Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cd39f7e2-eccf-48b5-a39e-3de3ef1d7b8d

Czasopismo

Przemysł Spożywczy

Tytuł artykułu

Zarządzanie alergenami. Studium przypadku

Autorzy Górna, J.  Sikora, E. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Allergen management – case study
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Jednym z ogniw zapewnienia bezpieczeństwa żywności jest skuteczna kontrola alergenów, na którą składają się takie działania, jak m.in. identyfikacja surowców i materiałów alergennych, ocena ryzyka krzyżowego zanieczyszczenia, procedury czyszczenia, mycia i dezynfekcji oraz szkolenia personelu. Osiągnięcie wymaganego poziomu bezpieczeństwa jest możliwe, jeśli zarządzanie alergenami rozpocznie się od analizy ryzyka na etapie projektowania nowych wyrobów. Tylko kompleksowe podejście w tym zakresie, nielekceważące żadnego z obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, może przynieść wymierne korzyści – czyli brak reklamacji wyrobu spowodowanych zanieczyszczeniem alergenami.
EN Effective allergen control is one of the links to ensure food safety. The control consists of activities such as identification of raw materials, allergenic materials, assessment of the risk of cross-contamination, hygiene procedures, cleaning, disinfecting and personnel training. It is possible to achieve the required level of security if the management of allergens will start from the risk analysis at the design stage of the new products. Only a comprehensive approach in this respect, not disparaging any of the areas of the enterprise can bring measurable benefits or lack of complaints caused by product contamination allergens.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie alergenami   zanieczyszczenie krzyżowe   ocena ryzyka  
EN allergen management   cross contamination   risk assessment  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Spożywczy
Rocznik 2016
Tom T. 70, nr 6
Strony 24--30
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Górna, J.
  • Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
autor Sikora, E.
  • Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
[1] Austin P., A. Thrash, C. Trash. 1997. „Alergia pokarmowa”. Alterna 9.
[2] Dzwolak W. 2015. „Zarządzanie alergenami w produkcji środków spożywczych”. Problemy Jakości 4, 24.
[3] Jarosz M., J. Dzieniszewski. 2005. „Alergie pokarmowe”. PZWL, Warszawa, 25-26.
[4] Ring J. 2014. „Global Atlas of Allergy”. European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI Executive Committee, 2.
[5] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 21.10.2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, Dz.U. UE L 304 z 22.11.2011.
[6] Stone E.W., J.M. Yeung. 2010. „Principles and practices for allergen management and control in processing”. Allergen management in the food industry, Wiley, 145.
[7] The BRC Global Standard for Food Safety, 2015, Issue 7, British Retail Consortium, London.
[8] http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/przewodnik-do-rozporzadzenia-11692011. html [dostęp 02.02.2016 r.]
[9] http://www.nhs.uk/Tools/Pages/Food-allergy-myth-buster.aspx [dostęp 02.02.2016 r.]
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cd39f7e2-eccf-48b5-a39e-3de3ef1d7b8d
Identyfikatory
DOI 10.15199/65.2016.6.4