Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cdd6cfec-5072-430a-a736-dccc59e462c6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Kompleksowy symulator lotu samolotu PZL-130 TC-II Orlik "Vector"

Autorzy Cwojdziński, L. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Full flight symulator PZL 130 TC II Orlik Garmin training aircraft
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Rozwój współczesnego lotnictwa wojskowego, oraz wysokie koszty szkolenia pilotów, użycie coraz bardziej skomplikowanego wyposażenia oraz systemów uzbrojenia samolotem wymaga stosowania symulatorów lotu będących częścią informatycznych systemów wspomagania szkolenia lotniczego. Taki symulator został opracowany i został wyprodukowany przez ETC-PZL Aerospace Industries jako ważny element kompleksowego systemu szkolenia pilotów sił powietrznych, opartego na samolocie PZL-130 TC-II ORLIK. W referacie przedstawiono główne zespoły tego systemu, oraz jego najważniejszy element, czyli symulator lotu. Szczegółowo omówiono jego strukturę, modele matematyczne symulujące środowisko powietrzne i wartości aerodynamiczne a także zastosowane rozwiązania technologiczne. W podsumowaniu rozważań pokazano możliwości współpracy symulatora z innymi podobnymi systemami treningowymi eksploatowanymi w siłach powietrznych. Odniesiono się także do roli symulatorów lotniczych w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego personelu lotniczego, ze szczególnym uwzględnieniem pilota jako operatora statku powietrznego, oraz znaczenia symulatora dla poprawy bezpieczeństwa lotów.
EN The development of modern military aviation, as well as the high cost of training pilots, the use of increasingly sophisticated equipment and aircraft systems, require the use of flight simulators which are part of computerized flight training systems. This simulator has been developed and produced by ETC-PZL Aerospace Industries as an important component of the comprehensive airforce pilot training system, based on the PZL-130 TC-II ORLIK aircraft. The paper presents the main elements of this system and its most important element, the flight simulator. Its structure, mathematical models simulating air environment and aerodynamic values, as well as applied technological solutions are discussed in detail. The summation of the reflections shows the possibilities of cooperation of the simulator with other similar training systems used in air forces. The role of aviation simulators has also been addressed in the training and on-the-job training of aviation personnel, with particular emphasis on pilot-aircraft operator and the importance of a simulator for improving flight safety.
Słowa kluczowe
PL lotnictwo wojskowe   PZL-130 TC-II Orlik   symulator samolotów  
EN military aviation   PZL-130 TC-II Orlik   flight simulator  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 792--796, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., il., rys.
Twórcy
autor Cwojdziński, L.
Bibliografia
1. (-) Opisy techniczne symulatorów. ETC-PZL Aerospace Industries. (niepublikowane).
2. (-) Strony web i materiały informacyjne firm ADTC Systems, BVR Systems, ETC Environmental Tectonics Corporation, ETC-PZL Aerospace Industries, Opinicus Corp.
3. (-): Wspólne Przepisy Lotnicze JAR-STD 2A. Samolotowe urządzenia do szkolenia lotniczego. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa 2001.
4. (-): Wspólne Przepisy Lotnicze JAR-STD 3A. Urządzenia do szkolenia w locie i procedurach nawigacyjnych. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa 2001.
5. Metodyka szkolenia na samolocie PZL 130 "Orlik" cz I, Pojedynczy samolot, SPow/10/2015, MON, Warszawa, 2015.
6. Metodyka szkolenia na samolocie PZL 130 "Orlik" cz II, Loty grupowe, SPow/10/2015, MON, Warszawa, 2015.
7. Cwojdziński Leszek, Użycie statków powietrznych w operacjach lotniczych, Wydawnictwo ITWL. Warszawa 2013.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cdd6cfec-5072-430a-a736-dccc59e462c6
Identyfikatory