Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cf41c923-5dd8-4bcc-b240-e73127bd2398

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Wyznaczanie krętości kanałów porowych metodą rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej

Autorzy Zalewska, J.  Dohnalik, M. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Determination of pore channel tortuosity with computed X-ray microtomography method
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rentgenowska mikrotomografia komputerowa (micro-CT) jest nieniszczącym narzędziem analitycznym, które umożliwia trójwymiarową analizę próbek skalnych. W geologii jest ona przede wszystkim wykorzystywana do dostarczania informacji dotyczących rozkładu przestrzennego porowatości. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki krętości geometrycznej kanałów porowych uzyskanych na podstawie danych micro-CT. Parametr ten wyznaczano w trzech kierunkach, ale tylko wtedy, jeżeli w analizowanym kierunku występowały połączone ścieżki przepływu pomiędzy dwoma przeciwległymi bokami badanej podpróbki. Badania wykonano na próbkach skał węglanowych dwóch rejonów poszukiwawczych. Krętość; zarówno najkrótszych, jak i najdłuższych ścieżek przepływu dla mediów złożowych – była większa dla analizowanych próbek z rejonu Lubiatowa, w porównaniu do próbek z rejonu Sowiej Góry.
EN Computed X-ray microtomography (micro-CT) is non-destructive analytic tool, which enables three-dimensional analysis of rock samples. In oil geology it's is used first of all for delivering information regarding spatial distribution of porosity. This study presents results of pore channel geometrical tortuosity testing, obtained on the grounds of micro-CT. The parameter was determined in three directions, but only then, when connected flow paths were present in analysed direction between two opposite sides of tested sub-sample. The test have been carried out on carbonate rock samples originating from two exploration regions. The tortuosity both for the shortest and the longest flow paths of reservoir media was longer for analysed samples originating from Lubiatow region, as compared to Sowia Gora region samples.
Słowa kluczowe
PL krętość   kanał porowy   mikrotomografia rentgenowska   wizualizacja 3D  
EN tortuosity   pore channel   X-ray microtomography   3D visualization  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2009
Tom R. 65, nr 12
Strony 953--958
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Zalewska, J.
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
autor Dohnalik, M.
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków
Bibliografia
[1]. Armbrecht J., Sych T., Robb K.: Mavi-Modular Algorithms for Volume Images V 1.9.1. Handbook, Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik, 2006.
[2]. Dohnalik M., Zalewska J.: Zastosowanie mikrotomografii rentgenowskiej do rozwiązywania zagadnień geologicznych i geofizycznych. Prace INiG Nr 157, 2009.
[3]. Ehrenberg S.N., Eberli G.P., Keramati M., Moallemi S.A.: Porosity, permeability relationships in interlayered limestone-dolostone reservoirs. AAPG Bulletin, vol. 90, p. 91-114, 2006.
[4]. Glemser C.T.: Petrophysical and geochemical characterization of Midale Carbonates from the Weyburn oilfield usin synchrotron X-ray computed microtomography. Thesis. 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cf41c923-5dd8-4bcc-b240-e73127bd2398
Identyfikatory