Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cd6ad4f2-2700-4abe-8639-32d20c468943

Czasopismo

Przegląd Odlewnictwa

Tytuł artykułu

Urządzenia formierskie linii wytwarzania odlewów w formach skrzynkowych z syntetycznej masy z bentonitem

Autorzy Fedoryszyn, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Moulding devices of the casting production lines in flask moulds of synthetic moulding sands with bentonite
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Podstawą tworzonych linii odlewniczych są urządzenia formierskie; agregaty i automaty. One nadają rytm pracy pozostałym urządzeniom wchodzących w skład wyposażenia linii wytwarzania odlewów. Zakres opracowania obejmuje urządzenia formierskie do wytwarzania odlewów w formach skrzynkowych. Wielkość wytwarzanych form oraz osiągane wydajności odróżniają omawiane urządzenia od formierek bezskrzynkowych. Formy skrzynkowe, z syntetycznej masy z bentonitem, są wykonywane obecnie przez zagęszczanie realizowane z użyciem formierek strumieniowo – prasujących oraz dmuchowo – prasujących. Urządzenia formierskie skrzynkowe różnią się głównie liczbą stanowisk roboczych oraz rozmieszczeniem zespołów realizujących operacje wykonywania form. W przytoczonej klasyfikacji wyróżniono formierki jedno i wielopozycyjne. W ramach nich wyróżniono grupy w zależności od rozmieszczenia zespołów roboczych oraz ich współpracy. Przedstawiono charakterystyki wyróżnionych klas i grup, a ponadto opisano pracę wybranych, reprezentatywnych przedstawicieli.
EN The base of the formed moulding lines constitute moulding devices, aggregates and automatic mould making machines. They impart the rhythm of the work to remaining devices being the equipment of the casting production line. The scope of this study contains moulding devices for producing castings in flask moulds. Sizes of produced moulds and obtained yields differentiate them from snap flask moulds. Flask moulds of synthetic moulding sands with bentonite, are presently made by compaction realised by means of the blowing-pressing and blasting-pressing moulding machines. Flask moulding devices differ mainly by the number of moulding posts and by the distribution of teams realising individual operations of the moulds production. Single post and multiple posts moulding machines are shown in the classification. Within them teams were singled out in dependence on the work teams distribution and their cooperation. Characteristics of the singled out classes and teams were presented and - in addition - operations of the selected representatives were described.
Słowa kluczowe
PL odlewnictwo   masa formierska   masa formierska bentonitowa   urządzenia formierskie  
EN founding   moulding devices   bentonite  
Wydawca Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
Czasopismo Przegląd Odlewnictwa
Rocznik 2016
Tom Vol. 66, nr 7-8
Strony 322--326
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Fedoryszyn, A.
  • AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, alfa@agh.edu.pl
Bibliografia
[1] FEDORYSZYN A.: Mechanizacja i automatyzacja wytwarzania odlewów w formach piaskowych. Linie odlewnicze”. Wydawnictwa AGH, Kraków, 2015
[2] BIELIKOW O.A.: Analiz konstrukcyj i puti powyszenija proizwoditielnosti formowocznych awtomatow. Litiejnoje proizwodstwo, nr. 5, 1963, s. 14
[3] http://www.sinto.co.jp/en/product/foundry/zoukeiki/index.html ; 07.08.2016
[4] FLEMING E., LEWANDOWSKI J.L.: Nowoczesne materiały formierskie z punktu widzenia racjonalnej gospodarki materiałowej. Przegląd Odlewnictwa, t.45, nr 4, 1995, s. 131
[5] GEISWEID S., KWILOSZ W., MICHALSKI J.: Odlewnie Polskie SA w Starachowicach – modernizacja linii formierskiej. Przegląd Odlewnictwa, t.66, nr 5 – 6, 2016, s. 216
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cd6ad4f2-2700-4abe-8639-32d20c468943
Identyfikatory