Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cec05860-b5b1-4b1e-b3f8-e1cfd11c82d4

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena finansowa przedsiębiorstw komunikacji samochodowej

Autorzy Dyr, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule autor przekonuje, iż przedsiębiorstwa transportowe powinny dążyć do kreowania wysokiej wartości usług dla użytkowników. Wiąże się to z kreowaniem wysokiej konkurencyjności co przekłada się na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw transportowych. Autor przedstawił strukturę majątku i źródła finansowania tych przedsiębiorstw, ich przychody i koszty, opłacalność działalności komunikacji, efektywność wykorzystania kapitałów własnych przedsiębiorstw komunikacji samochodowej oraz ocenił ich produktywność.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie finansami firmy   komunikacja samochodowa   przedsiębiorstwo transportowe   finanse przedsiębiorstw  
EN finance companies   management company finances   motor traffic  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 1-2
Strony 18--25
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Dyr, T.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Ekonomiczny
Bibliografia
1. T. Dyr, Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009, s. 195-202.
2. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2000, s. 79.
3. Transport – wyniki działaności 2011, GUS, Warszawa 2012.
4. P. Misiurski, Koszty eksploatacji taboru autobusowego w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej, Autobusy : Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2012, nr 11, s. 22.
5. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. Dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. DzUrz WE L. 315 z 3.12.2007; Ustawa z 16 grudnia 2010 r. O publicznym transporcie zbiorowym. DzU 2011, nr 5, poz. 13.
6. T. Dyr, Inwestycje infrastrukturalne w sektorze transportu jako czynnik kreowania konkurencyjności regionów, [w:] T. Dyr, E. Siek, Uwarunkowania rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, Spatium, Radom 2012, s. 30-36.
7. O. Wyszomirski (red.), Gospodarowanie w komunikacji miejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 73.
8. J. Swart, Intelectual capital: disentangling an enigmatic concept. Journal of Intellectual Capital 2006, nr 2, s. 139-142; K. Namasivayam, B. Denizci, Human capital in service organizations; Identifying value drives, Journal of Intellectual Capital 2006, nr 3, s. 382-383.
9. Komunikat Komisji wytyczne współnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. DzUrz WEC 244 z 1.10.2004, s. 2-17.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cec05860-b5b1-4b1e-b3f8-e1cfd11c82d4
Identyfikatory