PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Pojęcie ryzyka – zagrożenie i szansa

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The concept of risk – a threat and opportunity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ryzyko wiąże się z działaniem, którego efekt możliwy jest do skwantyfikowania za pomocą miary prawdopodobieństwa i skutków. W pracy zaproponowano nowe podejście do ryzyka z uwzględnieniem zagrożeń (zdarzenia niepożądane) i szans (zdarzenia pozytywne). Zaproponowano wykorzystanie metody Bow Tie, zarówno do analizy zagrożeń, jak i szans. Wskazano strategie reakcji na ryzyko związane z zagrożeniami i szansami. W temacie pracy odniesiono się do aktualnych standardów zarządzania ryzykiem. Zagrożenia zwiększają ryzyko, a szanse je zmniejszają. Zależność między szansami a zagrożeniami może być określona poprzez różnicę ryzyka. Zaprezentowano zmodyfikowaną formułę ryzyka i na jej podstawie opracowano nową matrycę. Dla pokazania zalet metody przedstawiono przykład aplikacyjny. Końcowy fragment pracy dotyczy badań ankietowych na temat postrzegania zagrożenia i szansy w przedsiębiorstwie wodociągowym i jego otoczeniu zewnętrznym. Treść pracy potwierdza znany paradygmat, że niewykorzystane szanse stają się zagrożeniami.
EN
Risk is associated with an action whose effect can be quantified using a measure of probability and effects. The paper proposes a new approach to risk, using threats and opportunities. The Bow Tie method has been proposed for threat and opportunity analysis. Strategies for responding to risks related to threats and opportunities were indicated. The subject of the work refers to current risk management standards. Threats increase risk and opportunities reduce it. The relationship between opportunities and threats can be determined by the risk difference. A modified risk formula was presented and a new matrix was developed based on it. To show the advantages of the method an application example is shown. The final fragment of the thesis concerns surveys on the perception of threat and opportunity in a water supply company and its external environment. The content of the work confirms the well-known paradigm that missed opportunities become threats.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
33--36
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska
Bibliografia
 • [1] Frydrych K.: Szansa w zarzadzaniu ryzykiem, Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów Zeszyt Naukowy 155, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa, 2017, s. 185-199.
 • [2] Hillson D.: Extending the risk process to manage opportunities, International Journal of Project Management, 20/3, kwiecień 2002, str. 235-240
 • [3] ISO Guide 73:2009/PKN-ISO Guide 73:2012 Zarządzanie ryzykiem – Terminologia, PKN, 2012
 • [4] Managing Successful Project with PRINCE2 2009 Edition, OGC, 2009
 • [5] Norma PN-EN ISO 9000: 2015-10. Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia
 • [6] Norma PN-EN ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne
 • [7] Rak J.R.: Bezpieczna Woda wodociągowa. Zarządzanie ryzykiem w systemie zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2009
 • [8] Rak. J. R.: Istota ryzyka w funkcjonowaniu systemów zaopatrzenia w wodę. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2004
 • [9] Rak J. R.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa systemów wodociągowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2015
 • [10] Rak J. R.: Przegląd unormowań w zakresie zarządzania ryzykiem, Instal, 2013, nr 1, str. 51-53
 • [11] Rak J. R., Pietrucha-Urbanik K.: Implementacja metody Bow-Tie do analizy bezpieczeństwa systemów wodociągowych. GWiTS, nr 11/2017, str. 453-457
 • [12] Rak J. R., Żywiec J.: Relacje podatność – odporność w aspekcie bezpieczeństwa systemów wodociągowych, Instal, 2019, nr 7/8, str. 59-63
 • [13] Standard zarządzania ryzykiem, FERMA, 2003
 • [14] Wyrozębski P., Jachniewicz M., Metelski W.: Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami. Oficyna Wydawnicza, SGH w Warszawie, Warszawa 2012
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-d05807d5-7da5-45f5-a954-5bde25b78c6a
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.