Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d023740b-965f-4aa7-b90b-3a3c9efd41c9

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wymagania stawiane środkom transportu przy przewozie zwierząt żywych

Autorzy Hantz, K.  Żukowska, K.  Grieger, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The requirements to transport in the carriage of live animals
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ważnym aspektem związanym z transportem zwierząt jest zachowanie bezpieczeństwa w sensie: prawidłowego załadowania zwierząt, ich rozmieszczenia i wyładowania. W artykule omówiono obowiązki i obowiązujące przepisy stawiane przewoźnikom zwierząt żywych oraz wymagania dla transportu zwierząt żywych.
EN An important aspect related to the transport of animals is to preserve security in the sense of: the proper loading for animals, their locations, and discharge. Discusses duties and the rules for air carries of live animals and the requirements for the transport of live animals.
Słowa kluczowe
PL środki transportu   przewóz żywych zwierząt   wymagania  
EN means of transport   carriage of live animals   requirements  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 8
Strony 236--239
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., il., rys.
Twórcy
autor Hantz, K.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
autor Żukowska, K.
  • Politechnika Koszalińska, Katedra Agroinżynierii
autor Grieger, A.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
Bibliografia
1. Berkowska E. Gwiazdowicz M., Sobolewski M.: Transport zwierząt – prawo, praktyka, perspektywy. Kancelaria sejmu biuro studiów i ekspertyz. Nr 894, Kwiecień 2002.
2. Grzywacz W., Wojewódzka – Król K., Rydzkowski W.: Polityka transportowa. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, wyd. III, Gdańsk 2003.
3. Wojewódzka – Król K.: Rozwój infrastruktury transportu. Wyd. uniwersytetu Gdańskiego, wyd. II, Gdańsk 2002.
4. Wojewódzka – Król., Rolbiecki R.: Infrastruktura transportu. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141 poz. 1359).
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt (Dz. U. Nr 185, poz. 1809).
7. Ustawa o ochronie zwierząt żywych z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. Nr 111. Poz. 724).
8. Ustawa z dnia 11 marca 2004. O ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69 poz. 635).
9. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (poz. 266).
10. Rozporządzenie rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97.
11. Norma PN-85/O-79252. Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
12. http://www.chemirol.com.pl/Naczepa-do-przewozu-inwenatrza-Joskin-BETAMIX--260, html [dostęp dn. 07.03.2016].
13.http://www. joskin/pl/page=occasionref&user_lang=pl&contactID=BT2820/51&nbs_occas=1&category=BET [dostęp dn. 07.03.2016].
14. www.pronar.pl/produkt/ [dostęp dn. 07.03.2016].
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d023740b-965f-4aa7-b90b-3a3c9efd41c9
Identyfikatory