Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cd118c08-b9a9-49a8-9369-d986efd0a8be

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński

Tytuł artykułu

Proces emancypacji przez i w e-learningu

Autorzy Pawłowska, M. 
Treść / Zawartość http://www.wneiz.pl/studiainformatica
Warianty tytułu
EN E-learning in the emancipation process
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Poszukiwanie elastycznych form edukacji prowadzi do idei e-learningu i edukacji przez całe życie. Artykuł ukazuje przesłanki rozwoju e-learningu na uczelni wyższej z perspektywy społeczno-demograficznej. Wskazuje na konstruktywizm pedagogiczny jako nową wizję uczenia się i nauczania, a także znaczenie doktryny krytyczno-emancypacyjnej w budowaniu edukacji, która ma wyzwalać człowieka i jego możliwości, przygotowywać do przebudowy rzeczywistości.
EN Searching for fl exible forms of education leads to an idea of e-learning and lifelong education. The article shows the reasons for e-learning development at university from the demographic and social perspective. Not only does it indicate pedagogical constructionism as a new vision of learning and teaching, but also undertakes the meaning of critical- emancipational doctrine in the process of building education. Its aim is to emancipate a human being and his/her possibilities of rebuilding a real world.
Słowa kluczowe
PL e-learning   szkolnictwo wyższe   zdalne uczenie się   pedagogika emancypacyjna  
EN e-learning   higher education   remote learning   emancipatory pedagogy  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
Rocznik 2011
Tom Nr 28
Strony 169--180
Opis fizyczny Bibliogr 21 poz., tab.
Twórcy
autor Pawłowska, M.
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
1. Ciżkowicz P., Opala P., Rybiński K., Jakie powinny być wyższe uczelnie? Zanim przyjdzie tsunami, „Gazeta Wyborcza” z 27.11.2009.
2. Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.
3. Czerepaniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
4. Furgoł S., Hojnacki L., Informatyzacja szkoły może być krokiem wstecz – dwie synergie, „Edukacja i Dialog” 2009, nr 4(207).
5. Furmanek W., Człowiek – człowieczeństwo – wychowanie. Wybrane problemy pedagogiki personalistycznej, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów1995.
6. Grudzińska-Kuna A., Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy, w: Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy, red. M. Urbaniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
7. Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2002.
8. Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
9. Kunicka M., Zachowania emancypacyjne egzemplifikacją małego dystansu władzy w szkole, w: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia, red. A. Czajkowska, W. Otwinowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2009.
10. Mały rocznik statystyczny Polski 2009, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2009.
11. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1999.
12. Rae L. Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
13. Szabłowski S., E-learning dla nauczycieli, Wydawnictwo FOSZE, Rzeszów 2009.
14. Szkoła a rynek pracy, podręcznik akademicki, red. A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
15. Założenia do nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, MNiSW, Warszawa 2009.
16. Bielecki W.T, Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning, http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/19/id/401 (18.03.2011).
17. Gregorczyk S., E-learning a przewaga konkurencyjna szkoły wyższej, http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/787 (10.02.2011).
18. Kompaniszyn I., Zmiana jako czynnik rozwoju. Problemy wzrastającej złożoności,http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/REFERATY_IIKKMU/NH_PDF/KOPANISZYN_Izabela.pdf (26.10.2009).
19. Meger Z., Podstawy e-learningu, http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/16/id/325 (10.01.2011).
20. Stolarczyk-Ambrozi E., Kształcenie ustawiczne w procesie tworzenia społeczeństwa uczącego się i gospodarki opartej na wiedzy, http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/2/id/12 (15.03.2011).
21. Striker M., Wojtaszczyk K., Bariery wdrażania e-learningu na przykładzie uczelni wyższej, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/32/id/693 (11.02.2011).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cd118c08-b9a9-49a8-9369-d986efd0a8be
Identyfikatory