Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cda4e982-6a53-4184-9613-30104d48b310

Czasopismo

Przegląd Budowlany

Tytuł artykułu

Wpływ diagnostyki stanu technicznego ocieplenia ścian zewnętrznych budynków na zakres robót renowacyjnych elewacji

Autorzy Sekunda, R.  Machnikowski, M.  Szymczyk, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Significance of diagnostic testing of technical condition of external wall thermal insulation in buildings for the scope of elevation renovation works
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nierzadko plany inwestora dotyczące zakresu renowacji są weryfikowane wynikami badań stanu technicznego elewacji. Zdarza się bowiem, że badania elewacji wskazują na konieczność znaczącego zwiększenia zakresu robót w stosunku do pierwotnych planów inwestora. W niniejszym artykule opisana została taka właśnie sytuacja, w której z planowanej naprawy miejscowych zarysowań i pęknięć warstw zewnętrznych ocieplenia, zakończyliśmy na rozbiórce (demontażu) wszystkich warstw ociepleniowych i wykonaniu ich na nowo – według obecnie obowiązujących wymagań ochrony termicznej.
EN Often, the investor’s plans regarding the scope of renovation are verified by the results of examination of the technical state of elevation. At times the examination of elevation indicates the necessity of a significant increase in the scope of works in relation to the original investor’s plans. The article describes exactly this kind of situation, in which the original plan was to fix local scratches and cracks of exterior thermal insulation layers, but we ended up dismantling all thermal insulation layers and creating them again – according to currently binding requirements of thermal protection.
Słowa kluczowe
PL elewacja   system ocieplenia   ocena stanu technicznego   prace renowacyjne   zakres prac  
EN facade   thermal insulation system   technical condition assessment   renovation works   works scope  
Wydawca Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Czasopismo Przegląd Budowlany
Rocznik 2018
Tom R. 89, nr 5
Strony 40--46
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il.
Twórcy
autor Sekunda, R.
  • BIURO INŻYNIERSKIE Radosław Sekunda
autor Machnikowski, M.
  • BIURO INŻYNIERSKIE Radosław Sekunda
autor Szymczyk, D.
  • BIURO INŻYNIERSKIE Radosław Sekunda
Bibliografia
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
[3] Rekomendacja Techniczna ITB RT ITB-1015/2014
[4] Instrukcja ITB nr 447/2009 Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i wykonywania
[4] Ocieplenie na ocieplenia – zalecenia dotyczące renowacji istniejącego systemu ETICS – publikacja Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń SSO, 2012
[5] Badania własne we współpracy z laboratorium BOLIX SA
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cda4e982-6a53-4184-9613-30104d48b310
Identyfikatory