Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ce98f141-f926-459a-b4bb-54e7ad589d9a

Czasopismo

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Tytuł artykułu

Zarządzanie kapitałem podwyższonego ryzyka

Autorzy Dudkowska, A. 
Treść / Zawartość http://www.gmil.pl/archiwum
Warianty tytułu
EN Risk capital increased management
Konferencja Konferencja Naukowa Logistyki Stosowanej „Technologie podwójnego zastosowania w logistyce cywilnej i wojskowej. Teoria i Praktyka” (10 ; 06.06-08.06. 2018, Jadwisin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W dobie wzrostu znaczenia innowacyjności i przedsiębiorczości fundusze PE/VC stały się ważnym uczestnikiem rynków finansowych, będąc niekiedy jednym z nielicznych źródeł finansowania przedsiębiorstw znajdujących się w najwcześniejszych fazach rozwoju. W zamian za udziały wraz z środkami finansowymi dokonują do zasilanych przedsiębiorstw transferu wiedzy i umiejętności, co zwiększa atrakcyjność tego źródła finansowania i pozytywnie wpływa na konkurencyjność finansowanego podmiotu, zwiększając możliwości jego przetrwania na rynku. Zarządzanie kapitałem podwyższonego ryzyka opiera się na realizacji podstawowych funkcji zarządzania w cyklu życia funduszy. Fundamentem tego procesu są szczegółowe i rzetelne analizy rynku, konkurencyjności i kondycji potencjalnych spółek portfelowych. W oparciu o wyniki analiz finansowych dokonywana jest wycena przedsiębiorstw i ustalane są warunki umowy inwestycyjnej. Powodzenie inwestycji wymaga zaangażowania menadżerów funduszu oraz ciągłego monitorowania bieżącej działalności finansowanego podmiotu w procesie budowania jego wartości. W niniejszym opracowaniu przedstawiono charakterystykę inwestycji private equity i venture capital – zaprezentowano cykl ich życia, źródła pozyskania kapitału, strategie działania mające na celu ograniczanie ryzyka ich działalności oraz scharakteryzowano proces inwestycyjny. Przedstawiono również statystyki dotyczące inwestycji funduszy PE w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dokonano analizy porównawczej inwestycji venture capital z alternatywnymi źródłami finansowania podmiotów we wczesnych fazach rozwoju kładąc nacisk na wady i zalety funduszy VC.
EN In the era of increasing the importance of innovation and entrepreneurship PE / VC funds have become an important participant in the financial markets, being sometimes one of the few sources of financing for enterprises in the early stages of development. In return for sharing, together with financial resources, they transfer knowledge and skills to the enterprises they receive, which increases the attractiveness of this source of financing and positively affects the competitiveness of the financed entity, increasing the possibilities of its survival on the market. Risk capital management is based on the implementation of basic management functions in the life cycle of the funds. The foundation of this process is detailed and reliable analyzes of the market, competitiveness, and condition of potential portfolio companies. Based on the results of the financial analysis, the valuation of enterprises is made and the terms of the investment agreement are determined. The success of the investment requires the involvement of fund managers and continuous monitoring of the ongoing activities of the financed entity in the process of building its value. This report presents the characteristics of private equity and venture capital investments - their life cycle, sources of capital acquisition, action strategies aimed at limiting the risk of their operations and characterization of the investment process was presented. It also presents statistics on the investment of PE funds in CEE and a comparative analysis of venture capital investments with alternative sources of financing entities in the early stages of development, emphasizing the advantages and disadvantages of VC funds.
Słowa kluczowe
PL PE   VC   funkcje zarządzania   proces inwestycyjny  
EN PE   VC   management functions   investment process  
Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA
Czasopismo Gospodarka Materiałowa i Logistyka
Rocznik 2018
Tom nr 5
Strony 172--191, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Dudkowska, A.
  • Politechnika Warszawska Wydziału Zarządzania
Bibliografia
1. Baruk J., 2006, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszalek, Toruń
2. Brigham E., Houston J., 2015, Zarządzanie finansami, PWN, Warszawa
3. Brzeg J., 2011, Finansowanie spółek z wykorzystaniem venture capital, w: Panfil M., (red), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa
4. Crowdfunding, Finansowanie społecznościowe, http://crowdfunding.pl/ crowdfunding-faq/, dostęp z dnia 17.02.2018r. [www 2]
5. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002
6. Podedworna – Tarnowska D., 2017, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa
7. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, https://psik.org.pl/pl/, dostęp z dnia 17.02.2018r. [www 4]
8. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Fundusze PE/VC, https://psik.org.pl/pl/o-pe-vc/co-to-jest-pe-vc/2336-dla-kogo-pe-vc, dostęp z dnia 17.02.2018r. [www 3]
9. Raport Invest Europe, Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2016, https://www.investeurope.eu/research/, dostęp z dnia 17.02.2018r.
10. Sokół A., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, w: Engelhardt J., (red), 2014, Zarządzanie przedsiębiorstwem, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa
11. Soniewicki M., 2017, Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego. Ujęcie teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa
12. Startup Poland, http://startuppoland.org/, dostęp z dnia 17.02.2018r. [www 1]
13. Wrzesiński M., 2008, Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa
14. Zasępa P., 2010, Venture Capital – sposoby dezinwestycji, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa
15. Zasępa P., 2013, Zarządzanie ryzykiem portfela przez fundusze Venture Capital oraz Private Equity, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ce98f141-f926-459a-b4bb-54e7ad589d9a
Identyfikatory