Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cded4eda-5d39-4bb1-9995-9797cf72f66e

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Operation of five-phase induction motor with threephase supply

Autorzy Kaňuch, Ján  Ferková, Želmíra 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
PL Działanie pięciofazowego silnika indukcyjnego przy zasilaniu trójfazowym
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Multiphase induction motors have recently gained attention in many applications where needed is high overall system reliability. Electrical machines with increased number of phases are being used primarily because of their safety and reliability comparing with three-phase induction machines. The additional phases compared to standard three–phase motors allow the creation of a rotating flux even in fault conditions. The control technique in post–fault situation must ensure operation of the induction machine. The paper deals with operation of five-phase induction motor in case three-phase supply.
PL Wielofazowe silniki indukcyjne zyskały ostatnio na znaczeniu w wielu zastosowaniach, gdzie potrzebna jest wysoka ogólna niezawodność systemu. Maszyny elektryczne o zwiększonej liczbie faz są używane głównie ze względu na ich bezpieczeństwo i niezawodność w porównaniu z trójfazowymi maszynami indukcyjnymi. Dodatkowe fazy w porównaniu ze standardowymi silnikami trójfazowymi umożliwiają tworzenie wirującego strumienia nawet w warunkach uszkodzenia. Technika sterowania w sytuacji po zwarciu musi zapewniać działanie maszyny indukcyjnej. Artykuł dotyczy działania pięciofazowego silnika indukcyjnego w przypadku zasilania trójfazowego.
Słowa kluczowe
PL wielofazowy silnik indukcyjny   pięciofazowy silnik indukcyjny   zasilanie trójfazowe  
EN multiphase induction motor   five-phase induction motor   three-phase supply  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 1 (121)
Strony 121--127
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Kaňuch, Ján
  • Department of Electrical Engineering and Mechatronic, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Technical University of Košice, Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia, jan.kanuch@tuke.sk
autor Ferková, Želmíra
  • Department of Electrical Engineering and Mechatronic, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, Technical University of Košice, Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia, zelmira.ferkova@tuke.sk
Bibliografia
[1]. Levi E.: „Multiphase electric machines for variable– speed applications”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 55, no.5, pp. 1893–1909, May 2008.
[2]. Fu J. R., Lipo T. A.: „Disturbance free operation of a multiphase current regulated motor drive with an opened phase”, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 30, no. 5, pp. 1267–1274, 1994.
[3]. Tani A., Mengoni M., Zarri L., Serra G, Casadei D.: „Control of Multi–Phase Induction Motors with an Odd Number of Phases Under Open–Circuit Phase Faults,” IEEE Transactions on Power Electronics, DOI: 10.1109/TPEL.2011. 2140334.
[4]. Schreier L., Bendl J., Chomat M.: „Operation of five-phase induction motor after loss of one phase of feeding source.” Electrical Engineering, vol. 99, no. 1, pp. 9-18, 2017.
[5]. Schreier L., Bendl J., Chomat M.: „Comparison of Selected Properties of Three- and Fivephase Induction Motors.”, Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe, nr 88, pp 168-174, 2010.
[6]. Levi E., Bojoi E., Profumo F., Toliyat H., Williamson S.: „Multiphase induction motor drives – a technology status review”, IET Electric Power Applications, vol. 1, no. 4, pp. 489–516, 2007.
[7]. Vinchurkar, S. R., Pothi, P. A.: „Comparison between Three Phase and Five Phase Induction Motor by using Converter”. International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, vol. 3, nr 7, pp 5007-5013, 2015.
[8]. Drozdowski, P.: „Multiphase cage induction motors for controlled drives”. Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, nr 93, pp 7-12, 2011.
[9]. Pieńkowski K.: „Analiza i sterowanie wielofazowego silnika indukcyjnego klatkowego.” Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, nr 65, pp 305-319, 2011.
[10]. Listwan, J., Pieńkowski, K.: „Analiza układów sterowania wektorowego wielofazowym silnikiem indukcyjnym.”. Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe, nr 3, pp 235-240, 2014.
[11]. Listwan, J., Pieńkowski, K.: „Analysis of sliding-mode control of multi-phase induction motor.” Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe, nr 4, pp107-112, 2015.
[12]. Barcaro, M., Bianchi, N., Fornasiero, E.,Magnussen, F.: „Experimental comparison betweentwo fault-tolerant fractional-slot multiphase motordrives.” Proc. ISIE, pp. 2160–2165, 2010.
[13]. Levi, E., Jones, M., Vukosavic, S. N., Toliyat,H. A.: „Steady-state modeling of series-connectedfive-phase and six-phase two-motor drives.” IEEETrans. on Ind. Appl., vol. 44, no. 5, Sep./Oct. 2008.
[14]. Muteba, M., Nicolae, D.V.: „Fault-toleranceof five-phase induction machines with mixed statorwinding layouts: Torque ripple analysis.”, IEEE InternationalElectric Machines & Drives Conference(IEMDC), Publisher: IEEE, pp. 308–314, 2015.
[15]. Heising, C., Oettmeier, M., Bartelt, Fang, J.,Staudt, V., Steimel, A.: „Simulation of asymmetricfaults of a five-phase induction machine used in navalapplications.”, 35th Annual Conference of IEEEIndustrial Electronics, Publisher: IEEE, pp. 1298–1203, 2009.
[16]. Aher, K.S., Thosar, A.G.: „Modeling andSimulation of Five Phase Induction Motor usingMATLAB/Simulink.”, Journal of Engineering Researchand Applications, vol. 6, no. 5, part 7, pp. 1-8, 2016.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cded4eda-5d39-4bb1-9995-9797cf72f66e
Identyfikatory