Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d018eb04-e04f-4cc9-8e50-fd086b0a3fab

Czasopismo

Rynek Instalacyjny

Tytuł artykułu

Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ. Modernizacja źródła ciepła

Autorzy Piotrowska-Woroniak, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Comprehensive thermomodernization of the building of the Faculty of Civil and Environmental Engineering of the Bialystok University of Technology. The existing state and the way of the modernization of the heat source
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł zamyka cykl opisujący zadania związane z termomodernizacją budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 – projektu „Badanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Przedstawiono możliwość wykorzystania pomp ciepła do zaspokojenia potrzeb cieplnych i wentylacyjnych w jego wybranych częściach.
EN The article closes the cycle that describes the tasks associated with thermomodernisation of the Department of Civil and Environmental Engineering Bialystok University of Technology building in the framework of the Regional Operational Programme for 2007–2013 Podlasie – the “Research on the effectiveness of active and passive methods to improve the energy efficiency of the infrastructure from renewable sources of energy”. The paper presents the possibility of using heat pumps for heating needs and ventilation in the building WBiIŚ PB Part B + B1. Designed heat pump with 276,8 kW thermal power operate in bivalent parallel system for the purpose of central heating and mechanical ventilation with the heating station of 125 kW, as the source of the peak. Heat pumps are supplied from the lower heat source (low-grade heat source) – the land, using the vertical geothermal probes with a total length of 5200 mb and angular contact probe ground GRD system with a total length of 1000 mb.
Słowa kluczowe
PL modernizacja ogrzewania   termomodernizacja   pompy ciepła  
EN thermomodernization   heat pumps   modernization of heating  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Rynek Instalacyjny
Rocznik 2015
Tom Nr 1-2
Strony 59--62
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Piotrowska-Woroniak, J.
  • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka
Bibliografia
1. Sadowska B., Piotrowska-Woroniak J., Sarosiek W., Audyt energetyczny budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej, NAPE S.A., Białystok 2012.
2. Projekt wykonawczy. Zakres: przebudowa węzłów cieplnych, Biuro Projek-towe Technika Grzewcza SOLARSYSTEM s.c., mgr inż. M. Łapa, Myślenice 2014.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej (DzU 2014, poz. 888).
4. Projekt wykonawczy. Przebudowa budynku WBiIŚ Politechniki Białostockiej wraz z budową wewnętrznej instalacji monitoringu w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury PB z wykorzystaniem odnawialnych źródeł ciepła”. Zakres: budowa instalacji pomp ciepła, Biuro Projektowe Technika Grzewcza SOLAR¬SYSTEM s.c., mgr inż. M. Łapa, Myślenice 2014.
5. Sadowska B., Święcicki A., Sarosiek W., Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ. Cz. 1. Stan istniejący na podstawie dokumentacji archiwalnej i pomiarów, „Rynek Instalacyjny” nr 10/2014.
6. Sadowska B., Święcicki A., Sarosiek W., Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ. Cz. 2. Plan inwestycji z analizą potencjału efektów termomodernizacji, „Rynek Instalacyjny” nr 11/2014.
7. Gładyszewska-Fiedoruk K., Krawczyk D., Kompleksowa termomodernizacja budynku WBiIŚ. Stan techniczny instalacji grzewczo-wentylacyjnych przed termomodernizacją i możliwości poprawy ich efektywności, „Rynek Instalacyjny” nr 12/2014.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d018eb04-e04f-4cc9-8e50-fd086b0a3fab
Identyfikatory