Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cf23cc49-4f3b-445b-9169-48086db41127

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Badania nieniszczące złączy spawanych na przykładzie wybranych elementów konstrukcyjnych siłowni wiatrowych

Autorzy Kloskowski, L.  Pałubicki, S.  Kukiełka, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Non-destructive testing of welded joints on the exemplary selected structural elements of the wind turbines
Konferencja Forum motoryzacji (18 ; 12.06.2015 ; Słupsk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono metody, procedury i normy związane z kontrolą złączy spawanych metodą badań nieniszczących oraz wyniki badań połączeń spawanych sekcji dolnej wieży siłowni wiatrowej. Scharakteryzowano proces spawania stosowany w przemyśle stalowym, rodzaje złączy spawanych, metody spawania oraz mogące wstępować w spoinie niezgodności tj. pęknięcia, przyklejenia, braki przetopu itp., które wpływają negatywnie na wytrzymałość przyszłego złącza spawanego. Przedstawiono poziomy jakości i kryteria akceptacji w świetle norm związanych z badaniami nieniszczącymi złączy spawanych: wizualnymi i magnetyczno-proszkowymi dla nieciągłości zewnętrznych i ultradźwiękowymi dla nieciągłości wewnętrznych. Najbardziej negatywny wpływ na funkcjonowanie wieży siłowni wiatrowej mają pęknięcia i głębokie przyklejenia, ponieważ przy niekorzystnych warunkach użytkowania konstrukcji wieży może występować szybki wzrost naprężeń w czasie pracy urządzenia. Dlatego też na etapie produkcji należy znaleźć przyczynę powstawania tego typu niezgodności.
EN The article presents the methods, procedures, and standards related to the control of welded joints by non-destructive testing and the results of welded joints of the lower section of a wind turbine tower. Characterize the welding process used in the steel industry, the types of welds, welding method and which may join in the joint inconsistency is cracking, gluing, lack of fusion etc., that have a negative impact on the future strength of the welded joint. Levels of quality and acceptance criteria in the light of the standards relating to non-destructive testing of welded joints: visual and magnetic discontinuities powder for external and internal ultrasound to discontinuities. The most negative impact on the operation of the wind turbine tower with cracks and deep stick, because under unfavorable conditions of the structure of the tower can be a rapid increase in stress during operation. Therefore, at the stage of production should be found the cause of this type of non-compliance.
Słowa kluczowe
PL złącze spawane   spoina   badania nieniszczące   wieża siłowni wiatrowej  
EN weld joint   weld   non-destructive testing   tower of a wind turbine  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2015
Tom R. 16, nr 6
Strony 113--122
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kloskowski, L.
  • Politechnika Koszalińska
autor Pałubicki, S.
  • Politechnika Koszalińska
autor Kukiełka, K.
  • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
[1] B. Kołodziej, M. Matyka, Odnawialne źródła energii, Rolnicze surowce energetyczne, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 2012.
[2] Poradnik inżyniera, Spawalnictwo, pod red. prof. dr hab. inż. Jana Pilarczyka t. II. Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa 2005.
[3] K. J. Ferenc, Spawalnictwo, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa 2007.
[4] PN-EN ISO 5817: 2014-05: Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych.
[5] PN-EN 473: 2008: Badania nieniszczące - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących - Zasady ogólne.
[6] PN-EN ISO 17637: 2011: Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne złączy spawanych.
[7] Badania wizualne VT (1+2). Materiały pomocnicze do szkolenia, Tuv Akademia Polska, Zabrze 2010.
[8] A. Lewińska-Romicka, Badania nieniszczące Podstawy defektoskopii, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne, Warszawa 2001.
[9] PN-EN ISO 17638: 2010: Badanie nieniszczące spoin - Badanie magnetyczno-proszkowe.
[10] PN-EN ISO 23278: 2010: Badanie nieniszczące spoin - Badanie magnetyczno-proszkowe spoin - Poziomy akceptacji.
[11] PN-EN ISO 2400: 2013-03: Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Opis wzorca Nr 1.
[12] PN EN 27963: 1993: Połączenia spawane stali - Wzorzec kontrolny nr 2 do ultradźwiękowych badań stali.
[13] PN-EN ISO 17640: 2011: Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe złączy spawanych.
[14] PN-EN ISO 11666: 2011: Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe złączy spawanych - Poziomy akceptacji.
[15] Kloskowski L.: Badania nieniszczące złączy spawanych na przykładzie wybranych elementów konstrukcyjnych siłowni wiatrowych. Praca inżynierska. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2014.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cf23cc49-4f3b-445b-9169-48086db41127
Identyfikatory