PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Sposób eksploatacji lokalu mieszkalnego przyczyną uszkodzeń cieplno-wilgotnościowych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono opis uszkodzeń cieplno-wilgotnościowych węzła stropowo-ściennego oraz ścian zewnętrznych lokalu mieszkalnego usytuowanego na ostatniej kondygnacji budynku zamieszkania zbiorowego. Opisano zakres zrealizowanych w okresie wcześniejszym prac remontowych mających za zadanie usunięcie występujących uszkodzeń. W pracy zamieszczono wieloparametryczną analizę cieplno-wilgotnościową przeprowadzoną w celu jednoznacznego określenia przyczyn występujących uszkodzeń. Zaproponowano koncepcje rozwiązań mających za zadanie usunięcie uciążliwości eksploatacyjnych.
EN
The paper presents a description of thermal and moisture-related damage to the floor/wall unit and external walls of a flat located on the top floor of a multi-family residential building. There is a description of the scope of repairs carried out previously to rectify the existing damage. The paper presents a multi-parametric temperature and moisture analysis conducted to determine the exact causes of damage. Certain concepts for resolving usagerelated problems are proposed.
Czasopismo
Rocznik
Strony
40--49
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Lądowego, Katedra Konstrukcji Budowla-nych
Bibliografia
 • 1. M. Gajzler, M. Puklińska, A. Dziadosz, „Wpływ rozwiązań projektowych na wielkość kosztów w cyklu życia inwestycji budowlanej”, Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012, s. 123–130.
 • 2. A. Dziadosz, O. Kapliński, M. Rejment, „Łączne koszty budynku w cyklu życia inwestycji budowlanej”, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2015, s. 127–134.
 • 3. E. Kucharska-Stasiak, „Metody pomiaru zużycia obiektów budowlanych”, „Materiały Budowlane”, 2/1995, s. 29–38.
 • 4. M. Substyk, „Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych”, Wydawnictwo ODDK, Warszawa 2012.
 • 5. R. Antczak-Jarząbska, „Influence of external climate on natura ventilation”, PHD Interdisciplinary Journal, 2015.
 • 6. T. Godycki-Ćwirko, Z. Łosicki, L. Niedostatkiewicz, J. Matyskiewicz, M. Kin, „Systemowa analiza rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych docieplonych zewnętrznych przegród budynków w aspekcie oszczędności energii”, praca badawcza nr 917043, Politechnika Gdańska, Wydział Budownictwa Lądowego, Instytut Technologii i Materiałów Budowlanych, Gdańsk 1991.
 • 7. J. Hoła, Z. Makowski, „Wybrane problemy dotyczące zabezpieczeń przeciwwilgociowych ścian w istnie-jących obiektach murowanych, XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane 2007”, Szczecin–Międzyzdroje, s. 109–114.
 • 8. J. Kwiatkowski, „Metody oceny ryzyka wystąpienia kondensacji pary wodnej na wewnętrznych po-wierzchniach przegród”, „Building and Civil Engineering” 2010.
 • 9. P. Markiewicz, „Detale projektowe dla architektów”, Wydawnictwo Archiplus, Warszawa 2009.
 • 10. A. Marszałek, K. Sołtyński, „Człowiek w warunkach obciążenia termicznego”, CIOP-PIB, Warszawa 2001.
 • 11. M. Niedostatkiewicz, „Błędy projektowe i wykonawcze systemów ociepleniowych w technologii BSO (Bezspoinowy System Ocieplania) jako przyczyny utrudnień eksploatacyjnych budynków mieszkalnych”, [w:] „Wybrane zagadnienia z budownictwa ogólnego”, Wydawnictwo Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej, Radom 2014, s. 137–146.
 • 12. M. Niedostatkiewicz, „Dachu stropodachy tarasy. Remonty i wzmacnianie”, Polskie Centrum Budownic-twa Difin i Muller, Warszawa 2015, s. 1–178.
 • 13. W. Płoński, J.A. Pogorzelski, „Fizyka budowli – zasady projektowania przegród budowlanych w zakresie cieplno-wilgotnościowym”, Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 1979.
 • 14. M. Wesołowska, P. Szczepaniak, „Nowe wymagania w ocenie wilgotnościowej przegród”, „IZOLACJE” 3/2009.
 • 15. Instrukcja ITB nr 334/1996, „Ocieplanie ścian zewnętrznych metodą lekką”, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 1996.
 • 16. Instrukcja ITB nr 334/2002, „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”, Wydaw-nictwo Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2002.
 • 17. Instrukcja ITB nr 418/2006, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków”, Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2006.
 • 18. PN-B-02025:2001, „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.
 • 19. PN-EN ISO 6946:2008, „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.
 • 20. PN-EN ISO 10456:2008, „Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obli-czeniowych wartości cieplnych”.
 • 21. PN-EN 12524:2003, „Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe”.
 • 22. PN-82/B-02403, „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”.
 • 23. PN-EN ISO 13788:2003, „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania”.
 • 24. PN-B-02025:2001, „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.
 • 25. PN-EN ISO 14683, „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne”.
 • 26. PN-EN ISO 7730:2006(U), „Ergonomia. Środowisko termiczne umiarkowane. Analityczne wyznaczenie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaźnika PMV i PPD oraz kryteriów lokalnego komfortu termicznego”.
 • 27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 grudnia 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej ICH (DzU nr 201, poz. 1240).
 • 28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75 z 2002 r., poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami).
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cd59567d-8936-4914-a217-32d7055863f3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.