PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Geotechniczne aspekty utrzymania skrzyżowania ściana-chodnik w świetle doświadczeń kopalni „Knurów-Szczygłowice”, Ruch „Knurów”

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Geotechnical aspects of the maintenance of the intersection of a gate and a longwall in the light of experiences gained in „Knurów-Szczygłowice” mine, „Knurów” mining area
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wieloletnie doświadczenia kopalni „Knurów-Szczygłowice”, Ruch „Knurów”, sięgające początku lat 90. XX wieku, w zakresie ochrony skrzyżowania ściana-chodnik podścianowy, opierają się na zastosowaniu niskiego kotwienia, zapewniając szybką przebudowę przenośnika ścianowego, komfort pracy na skrzyżowaniu i uniknięcie problemów likwidacji chodnika za frontem ściany związanych z demontażem podciągów stalowych i problemów wynikłych z demontażem kotwi (pękanie tulei kotwi strunowych). Przykotwienie obudowy – o czym w artykule – prowadzono w latach 2004–2016.
EN
Multi-year of experience of „Knurów-Szczygłowice” mine, „Knurów” mining area dating back to the early 90-ties of the XX century related to the protection of the intersection of a longwall and bottom gate base on the use of low bolting ensuring rapid transfer of a longwall conveyor, comfort of work at the intersection and avoidance of problems connected with liquidation of the gate behind the longwall’s face associated with withdrawal of steel horseheads as well as problems resulting from withdrawal of bolts (cracking of sleeves of string bolts). Bolting of the support – as discussed in the article – was done in 2004–2016.
Rocznik
Tom
Strony
1--13
Opis fizyczny
Bibliogr. 27 poz., fig., tab.
Twórcy
autor
 • Politechnika Śląska, Gliwice
autor
 • Politechnika Śląska, Gliwice
autor
 • JSW SA KWK „Knurów-Szczygłowice”, Knurów
autor
 • JSW SA KWK „Knurów-Szczygłowice”, Knurów
autor
 • JSW SA KWK „Knurów-Szczygłowice”, Knurów
Bibliografia
 • 1. Chudek M.: Geomechanika z podstawami ochrony środowiska górniczego i powierzchni terenu. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002
 • 2. Chudek M., Duży S., Kleta H., Kłeczek Z., Stoiński K., Zorychta A.: Zasady doboru i projektowania obudowy wyrobisk korytarzowych i ich połączeń w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Wydaw. KBPiOP Pol. Śl., Gliwice 2000
 • 3. Deere D.U., Hendron A.J., Patton F.D., Cording E.J.: Design of surface and near surface constructions in rock. Proc. 8th U.S. Symp. Rock Mechanics, ed. Fairhurst, publ. AIME, New York 1967, pp. 237–302
 • 4. Drzęźla B., Mandera Z., Barchan A., Głąb L., Schinohl J.: Obudowa górnicza. Zasady projektowania i doboru obudowy wyrobisk korytarzowych w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny. Wydawnictwo Górnicze, Gliwice 2000
 • 5. Duży S.: Analiza zmienności własności wytrzymałościowych skał stropowych w aspekcie możliwości stosowania obudowy kotwiowej. Nowoczesne Technologie Górnicze 2001, Gliwice – Ustroń 2001, s. 109–123
 • 6. Duży S.: Utrzymanie stateczności chodników przyścianowych w strefie wpływu czynnego frontu eksploatacyjnego w świetle przeprowadzonych badań. Budownictwo Górnicze i Tunelowe 2001, nr 4, s. 8–16
 • 7. Duży S.: Wpływ zmienności własności masywu skalnego na efektywność kotwienia. Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko 2010, nr 2/1, s. 41–53
 • 8. Głuch P., Ratajczak A.: Doświadczenia ze stosowania kotwi strunowych do wysokiego kotwienia górotworu. Monografia CBiDGP „Problemy bezpieczeństwa w budowie i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego”, Lędziny 2013, s. 163–178
