Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d01475e8-e2a2-4a40-b1fc-54833884372c

Czasopismo

Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji

Tytuł artykułu

Wykorzystanie nowoczesnych technologii do identyfikacji, ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom przemysłowym

Autorzy Boczkowski, A.  Dziemba, Ł.  Komoniewski, M.  Kuboszek, A.  Paszkowski, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The use of modern technologies in identification, limiting and counteracting industrial hazards
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie identyfikacji, przeciwdziałania oraz ograniczania zagrożeń przemysłowych. W szczególności omówiono możliwość zastosowania metod obliczeniowych do kształtowania środowiska pracy człowieka oraz projektowania skutecznych środków redukcji hałasu. Omówiono problem oceny przydatności map akustycznych zakładów przemysłowych dla potrzeb analizy narażenia człowieka na ponadnormatywny hałas oraz koncepcję nowego wskaźnika służącego do oceny zagrożenia hałasem w środowisku. W artykule zaprezentowano podstawowe kierunki przykłady prac prowadzonych w ramach badań statutowych przez Zespół kształtowania układów redukcji zagrożeń przemysłowych funkcjonujący w Instytucie Inżynierii Produkcji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
EN This article presents examples of the use of modern technologies in order to identify, counteract and limit industrial hazards. The article focuses on the possibility of using computational methods to shape the work environment and to design effective means of noise reduction. The issue of whether acoustical maps of industrial establishments are useful for the purposes of analyzing men's exposure to noise in excess of norm-defined standards, as well as the idea of creating a new indicator to assess noise hazard in the environment, have both been elaborated. The article covers basic examples of research being conducted by Creation of Systems for Reduction of Industrial Hazards Team working for the Institute of Production Engineering of Faculty of Organization and Management of Silesian University of Technology.
Słowa kluczowe
PL zagrożenia przemysłowe   hałas   metody symulacyjne   narażenie na hałas  
EN industrial hazards   noise   simulation methods   exposure to noise  
Wydawca STE GROUP
Czasopismo Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
Rocznik 2015
Tom z. 2 (11)
Strony 11--25
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz.
Twórcy
autor Boczkowski, A.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze, Arkadiusz.Boczkowski@polsl.pl
autor Dziemba, Ł.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze
autor Komoniewski, M.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze
autor Kuboszek, A.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze
autor Paszkowski, W.
  • Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Instytut Inżynierii Produkcji, ul. Roosevelta 26, 41-800 Zabrze
Bibliografia
1 A. Boczkowski. „Designing of noise protection systems in industrial environment”. Systems Supporting Production Engineering. W. Biały, J. Kaźmierczak (red.), Gliwice: P.A. Nova S.A., 2012.
2 A. Boczkowski. „Komputerowe wspomaganie w procesie realizacji ocen oddziaływania akustycznego zakładów przemysłowych na środowisko”. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t.2. R. Knosala (red.). Opole: Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 372-383.
3 A. Boczkowski. „Racjonalne projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń przeciwhałasowych w przemyśle”. Materiały XXXIX Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice-Szczyrk, 28.02-4.03.2011. Gliwice: Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 2011, s. 117-126.
4 A. Boczkowski, A. Kuboszek. „Techniczne i pozatechniczne aspekty wdrażania innowacyjnych metod projektowania zabezpieczeń przeciwhałasowych w przemyśle. Etap I. Ekspertyza akustyczna”. Zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach. J. Kaźmierczak, J. Bartnicka (red.). Opole: Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 15-34.
5 Ł. Dziemba. „Koncepcja wykorzystania technologii GIS we wspomaganiu działań służb ratowniczych dużego zakładu przemysłowego”. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t.2. R. Knosala (red.). Opole: Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015.
6 Ł. Dziemba. „Modelowanie działań służb ratowniczo-porządkowych”. III Międzynarodowa Konferencja Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem. [CD-ROM]. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, r. 57, nr 7, 2006.
7 Ł. Dziemba. „Zastosowanie technologii GIS w modelowaniu działania służb ratowniczo-porządkowych w kryzysowych sytuacjach ekologicznych”. IV Międzynarodowa Konferencja Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem. [CD-ROM]. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, r. 58, nr 6, 2007.
8 K. Genuit. Sound quality aspects for environmental noise. Internoise 2002.
9 K. Genuit. Standardization of sound quality measurement. Noise-Con’96.
10 J. Kaźmierczak. (red.) Wspomaganie konstruowania układów redukcji drgań i hałasu maszyn. Warszawa: WNT, 2001.
11 A. Kuboszek. „Badania symulacyjne wpływu źródeł dźwięku na klimat akustyczny w środowisku przemysłowym”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 22, 2004, s. 111-130.
12 A. Kuboszek. „Wspomaganie procesu projektowania zabezpieczeń akustycznych na stanowiskach pracy”. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t.2. R. Knosala (red.) Opole: Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 427-438.
13 B. Rudno-Rudzińska. „Analysis of acoustic environment on premises of nursery schools in Wrocław”. Archives of acoustics, no. 2 (35), 2010, s. 245-242.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-d01475e8-e2a2-4a40-b1fc-54833884372c
Identyfikatory