Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cf78aaa3-c4cc-4a75-8a23-7e1a879875e7

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Bezemisyjny transport publiczny

Autorzy Fajczak-Kowalska, A.  Nowak, I.  Kowalska , M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Zero-emission urban transport
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule autorzy przedstawili teoretyczny aspekt zrównoważonego transportu i mobilności w miastach. Zaprezentowane zostały również Plan Rozwoju Elektromobilności 2016-2025 oraz program Bezemisyjny transport publiczny, których jednym z głównych zadań jest: określenie korzyści związanych z upowszechnieniem stosowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz potencjału gospodarczego, przemysłowego, który się za tym kryje jak i zintensyfikowanie procesu wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w transporcie bezemisyjnym w oparciu o publiczne wsparcie na opracowanie innowacyjnego autobusu bezemisyjnego. Próbę przybliżenia powyższych zagadnień podjęto ze względu na ich ważny, aktualny oraz atrakcyjny charakter.
EN In this paper the authors present theoretical aspects of sustainable transport and urban mobility. Also presented are the Electromobility Development Plan 2016-2025 and the Non-Emission Public Transport Program, whose task is to: identify the benefits of widespread use of electric vehicles in Poland and the economic, industrial potential behind it and intensifying the implementation of modern zero emission solutions in transport, based on public support for the development of an innovative zero emission bus. The attempt to bring these issues closer has been made due to their important, current and attractive nature.
Słowa kluczowe
PL transport publiczny   zrównoważony rozwój transportu   emisja spalin   transport bezemisyjny   pojazdy elektryczne   zanieczyszczenie atmosfery   elektromobilność  
EN public transport   sustainable development of transport   exhaust emission   non-emission transport   electric vehicles   atmospheric pollution  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1494--1497, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., il., tab.
Twórcy
autor Fajczak-Kowalska, A.
autor Nowak, I.
autor Kowalska , M.
Bibliografia
1. Chamier-Gliszczyński N., Zrównoważony miejski system transportowy, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 5/2011
2. Ciastoń-Ciulkin A., Puławska S., Badania zachowań transportowych w miastach z wykorzystaniem Internetu, Logistyka, 6/2014
3. Dembińska-Cyran I., Realizacja zasad zrównoważonego transportu w miastach Unii Europejskiej, Konferencja Naukowa, Translog 2004, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004
4. Edroga, Wspólnie na rzecz bezemisyjnego transportu publicznego, [online] http://edroga.pl/mobilnosc/wspolnie-na-rzecz-bezemisyjnego-transportu-publicznego-241014604, dostęp: 27.10.2017
5. Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego. Utrzymać Europę w ruchu – zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu., Bruksela 2006
6. Łukasik Z., Kuśmińska-Fijałkowska A., Kołodziejczyk P., Transport intermodalny alternatywnym rozwiązaniem dla zachowania równowagi ekologicznej, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 3/2017
7. MacDonald J., Electric vehicles to be 35% of global new car sales by 2040, [online] www.bnef.com, dostęp: 27.10.2017
8. Ministerstwo Energii, Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Warszawa 2016
9. Ministerstwo Energii (a), NCBR wesprze bezemisyjny transport publiczny, [online] http://www.me.gov.pl/node/26883, dostęp: 27.10.2017
10. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Bezemisyjny trasport publiczny – rewolucja w finansowaniu innowacji, [online] http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/bezemisyjny-trasport-publiczny-rewolucja-w-finansowaniu-innowacji.html, dostęp: 27.10.2017
11. Ministerstwo Rozwoju, Bezemisyjny transport publiczny – rewolucja w finansowaniu innowacji, [online] https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/bezemisyjny-transport-publiczny-rewolucja-w-finansowaniu-innowacji/, dostęp: 27.10.2017
12. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bezmisyjny transport publiczny, [online] http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/emobility, dostęp: 27.10.2017
13. Nawrat A., Nowe podejście NCBR do finansowania programów badawczych. Założenia dla programu na rzecz Bezemisyjnego Transportu Publicznego., [online] http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_01/74e74a90d4088713fbd19b56b962ffaa.pdf, dostęp: 27.10.2017
14. Tundys B., Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiązania., Difin, Warszawa 2008
15. Tundys B. (a), Logistyka miejska. Teoria i praktyka., Difin, Warszawa 2013
16. Zimon G., Gosik B., Ocena logistyki miejskiej w zakresie transportu zbiorowego na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego i Rzeszowa, Modern Management Review, vol. XX, 22 (2/2015)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cf78aaa3-c4cc-4a75-8a23-7e1a879875e7
Identyfikatory