 • 9. Głuch P., Straś J., Barecki Z.: Zwiększenie bezpieczeństwa przy stosowaniu strzemion obudowy górniczej. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2013, nr 11, s. 14–25
 • 10. Kalukiewicz A., Szyguła M.: Zmechanizowana obudowa skrzyżowania wyrobiska ścianowego z chodnikiem. Prace naukowe – Monografie CMG KOMAG, Gliwice 2004
 • 11. Kidybiński A.: Podstawy geotechniki kopalnianej. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1982
 • 12. Kłeczek Z.: Geomechanika Górnicza. Śląskie Wydawnictwo Techniczne, Katowice 1994
 • 13. Lubosik Z., Surma A., Wrona G.: Doświadczenia ruchowe w stosowaniu obudowy zmechanizowanej FAZOS-17/37 skrzyżowania ściana-chodnik w kopalni „Wesoła”. Przegląd Górniczy 2000, nr 9, s. 30–34
 • 14. Małkowski P.: Rola stref spękań w ocenie stateczności wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla. Rozprawy, Monografie. Wydawnictwa AGH, Kraków 2013
 • 15. Małkowski P.: Wpływ uwarstwienia górotworu na zasięg stref spękań wokół wyrobisk korytarzowych. Wiadomości Górnicze 2014, nr 5, s. 259–269
 • 16. Matuszewski J., Mąka B., Głuch P.: Utrzymanie chodnika podścianowego 23b w jednostronnym otoczeniu zrobów dla wybierania ściany nr 23 i 24 w pokładzie 405/1 w warunkach kopalni „Knurów”. Nowoczesne Technologie Górnicze 2006, Gliwice – Ustroń 2006, s. 174–191
 • 17. Matuszewski J., Ratajczak A., Głuch P.: Doświadczenia z utrzymania skrzyżowania ściana-chodnik w warunkach KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów. Górnictwo i Geologia 2011, t. 6, z. 1, s. 159–177
 • 18. Nierobisz A., Gawryś J., Bier K.: Analiza konstrukcji hydraulicznego penetrometru otworowego i jego modernizacja dla zwiększenia jego zakresu pomiarowego. Przegląd Górniczy 2016, nr 6, s. 1–15
 • 19. Nierobisz A., Masny W.: Metoda obliczania wskaźnika szczelinowatości RQD na podstawie wyników badań wykonanych hydraulicznym penetrometrem otworowym. Prace Naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko 2004, nr 4, s. 21–32
 • 20. Nierobisz A.: Oznaczenie własności mechanicznych skał za pomocą hydraulicznego penetrometru otworowego nowej generacji. Górnictwo i Geoinżynieria 2010, z. 2, s. 491–450
 • 21. Piechota S., Stopyra M., Poborska-Młynarska K.: Systemy podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, rud i soli. Wydawnictwa AGH, Kraków 2009
 • 22. Pilecki Z.: Metoda oceny zachowania się masywu skalnego wokół wyrobiska podziemnego. Studia Rozprawy Monografie nr 59, IGSMiE PAN, Kraków 1999
 • 23. Prusek S., Rotkegel M., Zabój K., Kozek B.: Obudowa wyrobisk przyścianowych dla ścian strugowych – wymogi konstrukcyjne i doświadczenia praktyczne. XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2011, s. 683–692
 • 24. Rak Z., Stasica J., Rawicki Z.: Wybrane zagadnienia stosowania obudowy kotwiowej do wzmacniania obudowy podporowej w wyrobiskach przygotowawczych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 2016, nr 2, s. 3–13
 • 25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Załącznik nr 3: Projektowanie, wykonywanie i kontrola budowy kotwiowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny oraz zakładach wydobywających rudy miedzi, cynku i ołowiu
 • 26. Turek M., Prusek S., Masny W.: Obudowa podporowo-kotwiowa w kopalniach węgla kamiennego. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2015
 • 27. Zimończyk J., Tytko J., Mąka B., Pierchała J., Głuch P.: Rozwiązanie wzmacniania obudowy podporowej podciągiem zespolonym kotwionym do stropu kotwiami strunowymi. Materiały Konferencyjne – Nowoczesne Technologie Górnicze 2000, Gliwice –Ustroń 2006, s. 192–205
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cedf8ee5-ba5d-4fda-89ea-feaccf958f55
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.