Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cde6efe4-accd-49bb-b7ca-09a9467863de

Czasopismo

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Tytuł artykułu

Norma PN-EN 12831-1:2017-08. Kluczowe zmiany w metodyce obliczania obciążenia cieplnego budynków

Autorzy Strzeszewski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN PN-EN 12831-1:2017-08 Standard. Key changes in the methodology of building design heat load calculations
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przestawiono kluczowe zmiany w metodyce obliczania obciążenia cieplnego budynków, zawarte w normie PN-EN 12831-1:2017-08, w stosunku do norm dotychczasowych. Zestawiono terminy i symbole używane w nowej normie i normach poprzednich. Omówiono również zagadnienia związane z obowiązkiem stosowania norm.
EN The article presents key changes in the methodology of the calculations of design heat load of buildings according to PN-EN 12831-1:2017-08 standard in comparison with previous standards. Symbols and terms have been set together, used in the standard discussed and the previous standards. Issues have been discussed connected with the legal requirements concerning applications of standards.
Słowa kluczowe
PL obciążenie cieplne budynków   systemy ogrzewcze   normy   metodyka obliczeń  
EN building heat load   heating systems   standards   calculation methodology  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
Rocznik 2017
Tom T. 48, nr 11
Strony 478--481
Opis fizyczny bibliogr. 17 poz., tab.
Twórcy
autor Strzeszewski, M.
  • Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska , michal.strzeszewski@pw.edu.pl
Bibliografia
[1] Ciołek W. 2006. „O stosowaniu Polskich Norm - jest obowiązek czy go nie ma?” Inżynier Budownictwa 4/2006.
[2] Kosieradzki J. 2007. „Poradnik projektanta. Nowe normy i co dalej?” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. 38 (1 i 2).
[3] Kosieradzki J. 2007. „Poradnik projektanta. Powietrze wentylacyjne w PN-EN 12831” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 38 (3 i 4).
[4] Kosieradzki J. 2007. „Współczynniki redukcji temperatury (Norma PN-EN 12831)”. Ciepłownictwo. Ogrzewnictwo, Wentylacja 38 (6).
[5] Płuciennik M. 2006. PN-EN 12831 zastąpi PN-B-03406:1994, Polski Instalator Nr Specjalny (7-8).
[6] Rubik M. 2005. „Nowe normy z dziedziny ogrzewnictwa w przededniu wdrożenia w Polsce Dyrektywy Europejskiej 2002/1 WE”. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (10): 38-44.
[7] Ruszel F. 2008. Obciążenie cieplne pomieszczeń wg norm PN-EN i PN- B-03406. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 38 (3): 18-20.
[8] Ruszel F. 2011. Wątpliwości występujące przy obliczaniu projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń według normy PN-EN 12831. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 41 (9): 367-370.
[9] Strzeszewski M. 2006. „Norma PN-EN 12831. Nowe podejście do obliczania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków”. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 36 (10): 11-13.
[10] Strzeszewski M. 2006. „Kluczowe zmiany w metodyce obliczania zapotrzebowania na ciepło zawarte w PN-EN 12831. Nowe obliczenia kontra stare”. Polski Instalator 10.
[11] Wichowski R. 2006. „Zapotrzebowanie na moc cieplną. Nowa norma PN-EN 12831”. Rynek Instalacyjny (1-2 i 3).
[12] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. (Dz.U. 2002 Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.; test jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483).
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).
[14] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422).
[15] PN-B-03406:1994. Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3,
[16] PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.
[17] PN-EN 12831:2017-08. Charakterystyka energetyczna budynków - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego - Część 1: Obciążenie cieplne, Moduł M3-3.
Uwagi
Opracowanie w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cde6efe4-accd-49bb-b7ca-09a9467863de
Identyfikatory
DOI 10.15199/9.2017.11.8