Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ce599d01-0fc4-4fb7-b719-2559fe11e774

Czasopismo

Prace Instytutu Lotnictwa

Tytuł artykułu

Wpływ geometrii profilu lotniczego łopaty wirnika głównego na osiągi wiatrakowca

Autorzy Pietrosiński, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of the main rotor blade aerofoil geometry on the gyroplane performance
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem pracy jest ocena wpływu geometrii profilu na osiągi wiatrakowca. Pomiaru dokonano podczas prób wlocie wirników z łopatami o profilu N9H12i ILU. W pracy przedstawiono odczyty z aparatury pomiarowo-rej es trującej zamontowanej na wiatrakowcu Zen-1, miejsca i metodą montażu czujników. Wyniki zestawiono tak, aby porównać osiągi wiatrakowca podczas lotu z łopatami o danych profilach. Wykazano poprawę osiągów na wiatrakowcu z łopatami o profilu ILU.
EN The aim of the study was to evaluate the effect of profile geometry on the performance of the gyroplane. The measurements were performed during flight testing rotors with blades profile N9H12 and JL11. The paper presents the results from registrar which was mounted on the gyroplane Zen-1. Article shows place and method to installed sensors of registrar. The results are summarized so, compare the performance of the gyroplane during the flight with blades of data profiles. It has been shown to improve performance on the gyroplane with blades profile JL11.
Słowa kluczowe
PL wiatrakowiec   rejestrator   wirnik  
EN gyroplane   registrar   rotor  
Wydawca Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa
Czasopismo Prace Instytutu Lotnictwa
Rocznik 2015
Tom Nr 4 (241)
Strony 62--72
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., fot., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Pietrosiński, M.
Bibliografia
[1] Cieślak, S., 2008, „Analiza możliwości zwiększenia prędkości przelotowej i zmniejszenia hałasu na wiatrakowcu," Prace Instytutu Lotnictwa, 219, s. 31-39.
[2] Dąbrowski, W., Popowski, S., i Rybaniec, R., 2011, „System do pomiaru i rejestracji wybranych parametrów pilotażowo nawigacyjnych wiatrakowca," Prace Instytutu Lotnictwa, 219, s. 47-58.
[3] Dąbrowski, W., Popowski, S., i Rybaniec, R., 2011, „Wyniki badań systemu pomiarowo- rejestracyjnego wiatrakowca," Prace Instytutu Lotnictwa, 219, s. 47-58.
[4] Pietrosiński, M., 2015, „Oblot wirników o różnych profilach z rejestratorem," Raport nr R13026_CNTL67/2015, Lotnisko - Jaktorów.
[5] Pruter, I., Duda, H., 2010, "A New Flight Training Device for Modern Lightweight Gyroplanes," German Aerospace Center DLR, Institute of Flight Systems, Braunschweig.
[6] Stalewski, W., 2016, "Aerodynamic Design of Gyroplane Main Rotors," Transactions of the Institute of Aviation, 1(242), pp. 80-93.
[7] Stalewski, W., 2014, "Obliczeniowa analiza własności aerodynamicznych profili łopat nowoczesnych wirników autorotacyjnych," Raport nr R13026_BA2-24/2014.
[8] Stalewski, W., 2008, „Symulacja startu wiatrakowca w oparciu o program Fluent z modelem VBM," Prace Instytutu Lotnictwa, 211, s. 155-170.
[9] Aviation Artur Trendak & Son, http://trendak.eu/models/tercel/tech_data.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ce599d01-0fc4-4fb7-b719-2559fe11e774
Identyfikatory
DOI 10.5604/05096669.1202195