Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cd04eaa8-4269-4db4-a0b3-70467c602522

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Metody geofizyki otworowej i ich wykorzystanie w projektowaniu i przygotowaniu technologii zabiegów hydraulicznego szczelinowania

Autorzy Moska, R. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
EN Well logging methods and their application in the design and preparation of hydraulic fracturing treatment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Geofizyczne profilowania otworowe, w szczególności profilowania elektrometryczne, jądrowe, geochemiczne, nuklearnego rezonansu magnetycznego oraz akustyczne, są powszechnie wykonywanymi pomiarami w odwiertach zlokalizowanych na złożach węglowodorów. Na podstawie profilowań możliwe jest wyznaczenie m.in. współczynnika porowatości, współczynnika nasycenia, określenie litologii ośrodka skalnego, właściwości mechanicznych skał oraz rozkładu naprężeń w złożu. Powyższe parametry wpływają na geometrię szczeliny oraz na parametry zabiegowe: ciśnienie i wydajność tłoczenia, rodzaj użytego płynu zabiegowego oraz podsadzki. Artykuł przedstawia metodologię najważniejszych profilowań geofizyki otworowej i pokazuje, w jaki sposób informacje o parametrach geologicznych i złożowych, pozyskiwane za ich pomocą, wpływają na proces projektowania i przygotowania zabiegu hydraulicznego szczelinowania.
EN Geophysical well measurements, in particular electric, nuclear (including geochemical), magnetic resonance and acoustic logs are commonly performed in wells located on hydrocarbons reservoirs. Information gathered thanks to these logs enables to determine porosity and saturation factors, determine lithology, rock mechanical properties, and stress distribution. These parameters affect the geometry of the fracture and treatment parameters: pressures, fluid delivery rates, amount and type of fluid and proppant. The article describes the basic methodology of well logs and shows how information about geological and reservoir parameters obtained by well logging, can affect the process of designing and preparing hydraulic fracturing treatment.
Słowa kluczowe
PL geofizyka otworowa   hydrauliczne szczelinowanie   ocena formacji skalnej   parametry geologiczne  
EN well logging   hydraulic fracturing   reservoir evaluation   geological parameters  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2016
Tom R. 72, nr 1
Strony 23--32
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz., rys., wz.
Twórcy
autor Moska, R.
  • Zakład Stymulacji Wydobycia Węglowodorów. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25 A 31-503 Kraków, rafal.moska@inig.pl
Bibliografia
[1] Bala M.: Profilowania akustyczne [w:] Jarzyna J., Bala M., Zorski T.: Metody geofizyki otworowej. Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 1997, s. 87-105.
[2] Cameron-Diaz H.. Miller C., Lewis R.: sCore: A Mineralogy Based Classification Scheme for Organic Mudstones. Conference Materials: SPE Annual Technical Conference and Exhibition held in New Orleans, Louisiana, USA, 30 September - 2 October 2013, SPE 166284.
[3] Ciechanowska M., Matyasik I., Such P., Kasza P., Lubaś J.: Uwarunkowania rozwoju wydobycia gazu z polskich formacji łupkowych. Nafta-Gaz 2013, nr 1, s. 7-17.
[4] Czupski M., Kasza P., Wilk K.: Płyny do szczelinowania złóż niekonwencjonalnych. Nafta-Gaz 2013, nr 1, s. 42-50.
[5] Desroches J., Bratton T.: Formation Characterization: Well Logs [w:] Economides J., Nolte K.: Reservoir Stimulation. Third Edition. Houston, Texas 2000, s. 4.1-4.24.
[6] Ellis D., Singer J.: Well Logging for Earth Scientists. 2nd Edition. Springer 2008, s. 2-15, 260-264.
[7] Jarzyna J.: Profilowania elektrometrii otworowej [w:] Jarzyna J., Bala M., Zorski T.: Metody geofizyki otworowej. Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 1997, s. 28-70.
[8] Jarzyna J.: Profilowania magnetyczne [w:] Jarzyna J., Bala M., Zorski T.: Metody geofizyki otworowej. Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 1997, s. 168-180.
[9] Kasza P.: Efektywne szczelinowanie łuków w Polsce. Nafta-Gaz 2013, nr 11, s. 807-813.
[10] Kasza P.: Zabiegi hydraulicznego szczelinowania w formacjach łupkowych. Nafta-Gaz 2011, nr 12, s. 874-883.
[11] Kasza P.: Zabiegi stymulacji wydobycia w niekonwencjonalnych złożach węglowodorów. Nafta-Gaz 2011, nr 10, s. 697-701.
[12] Kasza P., Czupski M., Biały E.: Nowe technologie stymulacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Materiały szkoleniowe Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego, 2006.
[13] Kielt M.: Geofizyka wiertnicza w poszukiwaniu złóż węglowodorów. Tom I. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 44-73.
[14] King G.: Thirty Years of Gas Shale Fracturing: What Have We Learned? Conference materials: SPE Annual Technical Conference and Exhibition held in Florence, Italy 19-22 September 2010, SPE 133456.
[15] Market J., Quirein J., Wicher J., Hinz D., Buller D., Al.-Dammad C., Spain D., Odumosu T.: Logging-While-Drilling in Unconventional Shales. Conference materials: SPE Annual Technical Conference and Exhibition held in Florence, Italy 19-22 September 2010, SPE 133685.
[16] Masłowski M.: Materiały podsadzkowe do zabiegów hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych. Nafta-Gaz 2014, nr 2, s. 75-83.
[17] Poprawa P.: System węglowodorowy z gazem ziemnym w łupkach - północnoamerykańskie doświadczenia i europejskie perspektywy. Przegląd Geologiczny 2010, tom 58, s. 216-225.
[18] Smith M. B., Shlyapobersky J. W.: Basic of Hydraulic Fracturing [w:] Economides J., Nolte K.: Reservoir Stimulation. Third Edition. Houston, Texas 2000, s. 5.1-5.27.
[19] Zorski T.: Profilowania jądrowe. [w:] Jarzyna J., Bala M., Zorski T.: Metody geofizyki otworowej. Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 1997, s. 106-162.
[20] Zorski T., Jarzyna J., Derkowski A., Srodon J.: Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach - przegląd metod pomiarowych. Przegląd Geologiczny 2013, tom 61, s. 424-434.
Uwagi
PL Artykuł powstał na podstawie pracy własnej pt. Wykorzystanie metod geofizyki otworowej w projektowaniu i przygotowaniu technologii zabiegów hydraulicznego szczelinowania - finansowanej przez INiG - PIB, nr zlecenia: 1848/KS/2014.
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cd04eaa8-4269-4db4-a0b3-70467c602522
Identyfikatory
DOI 10.18668/NG2016.01.03