PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Wyprowadzenie wszystkich transformacji liniowych spełniających wyniki eksperymentu Michelsona-Morleya oraz dyskusja o podstawach relatywistyki

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Derivation of all linear transformations that meet the results of the Michelson-Morley experiment and discussion about the basics of relativity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wstęp i cele: W artykule wyprowadzona została cała klasa liniowych transformacji czasu i położenia. Transformacje zostały wyprowadzone przy założeniu, że dla obserwatora z każdego inercjalnego układu odniesienia spełnione są wnioski wynikające z eksperymentu Michelsona-Morleya oraz Kennedyego-Thorndikea. Materiał i metody: W pracy zastosowano metodę dedukcji matematycznej. Wyniki: W artykule pokazane zostało, że istnieje nieskończenie wiele kinematyk, w których jednokierunkowa prędkość światła jest zawsze równa c. Kinematyka Szczególnej Teoria Względności (STW) jest tylko jedną z tych nieskończenie wielu kinematyk. Wniosek: W artykule pokazane zostało, że matematykę, na której oparta jest kinematyka STW można inaczej interpretować i prowadzi to do innych wniosków na temat własności tej kinematyki. Wyprowadzone transformacje pozwalają na zbudowanie wielu różnych kinematyk zgodnych z eksperymentami Michelsona-Morleya oraz Kennedyego-Thorndikea.
EN
Introduction and aim: The entire class of linear time and position transformations was derived in the article. The transformations were derived on the assumption that for the observer from each inferential reference system the conclusions of the Michelson-Morley and Kennedy-Thorndike experiment are met. Material and methods: Mathematical deduction method has been used in the paper. Results: The article shows that there are infinitely many kinematics in which the unidirectional speed of light is always equal to c. The Special Theory of Relativity (STW) kinematics is just one of those infinitely many kinematics. Conclusion: The article shows that the mathematics on which STW kinematics is based can be interpreted differently and this leads to other conclusions about the properties of this kinematics. Derived transformations allow to build many different kinematics compatible with Michelson-Morley and Kennedy-Thorndike experiments.
Rocznik
Tom
Strony
93--124
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., rys., wykr.
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska, Wydział Zarządzania, Katedra Metod Ilościowych
Bibliografia
 • [1] Kennedy Roy J., Thorndike Edward M., Experimental Establishment of the Relativity of Time, „Physical Review”, 42 (3), 400-418, 1932.
 • [2] Mansouri Reza, Sexl Roman U., A Test Theory of Special Relativity: I. Simultaneity and Clock Synchronization, General Relativity and Gravitation, Vol. 8, No. 7, 497-513, 1977.
 • [3] Michelson Albert A., Morley Edward W., On the relative motion of the earth and the luminiferous ether, Am. J. Sci. 34, 333-345, 1887.
 • [4] Rizzi Guido, Ruggiero Matteo L., Serafini Alessio, Synchronization Gauges and the Principles of Special Relativity, Foundations of Physics, Vol. 34, 1835-1887, No. 12, 2004.
 • [5] Selleri Franco, Noninvariant One-Way Velocity of Light, Foundations of Physics, Vol. 26. No. 5, 1996, 641-664.
 • [6] Selleri Franco, Noninvariant One-Way Speed of Light and Locally Equivalent Reference Frames, Foundations of Physics Letters, Vol. 10, No. 1, 1997, 73-83.
 • [7] Smoot George F., Nobel Lecture: Cosmic microwave background radiation anisotropies : Their discovery and utilization, Reviews of Modern Physics, Volume 79, 1349-1379, 2007.
 • Smoot George F., Anizotropie kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła: ich odkrycie i wykorzystanie (w języku polskim), Postępy Fizyki, Tom 59, Zeszyt 2, 52-79, 2008.
 • [8] Szostek Karol, Szostek Roman, Szczególna Teoria Eteru (w języku polskim), Wydawnictwo Amelia, Rzeszów, Polska, 2015, (www.ste.com.pl), ISBN 978-83-63359-77-5.
 • Szostek Karol, Szostek Roman, Special Theory of Ether (w języku angielskim), Publishing house AMELIA, Rzeszów, Poland, 2015, (www.ste.com.pl), ISBN 978-83-63359-81-2.
 • [9] Szostek Karol, Szostek Roman, The explanation of the Michelson-Morley experiment results by means universal frame of reference, Journal of Modern Physics, Vol. 8, No. 11, 2017, 1868-1883, ISSN 2153-1196, https://doi.org/10.4236/jmp.2017.811110.
 • Szostek Karol, Szostek Roman, Кинематика в Cпециальной Tеории Эфира (w języku rosyjskim), Вестник Московского Университета. Серия 3. Физика и Астрономия, Vol.73, № 4, 2018, 413-421, ISSN 0579-9384.
 • [10] Szostek Karol, Szostek Roman, The derivation of the general form of kinematics with the universal reference system (w języku angielskim), Results in Physics, Volume 8, 2018, 429-437, ISSN: 2211-3797, https://doi.org/10.1016/j.rinp.2017.12.053.
 • Szostek Karol, Szostek Roman, Wyprowadzenie ogólnej postaci kinematyki z uniwersalnym układem odniesienia (w języku polskim), viXra 2017, www.vixra.org/abs/1704.0104.
 • Szostek Karol, Szostek Roman, Вывод общего вида кинематики с универсальной системой отсчета (w języku rosyjskim), viXra 2018, www.vixra.org/abs/1806.0198.
 • [11] Szostek Karol, Szostek Roman, Kinematics in Special Theory of Ether (w języku angielskim), Moscow University Physics Bulletin, Vol. 73, № 4, 2018, 413-421, ISSN 0027-1349, https://doi.org/10.3103/S0027134918040136.
 • Szostek Karol, Szostek Roman, Kinematyka w Szczególnej Teorii Eteru (w języku polskim), viXra 2019, www.vixra.org/abs/1904.0195. Szostek Karol, Szostek.
 • [12] Szostek Roman, Derivation method of numerous dynamics in the Special Theory of Relativity (w języku angielskim), Open Physics, Vol. 17, 2019, 153-166, ISSN: 2391-5471, https://doi.org/10.1515/phys-2019-0016.
 • Szostek Roman, Metoda wyprowadzania licznych dynamik w Szczególnej Teorii Względności (w języku polskim), viXra 2017, www.vixra.org/abs/1712.0387.
 • Szostek Roman, Метод вывода многочисленных динамик в Специальной Теории Относительности (w języku rosyjskim), viXra 2018, www.vixra.org/abs/1801.0169.
 • [13] Szostek Roman, Oryginalna metoda wyprowadzania transformacji dla kinematyk z uniwersalnym układem odniesienia (w języku polskim), Problemy Nauk Stosowanych, Szczecin, Tom 7, 2017, 115-132, ISSN 2300-6110.
 • Szostek Roman, The original method of deriving transformations for kinematics with a universal reference system (w języku angielskim), viXra 2018, www.vixra.org/abs/1804.0045.
 • [14] Tangherlini Frank R., The Velocity of Light in Uniformly Moving Frame, A Dissertation. Stanford University, 1958 (reprint in The Abraham Zelmanov Journal, Vol. 2, 2009, ISSN 1654-9163).
Uwagi
Autor w bibliografii podaje te same artykuły, publikowane w kilku językach, w różnych czasopismach. Numeruje tylko pierwszą pozycję.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cdcb7c27-94bb-41c9-b02a-6876a2e67263
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.