   repair method  
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Czasopismo Przegląd Budowlany
Rocznik 2018
Tom R. 89, nr 5
Strony 34--35
Opis fizyczny Bibliogr. 3 poz., il., tab.
Twórcy
autor Nowak, R.
  • Zachodniopomorski Technologiczny Uniwersytet, Szczecin
autor Orłowicz, R.
  • Zachodniopomorski Technologiczny Uniwersytet, Szczecin
Bibliografia
[1] Małyszko L., Orłowicz R., Naprawy balkonów budynków murowych. Praca zbiorowa – Błędy i uszkodzenia budowlane oraz ich usuwanie, WEKA, 2002
[2] Ahnert R., Krause K.H., Typische Baukonstruktionen von 1860 bis 1969 zur Beur-teilung der vorhandenen Bausubtanz, Band 1, 2. Berlin, 2009
[3] Tkacz P., Ocena wytrzymałości na ściskanie konstrukcji murowych z uwzględnieniem badań in situ. Rozprawa doktorska, ZUT, Szczecin, 2015
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d05ee82b-c532-4913-aa61-b13b954b65c7
Identyfikatory