Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cec23f6e-cc64-41cd-b11d-a82caf9faa6d

Czasopismo

Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich

Tytuł artykułu

Potential erosion of the areas deforested for ski slopes - an example of mount Jaworzyna Krynicka

Autorzy Gołąb, J.  Urban, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Erosion is a natural phenomenon which constantly changes the shape of the Earth’s surface, yet it is regarded as a very serious harmful factor by people in view of their economic and investments activities. Ski slopes are a special example of areas with a serious erosion hazard due to a permanent deforestation, considerable longitudinal slopes, engineering works, levelling ski slopes, but also because of abundant surface runoff. The aim of the research was to compare the extent of potential soil erosion in deforested areas intended for ski slopes, with various anti-erosion measures implemented, as well as to discuss the possibility of RUSLE erosion model application under these conditions. The researched objects were ski runs on the eastern slopes of Mount Jaworzyna Krynicka (The Beskid Sądecki Mts.). Potential erosion was computed in the areas of seven ski slope segments in four variants of the area cover and applied anti-erosion measures. Some computational data (the ski slope area, average slope gradients, soil granulometric composition) were obtained from the Forest Digital Map and Digital Terrain Model, whereas numerical indicators used for the model were established on the basis of the subject literature. Under presented conditions, potential erosion losses were greatly diversified. The biggest losses, expressed as erosion losses factor A, have been indicated for variant I (naked soil, without anti-erosion measures) and varied from ca. 18 to ca. 36 Mg•ha-1•year-1. Sodding ski slopes dimin ished potential erosion to 4.5% of the value obtained for the comparative variant (variant I), while shortening of the surface runoff length without sodding may reduce potential erosion losses to ca. 20÷25%. Combination of both measures may significantly reduce the erosion in these areas (to ca. 0.04%). The obtained results are analogous to other authors’ findings.
Słowa kluczowe
EN potential erosion   RUSLE   deforestation   ski slope   GIS  
Wydawca Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
Czasopismo Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
Rocznik 2017
Tom nr IV/1
Strony 1415--1426
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys., tab., zdj.
Twórcy
autor Gołąb, J.
  • Department of Forest Engineering University of Agriculture in Krakow A l. 29-listopada 46, 31-425 Kraków, rlgolab@cyf-kr.edu.pl
autor Urban, K.
  • The Experimental Forestry Unit in Krynica-Zdrój University of Agriculture in Krakow Ul. Ludowa 10, 33-380 Krynica-Zdrój
Bibliografia
Bazzoffi P. (2013). USLE calculator. Excel sheet to calculate the erosion potential.
Bennett H.H. (1955). Elements of soil conservation. 2ed. McGrawHill, New York, USA, p.358.
Drzewiecki W., Mularz S. (2005). Model USPED jako narzędzie prognozowania efektów erozji i depozycji materiału glebowego. Roczniki Geomatyki, III(2): 45-55.
Drzewiecki W., Mularz S., Twardy S., Kopacz M. (2008). Próba kalibracji modelu RUSLE/SDR dla oceny ładunku zawiesiny wprowadzanego do Zbiornika Dobczyckiego ze zlewni bezpośredniej. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 18: 83-98.
Józefaciuk A., Józefaciuk Cz., (1999). Ochrona gruntów przed erozją - poradnik. MOŚrZNiL - NFOŚriGW - IUNG Puławy: 1-109.
Koreleski K., (2008).Wpływ czynników terenowych na natężenie erozji wodnej na przykładzie wsi górskiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3: 5-12.
Licznar P. (2004). Prognozowanie erozyjności deszczy w Polsce na podstawie miesięcznych sum opadów. Archiwum Ochrony Środowiska, 30(4): 29-39.
Klasyfikacja PTG (2008). Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych.
Renard K. G., Foster G. R., Weesies G. A., McCool D. K., Yoder D. C. (1997). Predicting Soil Erosion by Water: A Guide to Conservation Planning With the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). U.S. Department of Agriculture, Agriculture Handbook No. 703.
Roose E.J. (1977). Application of the Universal Soil Loss Equation of Wischmeier and Smith in West Africa. In: Greenland, D.J., Lal R. (eds.). Conservation and Soil Management in the Humid Tropics. Wiley, Chichester, England. 177-187.
Wężyk P., Drzewiecki W., Wójtowicz-Nowakowska A., Pierzchalski M., Mlost J., Szafrańska B. (2012). Mapa zagrożenia erozyjnego gruntów rolnych w Małopolsce na podstawie klasyfikacji OBIA obrazów teledetekcyjnych oraz analiz przestrzennych GIS. ArchiwumFotogrametrii, KartografiiiTeledetekcji Vol. 24: 403-420.
Wischmeier W. H., Smith D.D. (1978). Predicting rainfall erosion losses: A guide to conservation planning. U.S. Dep. Agric., Agric. Handb. No. 537.
Woźniak A. (2013). Opady w 2010 roku w Karpatach Polskich na tle wielolecia 1881-2010. Prace Geograficzne, 133: 35-48. doi : 10.4467/20833113PG.13.009.1099.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cec23f6e-cc64-41cd-b11d-a82caf9faa6d
Identyfikatory
DOI 10.14597/infraeco.2017.4.1.108