Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cdc7108d-8878-4333-8290-0ffebe044ece

Czasopismo

Forum Eksploatatora

Tytuł artykułu

Oczyszczalnie ścieków ze złożami biologicznymi dla jednostek osadniczych o wielkości RLM ≤15000

Autorzy Heidrich, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Na podstawie zasad projektowania zalecanych w wytycznej ATV-DVWK A281P opracowano typoszereg oczyszczalni ścieków obsługujących nie więcej niż 1500 mieszkańców i przygotowanych do usuwania węgla organicznego i obniżenia stężenia zawiesin ogólnych. Zaprezentowany typoszereg oczyszczalni ścieków scharakteryzowano dodatkowo kosztami realizacji oraz kosztami zużycia energii elektrycznej. Przedstawione informacje mogą być pomocne przy wyborze optymalnych rozwiązań oczyszczalni ścieków Wydaje się że oczyszczalnie ze złożami biologicznymi powinny być stosowane w małych, średnich jednostkach osadniczych ze względu na prostotę obsługi i bardzo niskie koszty eksploatacji, a szczególnie nieporównywalne z urządzeniami osadu czynnego zużycie energii elektrycznej.
Słowa kluczowe
PL biologiczne oczyszczanie ścieków   usuwanie związków węgla   złoża biologiczne   oczyszczalnie ścieków   ścieki  
EN wastewater treatment   sewage   biological wastewater  
Wydawca Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o. o.
Czasopismo Forum Eksploatatora
Rocznik 2006
Tom Nr 2 (23)
Strony 19--22
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab.
Twórcy
autor Heidrich, Z.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
Bibliografia
[1] Dorias B.: Bemessung der gezielten Denitryfikation im abgedeckten Tropfkoper. Korespondenz Abwasser 7/1966 s. 1237-1244
[2] Wytyczna ATV-DVWK-A28 1 P Wymiarowanie złóż zraszanych i zanurzanych, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, Warszawa 2002
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do Ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. nr 168, poz. 1763
[4] Heidrich Z., Stańko G.: Dane do projektowania miejskich oczyszczalni ścieków Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 7/2002.
[5] Heidrich Z., Halicka A., Szwarocki P.: Nowe spojrzenie na zastosowania złóż biologicznych w miejskich oczyszczalniach ścieków. Materiały XIV Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej”. Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cdc7108d-8878-4333-8290-0ffebe044ece
Identyfikatory