PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Investigation of properties of molded parts made of polyethylene with addition of ash from bituminous coal

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Badania wybranych właściwości wyprasek wtryskowych z polietylenu z dodatkiem popiołu z węgla kamiennego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the conducted research was to determine the effect of filler in the form of microspheres from fly ash being a product of bituminous coal combustion on the functional properties of polyethylene. Comparative analysis of unfilled polyethylene and polyethylene with additions of 5, 10 and 15% (wt.) fly ash from bituminous coal was carried out. Tests of the mechanical properties were performed: tensile strength, hardness determined by the Shore method and the ball indentation method. Color and gloss analysis was also performed. On the basis of the conducted tests, it was found that the modification of polyethylene with fly ash from coal combustion has a significant impact on the functional properties of the tested materials. The molded parts from unfilled polyethylene exhibited the lowest value of hardness, while the largest value of hardness was obtained by parts made of polyethylene with 15 wt.% filler content. The content of fly ash from bituminous coal combustion also affects the tensile strength and elongation of the tested materials. As the filler increases, its tensile strength decreases. As a result of the addition of the filler, changes in the coordinates describing the color, as well as a reduction in the brightness value and a reduction in the gloss degree for the angles of incidence of 60° and 20° were noted. The presented research results indicate that producing polyethylene composites with the addition of microspheres from fly ash originating from bituminous coal combustion gives the possibility to obtain composites with significantly better mechanical properties as compared to unfilled polyethylene. The use of fly ash from the combustion of bituminous coal as a filler results in obtaining an inexpensive filler compared to fillers used in industry today. At the same time, it contributes to reducing the amount of waste generated from the combustion of bituminous coal. The test results give the possibility to use the composites produced in various industries as a raw material for the production of various engineering elements.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu napełniacza w postaci popiołów na właściwości użytkowe polietylenu. Wykonano analizę porównawczą nienapełnionego polietylenu oraz polietylenu z dodatkiem 5, 10 i 15% popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego. Przeprowadzono badania właściwości mechanicznych: wytrzymałości na rozciąganie, twardości metodą Shore'a oraz metodą wciskania kulki. Dokonano również analizy barwy i połysku. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że modyfikacja polietylenu popiołami lotnymi pochodzącymi ze spalania węgla kamiennego ma istotny wpływ na właściwości użytkowe badanego tworzywa polimerowego. W badaniach twardości najmniejszą wartość zarejestrowano dla nienapełnionego polietylenu, natomiast największą dla kompozytu z 15% dodatkiem napełniacza. Zawartość popiołów lotnych ma również wpływ na wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie badanych tworzyw. Wraz ze wzrostem zawartości napełniacza maleje jego wytrzymałość na rozciąganie. Na skutek dodatku napełniacza odnotowano zmiany we współrzędnych opisujących barwę, a także zmniejszenie wartości jasności oraz zmniejszenie stopnia połysku dla kąta padania światła 60° i 20°. Przedstawione wyniki badań wskazują na to, iż wytwarzanie kompozytów polietylenu z dodatkiem popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego daje możliwość uzyskania kompozytów o znacznie lepszych właściwościach mechanicznych w porównaniu do nienapełnionego polietylenu. Zastosowanie popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego jako napełniacza umożliwia pozyskanie taniego napełniacza w porównaniu do napełniaczy używanych w przemyśle obecnie. Równocześnie przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów powstałych podczas spalania węgla kamiennego. Wyniki badań dają możliwość zastosowania wyprodukowanych kompozytów w różnych gałęziach przemysłu jako surowca do produkcji różnorodnych elementów inżynierskich.
Rocznik
Strony
127--132
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Czestochowa University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, al. Armii Krajowej 21, 42-200 Czestochowa, Poland
autor
 • Czestochowa University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, al. Armii Krajowej 21, 42-200 Czestochowa, Poland
 • Czestochowa University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, al. Armii Krajowej 21, 42-200 Czestochowa, Poland
Bibliografia
 • [1] Rosato D.V., Rosato M.G., Schott N.R., Plastics Technology Handbook, Momentum Press, New York 2011.
 • [2] Koszkul J., Polipropylen i jego kompozyty (Polypropylene and Its Composites), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1997.
 • [3] Przybyłowicz K., Przybyłowicz J., Repetytorium z materiałoznawstwa - część III, Materiały niemetalowe kompozyty (Repetitory of Materials Science - Part III, Non-metallic Composite Materials), Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2002.
 • [4] Szlezyngier W., Tworzywa sztuczne - chemia, technologia wytwarzania, właściwości, przetwórstwo, zastosowanie - Tom I (Plastics - Chemistry, Manufacturing Technology, Properties, Processing, application - Volume I), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996.
 • [5] Czaja K., Poliolefiny (Polyolefins), WNT, Warszawa 2005.
 • [6] Koszkul J., Materiały polimerowe (Polymer Materials), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1999.
 • [7] Ozimina D., Madej M., Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe (Plastics and composite materials), Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2010.
 • [8] Mazurkiewicz S., Tworzywa niemetalowe - budowa, własności, przetwórstwo, zastosowanie (Non-metallic Materials - Construction, Properties, Processing, Application), Zakład Graficzny Politechniki Krakowskiej, Kraków 1989.
 • [9] Alkan C., Arslan M., Cici M., Kaya M, Aksoy M., A study on the production of a new material from fly ash and polyethylene, Resources, Conservation and Recycling 1995, June, 13, 3-4, 147-154, https://doi.org/10.1016/0921-3449(94)00014-V.
 • [10] Schut J.H., Fly-Ash Filler Stages a Comeback, Plast Technol 9, 1999.
 • [11] Deepthi M.V., Sharma M., Sailaja R.R.N., Anantha P., Sampathkumaran P., Seetharamu S., Mechanical and thermal characteristics of high density polyethylene-fly ash Cenospheres composites, Materials & Design 2010 April, 31, 4, 2051-2060, https://doi.org/10.1016/j.matdes. 2009.10.014.
 • [12] Ahmad I., Prakash Mahanwar A., Mechanical properties of fly ash filled high density polyethylene, Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering 2010, 9, 3, 183-198.
 • [13] Sharma A.K., Prakash Mahanwar A., Effect of particle size of fly ash on recycled poly (ethylene terephthalate)/fly ash composites, International Journal of Plastics Technology 2010, June, 14, 1, 53-56.
 • [14] Anandhan S., Madhava Sundar S., Senthil T., Mahendran A.R., Shibulal G.S., Extruded poly(ethylene-co-octene)/fly ash composites - value added products from an environmental pollutant, Journal of Polymer Research March 2012, 19, 9840.
 • [15] Satapathy S., Raju V.S., KothapalliInfluence of fly ash cenospheres on performance of coir fiber‐reinforced recycled high‐density polyethylene biocomposites, J. Appl. Polym. Sci. 2015, 132, 42237.
 • [16] Bociąga E., Jaruga T., Materiały niemetalowe (Non-metallic Materials), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.
 • [17] https://www.coatsindustrial.com/pl/information-hub/apparel-expertise/colour-by-numbers (access: 06.07.2018).
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ccf35fdc-10a8-470c-a018-5a86d7480f58
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.