Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cfada183-3fb1-48f8-b895-eea7d41a2d25

Czasopismo

Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska

Tytuł artykułu

Algorytmiczna realizacja oceny wpływu odnawialnych źródeł energii na niezawodność sieci elektroenergetycznej

Autorzy Sobczuk, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
UK Алгоритмічна реалізація оцінювання впливу відновлюваних джерел елекроенергії на надійність електричних мереж
EN Algorithmic realization impacts assessment for renewable sources electric power on reliability electrical networks
Języki publikacji PL, UK
Abstrakty
PL W celu efektywnej eksploatacji rozproszonych źródeł energii i ich kompleksowego wykorzystania w złożonych sieciach elektroenergetycznych przeprowadzono badanie ich właściwości, powstałych w wyniku współdziałania w systemie elektroenergetycznym. Algorytm oceniania wskaźników systemu niezawodności zapewnia wyznaczenie stanu ustalonego. Wyniki obliczeń stanu ustalonego pozwalają na analizę wartości napięć w węzłach sieci oraz odchylenia strat mocy czynnej względem wartości ustalonych normami. Przeprowadzono zaawansowaną analizę dziennych wykresów na podstawie informacji otrzymanej z systemu zdalnego odczytu (АСКОЕ).
UK З метою ефективної експлуатації розосереджених джерел електроенергії та їх комплексного використання в електричних мережах енергосистем проведені дослідження їх особливостей, які виникають в результаті сумісної роботи в складі електроенеретичної системи. Алгоритм оцінювання показників режимної надійності передбачає розрахунок усталеного режиму. За результатами розрахунків усталеного режиму аналізуються значення рівнів напруги у вузлах мережі та відхилення втрат активної потужності по відношенню до нормативного значення. Розширені можливості аналізу добових графіків шляхом використання інформації отриманої з АСКОЕ.
EN For the effective operation of distributed energy sources and their use in complex electrical power networks, studies their properties, resulting from joint work in the electric power system. Algorithm of performance assessment regime provides reliability normal mode calculation. The calculations steady mode analyzes the significance of voltage levels at the nodes of the network and the deviation of active power losses in relation to the required value. Advanced analysis of daily schedules by using information obtained from automated system of commercial accounting of electric power.
Słowa kluczowe
PL niezawodność bilansu energetycznego odnawialne źródła energii   niezawodność systemu  
EN carrying reliability renewable energy sources   operating reliability  
UK балансова надійність відновлювальні джерела   режимна надійність  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Czasopismo Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
Rocznik 2015
Tom nr 1
Strony 93--100
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Sobczuk, D.
Bibliografia
[1] Conejo J.: Transmission loss allocation: a comparison of different practical algorithms. IEEE Trans. Power Syst. vol. 17, 2002, 571-576.
[2] Lezhnyuk P.D.: Funktsíonal'na zalezhníst' skladovikh vtrat potuzhností u vítkakh yelektrichnoí̈ merezhí víd potuzhností u vuzlakh, Vísnik Vínnits'kogo polítekhn. ín-tu, № 4, 2005, 58-62 (In Ukrainian).
[3] Lezhnyuk P.D.: Ínformatsíyne zabezpechennya rozrakhunku vtrat yelektroyenergíí̈ v rozpodíl'nikh merezhakh, Vísnik Kharkívs'kogo natsíon. tekhních. un-tu síl's'kogo gosp. Vip. 57. Problemi yenergozabezpechennya ta yenergozberezhennya v APK Ukraí̈ni. Tom 1, 2007, 67-74 (In Ukrainian).
[4] Manov H.A.: Smyslovoye pole ponyatiya nadozhnosti v energetiki i yego otobrazheniye na terminologicheskom prostranstve. Metodicheskiye voprosy issledovaniya bol'shikh sistem energetiki. Vyp. 54, 2005, 7-27 (In Ukrainian).
[5] Sobchuk D.S.: Vikoristannya netraditsíynikh dzherel yenergíí̈ (NDE) v yelektroyenergetichnikh sistemakh dlya pídvishchennya nadíyností ta yakostí yelektropostachannya. Naukoví notatki. Mízhvuzívs'kiy zbírnik, No 40, 2013, 261-265 (In Ukrainian).
[6] Zhelezko YU.S.: Raschot i analiz poter' elektroenergii v elektricheskikh setyakh: rukovodstvo dlya prakticheskikh raschotov: YU.S. Zhelezko, A.V. Artem'yev, O.V. Savchenko, M: ENAS, 2008 (In Russian).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cfada183-3fb1-48f8-b895-eea7d41a2d25
Identyfikatory