Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ccf9ffc2-66d0-4a69-8af3-c6d79c77c4a2

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Analiza konstrukcji modelowego elektrowibratora z magnesami trwałymi

Autorzy Będkowski, Bartłomiej 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN The structure analysis of the permament magnets electro vibrator model
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Praca prezentuje analizę konstrukcji modelowego elektrowibratora z magnesami trwałymi. Analiza została przeprowadzona na przygotowanych przestrzennych modelach obliczeniowych z wykorzystaniem narzędzi do obliczeń MES i CFD firmy Autodesk. W wyniku przeprowadzonych badań symulacyjnych określono trwałość łożyskowania, wytrzymałość wału, konstrukcji wirnika i kadłuba, wyznaczono częstości drgań własnych wirnika i kadłuba, oraz przeprowadzono analizę termiczną maszyny. Wykonana analiza pozwoliła na ocenę nowej konstrukcji elektrowibratora na etapie modelu, przed wykonaniem rzeczywistej maszyny.
EN The structure analysis of the permanent magnet electro vibrator model is presented in the work. The analysis was carried out on prepared spatial computational models using Autodesk's MES and CFD calculation tools. As a result of the simulation tests, bearing durability, shaft, rotor and body structure strength, the rotor and body vibrations frequencies, and thermal analysis of the machine was carried out. The analysis made possible to evaluate the new design of the electro vibrator at the model stage before the actual machine was made.
Słowa kluczowe
PL MES   CFD   obliczenia mechaniczne   obliczenia cieplne   analiza modalna   elektrowibrator  
EN FEM   CFD   mechanical calculations   thermal calculations   electro vibrator  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 2 (122)
Strony 71--78
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Będkowski, Bartłomiej
Bibliografia
[1]. Rossa R. „Nowa generacja wysokosprawnych elektrowibratorów do urządzeń wibracyjnych”, Napędy i Sterowanie 12/2018, s. 32-33.
[2]. Będkowski B., Madej J. „Własności cieplne pakietu blach elektrotechnicznych – badania i symulacje” Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe KOMEL, nr 2, 2015, s. 117-122.
[3]. Będkowski B., Madej J. „Wyznaczenie zastępczej rezystancji cieplnej izolacji żłobkowej – badania i symulacje” Zeszyty problemowe - Maszyny Elektryczne KOMEL, 2015, s. 123-127.
[4]. Madej J., Sitek M., „Modal and frequency analysis of electrovibrator kit for different configuration of activators” Acta Mechanica et Automatica, Vol. 5, No. 3, 2011, s. 87-90.
[5]. Glinka T., „Electric motors with permanent magnets” Przegląd Elektrotechniczny, nr 7, 2008, s. 1-7.
[6]. Bernatt J., „Silniki trakcyjne z magnesami trwałym i -nowa jakość w napędach trakcyjnych” Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe KOMEL, nr 74, 2006, s. 11-17.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ccf9ffc2-66d0-4a69-8af3-c6d79c77c4a2
Identyfikatory