Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d049f250-f738-4db3-9dbb-e8ad7510a190

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ dodatku modyfikatora opartego na składniku MoS2 na charakterystykę tribologiczną stopu AlSi6Cu4 w środowisku oleju mineralnego

Autorzy Walczak, M.  Caban, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The effect of modifier addition which is based on MoS2 on tribological characteristic of AlSi6Cu4 alloy in environmental mineral oil
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca przedstawia wyniki badań tribologicznych stopu aluminium w warunkach tarcia ze smarowaniem w postaci różnych środowisk. Bazowy środek smarny stanowił olej mineralny Lotos o charakterystyce 15W40. Taki sam olej, z dodatkiem modyfikatora Liqui Moly opartego na składniku MoS2, stanowił drugi środek smarny. Pomiary współczynnika tarcia wykonano na tribotesterze typu „ball-on-disc” z przeciwpróbkami (ball) w postaci kulek o średnicy 6 mm wykonanych ze stali 100Cr6 o twardości 64HRC. Badania tribologiczne realizowano pod obciążeniem 10N z prędkością liniową 5 cm/s na promieniu 5 mm. Badano współczynnik zużycia i współczynnik tarcia próbki, a ślady zużycia poddano obserwacjom SEM. Ocenę istotności zmian współczynnika zużycia przeprowadzono testem t-Studenta. Najmniejszy współczynnik tarcia i zużycia zaobserwowano dla środowiska z dodatkiem modyfikatora Liqui Moly.
EN The paper presents results of tribology studies of aluminium alloy (AlSi6Cu4) in conditions of friction with different medium as lubricant. The base lubricant was Lotos mineral oil of the characteristics 15W40. The same oil with the addition of modifier Liqui Moly which is based on MoS2was the second lubricant. Friction coefficient measurements were performed on "ball-on-disc" tribotester with ball of 6 mm in diameter made of steel 100Cr6 with a hardness of 64HRC. The testing was carried out under a load of 10 N at a linear velocity of 5 cm/s at 5 mm radius. Were rate an coefficient of friction of the sample were tested the signs of wear was SEM observation. The evaluation of the significance of changes in consumption coefficient was conducted by t-Student's test. The lowest coefficient of friction and the lowest wear rate were observed for the environment with the addition of Liqui Moly modifier.
Słowa kluczowe
PL aluminium   olej mineralny   tarcie  
EN aluminium alloy   mineral oil   friction  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1193--1196
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Walczak, M.
autor Caban, J.
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn Rolniczych i Transportowych, jacek.caban@up.lublin.pl
Bibliografia
1. Caban J., Droździel P., Seńko J., Wybrane materiały konstrukcyjne w budowie pojazdów samochodowych, „Logistyka” 2014, nr 3, s. 946-953.
2. Walczak M., Bieniaś J., Sidor-Walczak J., Badania korozyjne aluminiowych kompozytów zbrojnych SiC wykorzystywanych do produkcji tarcz hamulcowych, „Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”, Nr 6, CD, 2010, s. 1-7.
3. Walczak M., Pieniak D., Zwierzchowski M.; The tribological characteristics of SiC particle reinforced aluminium composites, „Archives of Civil and Mechanical Engineering”, 2015, Vol. 15, No 1, pp. 116-123.
4. Medlen D., Bolibruchová D., The Influence of Remelting on the Properties of AlSi6Cu4 Alloy Modified by Antimony, „Archives of Foundry Engineering”, 2012, Vol. 12, No 1, 2012, pp. 81-86.
5. Medlen D., Bolibruchová D., Theoretical studies of AlSi6Cu4 alloys, „Technológ”, 2010, No 2, 151-156. (in Slovak).
6. Medlen D., Nová I., Bolibruchová D. Urgela D., Influence of Sb on gas content and flowability of alloy AlSi6Cu4, “ACC Journal, XVII”, 2011, No 1.
7. Walczak M., Drozd K., Wpływ modyfikacji oleju mineralnego na charakterystykę tribologiczną kompozytu na osnowie aluminium, „Logistyka”, 2014, Nr 3, CD nr 1, s. 6548-6553.
8. Xie H., Jiang B., He J., Xia X., Pan F., Lubrication performance of MoS2 and SiO2 nanoparticles as lubricant additives in magnesium alloy-steel contacts, „Tribology International”, 2016, Vol. 63, pp. 63-70.
9. Tomporowski A., Opielak M., Structural features versus multihole grinding efficiency, „Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability” 2012, Vol. 14 (3), pp. 222-227.
10. Koshy Ch.P., Rajendrakumar P.K., Thottackkad M.V., Evaluation of the tribological and thermo-physical properties of coconut oil added with MoS2 nanoparticles at elevated temperatures, „Wear”, 2015, Vol. 330-331, pp. 288-308.
11. Rahmati B., Sarhan A.A.D., Sayuti M., Morphology of surface generated by end milling AL6061-T6 using molybdenum disulfide (MoS2) nanolubrication in end milling machining, „Journal of Cleaner Production”, 2014, Vol. 66, pp.685-691.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d049f250-f738-4db3-9dbb-e8ad7510a190
Identyfikatory