PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Trace Element Content in Meadow Sward and Soil Along Road No. 957 Passing through Zawoja Village

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Zawartość pierwiastków śladowych w runi łąkowej i glebie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 957 przebiegającej przez Zawoję
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the research was to determine content of 5 heavy metals (Cu, Zn, Ni, Pb, Cd) in meadow sward and soil whose samples were collected from points along road No. 957 passing through Zawoja (Poland, Malopolska province). Samples were collected from 13 points, each one at a distance of 5 and 200 m from the road edge. In total, 26 samples of plant and soil material were collected. The content of metals was determined using ICP-AES method. The content of copper and zinc (trace elements that at the same time are bioelements indispensable for plants and animals) in the grass sward was at deficiency (Cu) or was within the range of optimal values (Zn). All the studied plant samples were characterized by higher than optimal lead content. Excessive cadmium content was found in four samples of the sward, which indicates necessity to exclude that biomass from fodder use. As a rule, the studied soils were characterized by a natural or increased content of heavy metals. Soil pollution with heavy metals occurred in particular spots. As a rule, no significant correlation between the content of studied elements in the sward and soil was proven (only the contents of nickel in the plants and soil were significantly positively correlated).
PL
Celem badań było określenie zawartości 5 metali ciężkich (Cu, Zn, Ni, Pb, Cd) w runi łąkowej i glebie pobranych punktowo wzdłuż drogi nr 957 przebiegającej przez Zawoję (województwo małopolskie). Próbki pobrano w 13 punktach, w każdym w odległości 5 i 200 m od skraju jezdni. Łącznie pobrano po 26 próbek materiału roślinnego i glebowego. Zawartość metali oznaczono metodą ICP-AES. W runi trawiastej zawartość metali ciężkich będących równocześnie biopierwiastkami niezbędnymi dla roślin i zwierząt była niedoborowa (Cu) lub mieściła się w zakresie wartości optymalnych (Zn). Wszystkie badane próbki roślinne cechowały się większą od optymalnej zawartością ołowiu. W czterech próbkach runi stwierdzono nadmierną zawartość kadmu, co wskazuje na konieczność wyłączenia tej biomasy z użytkowania paszowego. Badane gleby z reguły cechowały się naturalną lub podwyższoną zawartością metali ciężkich. Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi miało charakter punktowy. Z reguły nie udowodniono istotnej zależności między zawartością badanych pierwiastków w runi i w glebie (jedynie zawartość niklu w roślinach i glebie była istotnie dodatnio skorelowana).
Rocznik
Strony
631--641
Opis fizyczny
Bibliogr. 22 poz., tab., rys.
Twórcy
 • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture in Krakow, al. A. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, Poland, phone: +48 12 662 43 44, fax: +48 12 662 43 41 , rrfilipe@cyf-kr.edu.pl
autor
 • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture in Krakow, al. A. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, Poland, phone: +48 12 662 43 44, fax: +48 12 662 43 41 , Monika.Tabak@ur.krakow.pl
autor
 • Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture in Krakow, al. A. Mickiewicza 21, 31–120 Kraków, Poland, phone: +48 12 662 43 44, fax: +48 12 662 43 41 , o.gorczyca@ur.krakow.pl
Bibliografia
 • [1] Ochrona Środowiska 2012. Warszawa: GUS; 2012.
 • [2] Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, http://www.e-drogi.pl/zdwkr/files/kjar/ZP%201XI/ pomiar_ruchu_zal_nr_1_2.pdf [12.05.2013].
 • [3] Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/ GENERALNY_POMIAR_RUCHU_2010/0.1.1.6 _SDR_drwoj_w_pkt_pomiarowych_w_2010_roku.pdf [12.05.2013].
 • [4] Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w województwie małopolskim w 2005 roku wraz z prognozą na lata 2010, 2015, 2020. Plan rozwoju sieci dróg wojewódzkich w Małopolsce na lata 2007–2013. Kraków: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie; 2006, http://www.malopolskie.pl/Pliki/2006/3-SDR2005.pdf [12.05.2013].
 • [5] Ostrowska A, Gawliński S, Szczubiałka Z. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. Warszawa: Wyd IOŚ; 1991.
 • [6] Kabata-Pendias A, Motowicka-Terelak T, Piotrowska M, Terelak H, Witek T. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Puławy: IUNG; 1993.
 • [7] Gorlach E. Zesz Nauk AR Kraków, 262, Ses Nauk. 1991;34:13-22.
 • [8] Kołodziej B, Maksymiec N, Drożdżal K, Antonkiewicz J. J Elem. 2012;17:67-78. DOI: 10.5601/jelem.2012.17.1.06.
 • [9] Filipek-Mazur B, Gondek K, Mazur K. Ecol Chem Eng. 2007;14:445-449.
 • [10] Filipek-Mazur B, Gondek K, Mazur K. Zesz Probl Post Nauk Roln. 2007;520:31-37.
 • [11] Jasiewicz Cz, Buczek J. Zesz Probl Post Nauk Roln. 2000;472:341-346.
 • [12] Filipek-Mazur B, Gondek K. Acta Sci Pol, Form Circumiectus. 2002;1-2(1-2):131-141.
 • [13] Właśniewski S. Zesz Probl Post Nauk Roln. 2007;520:189-200.
 • [14] Kabata-Pendias A, Piotrowska M, Motowicka-Terelak T, Maliszewska-Kordybach B, Filipiak K, Krakowiak A, Pietruch Cz. Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa: PIOŚ; 1995.
 • [15] Modlingerová V, Száková J, Sysalová J, Tlustoš P. Plant Soil Environ. 2012;58:379-384.
 • [16] Chen X, Xia X, Zhao Y, Zhang P. J Hazard Mater. 2010;181:640-646. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2010.05.060.
 • [17] Klimowicz Z, Melke J. Rocz Glebozn. 2000;51(3/4):37-46.
 • [18] Pagotto C, Rémy N, Legret M, Le Cloirec P. Environ Technol. 2001; 22:307-319. DOI: 10.1080/09593332208618280.
 • [19] Viard B, Pihan F, Promeyrat S, Pihan JC. Chemosphere. 2004;55:1349-1359. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2004.01.003.
 • [20] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. DzU 2002, nr 165, poz 1359.
 • [21] Terelak H, Motowicka-Terelak T, Stuczyński T, Pietruch Cz. Pierwiastki śladowe (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) w glebach użytków rolnych Polski. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa: IOŚ; 2000.
 • [22] Tokarz M, Turzański KP, editors. Ocena stanu zanieczyszczenia gleb województwa małopolskiego metalami ciężkimi i siarką. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Kraków: WIOŚ w Krakowie, OSChR w Krakowie; 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cf946d5b-1c92-49ac-952e-13e4f5dd28c3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.