Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d01c8ae5-744c-4536-af0d-f604439e1bfd

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Logistyka miasta dla pieszych i rowerzystów na przykładzie miasta Krakowa

Autorzy Radziejowska, A.  Betlej, M.  Bartos, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Logistics city for pedestrians and cyclists on the example of Krakow
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zachęcenie społeczeństwa do rezygnacji z komunikacji samochodowej stanowi obecnie wyzwanie dla większości metropolii na całym świecie. Obserwować możemy różne trendy w działaniach władz miast, co często stanowi inspirację do podejmowania nowych inicjatyw. Obecna promocja zdrowego trybu życia i uprawiania sportu również wspomaga działania dla rozpowszechniania alternatywnych źródeł poruszania się. Coraz więcej mieszkańców przesiada się na rower w poruszaniu się do pracy, co zapewnia im codzienną dawkę ruchu. Autorzy w artykule opisują działania jakie podejmują władze miasta w kierunku promowania poruszania się pieszo lub rowerem przedstawiając kilka obecnie prowadzonych inicjatyw jakie są realizowane na terenie Krakowa. Powyższa praca ma na celu przedstawienie zjawisk jakie ostatnio są przez nas, jako mieszkańców Krakowa zauważane. Widoczne kierunki działań podejmowane przez władze pokazują, że miasto dąży do usprawnienia komunikacji pieszo-rowerowej, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do poprawy komfortu życia i jakości zdrowia mieszkańców.
EN Encourage the society to abandon the automobile communication is a challenge for the majority of metropolises around the world. We can observe a variety of trends in the activities of city authorities, which often provides inspiration to undertake new initiatives. The current promotion of healthy lifestyles and sport also supports the activities for the dissemination of alternative sources of movement. Increasing number of inhabitants changed their means of transport on the bike in moving to work, which provides them a daily dose of motion. The authors in the article describe the actions are taken by the city authorities in the direction to promote walking and cycling by presenting several ongoing initiatives that are implemented in Krakow. This work aims to present the phenomena that recently, by us as inhabitants of Krakow, were noticed. Visible directions of actions taken by the authorities show that the city seeks to improve pedestrian and bicycle transport, which in the long term will contribute to improving the quality of life and quality of residents health.
Słowa kluczowe
PL logistyka miasta   rowerzyści   piesi   zrównoważony rozwój   Kraków  
EN logistics city   cyclists   pedestrians   sustainable development   Cracow  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 4
Strony 5440--5448, CD 2
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys.
Twórcy
autor Radziejowska, A.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, 30-059 Kraków; al. A. Mickiewicza 30. Tel: + 48 12 617-47-66, aradziej@agh.edu.pl
autor Betlej, M.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, 30-059 Kraków; al. A. Mickiewicza 30. Tel: + 48 12 617-47-66, mbetlej@agh.edu.pl
autor Bartos, M.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki, 30-059 Kraków; al. A. Mickiewicza 30. Tel: + 48 12 617-47-66, bartos@agh.edu.pl
Bibliografia
1. Dębowska-Mróz M., Bator K., Wójcik E., Analiza jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Puławach, Logistyka 6/2014,s. 3016 - 3029
2. Dębowska-Mróz M., Rogowski A., Szychta E., Preferencje wyboru środka transportu przez mieszkańców Radomia w świetle badań ankietowych, Logistyka 3/2014, s 1292 – 1303
3. Gasz K., Kruszyna M., Propozycja wprowadzenia systemu Bike & Ride do polskich miast na przykładzie Wrocławia, Transport Miejski i Regionalny 2005, nr.6
4. Gehl J., Cities for People, Island Press, 2010
5. Kuropatwiński P., Bike & Ride – ciekawostka czy rewolucja w myśleniu o komunikacji w mieście?, Uniwersytet Gdański, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodniopomorski, Augustów, XI.2006
6. Szołtysek J., Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011
7. Szołtysek J., Logistyka-miasta-geneza, istota, perspektywy, Logistyka" 5/2010
8. Szołtysek J., Rola logistyki w zarządzaniu mobilnością w miastach, Konferencja Naukowo-Techniczna Miasto i Transport 2014
9. Wesołowski J., Miasto w ruchu Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2008
10. http://ibikekrakow.com/2013/04/28/rekord-pobity-najwieksza-masa-krytyczna-w-historii-krakowa/, 03.03.2015
11. http://lovekrakow.pl/aktualnosci/kladki-zmieniaja-miasto_8265.html, 03.03.2015
12. http://pl.wikipedia.org/wiki/Bulwary_Wi%C5%9Blane_w_Krakowie, 03.03.2015
13. http://www.mmkrakow.pl/artykul/wiadukt-nad-plaszowem-podzielil-mieszkancow-wizualizacje,2780420,art,t,id,tm.html, 03.03.2015
14. https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/130939/karta, 03.03.2015
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d01c8ae5-744c-4536-af0d-f604439e1bfd
Identyfikatory