Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cce9dd32-f9dc-466d-a9f6-f68f8abdb937

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena stopnia usprawnienia komunikacji miejskiej w Białej Podlaskiej w opinii pasażerów

Autorzy Roman, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assess the degree of improvement public transport in Biała Podlaska in 2009-2015 in the surveyed passengers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule porównano wyniki badań ankietowych, wykonanych przez ZTM w Białej Podlaskiej, dotyczących oceny funkcjonowania komunikacji miejskiej przez pasażerów. Przedstawiona analiza miała na celu porównanie poziomu zadowolenia z usług świadczonych w komunikacji miejskiej w latach 2009-2015. Celem było również określenie, czy zmiany wprowadzone po 2009 r. odniosły zamierzony skutek i przyczyniły się do poprawy efektywności funkcjonowania komunikacji miejskiej. W artykule zawarto również aktualne postulaty pasażerów, które mogą pomóc instytucjom zajmującym się komunikacją miejską w dostosowaniu oferty do wymagań pasażerów.
EN This article compares the results of the survey, carried out by ZTM in the Biała Podlaska, which concerned the assessment of the functioning of the transport of passengers. The analysis was designed to compare the level of satisfaction with the services provided by the municipal commu nication in the period. The aim was also to determine whether changes made after 2009 have had the desired effect and helped to improve the efficiency of the public transport. The article also includes the current demands of passengers that can help institutions dealing with urban transport to better tailor its offer to the requirements of passengers.
Słowa kluczowe
PL Biała Podlaska   komunikacja miejska w Białej Podlaskiej   poziom satysfakcji klientów  
EN Biała Podlaska   public transport in Biała Podlaska   customer satisfaction  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2015
Tom R. 16, nr 9
Strony 23--27
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Roman, K.
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych
Bibliografia
1. Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu. K0M(2011) 144.
2. Ciastoń-Ciulkin A., Zrównoważona mobilność mieszkańców obszarów zurbanizowanych, "Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2014, nr 11.
3. Dyr Т., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
4. Dyr Т., Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2011, nr 10.
5. http://www.zkm.info.pl (dostęp z dnia 15.07.2015 r.).
6. Informacje o Bialskiej karcie miejskiej: http://ue.bialapodlaska.pl/miejski-transport-publiczny/pdf/UM_Karta_Miejska.pdf (dostęp z dnia 12.06.2015 r.).
7. Rucińska D., Ruciński A ., Wyszomirski O., Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.
8. Stefaniak P., Mniejsze miasta tracą pasażerów: http://www.wnp.pl/wiadomosci/mniejsze-miasta-traca-pasazerow-komunikacji, 229580_l_0_0_0_0.html (dostęp z dnia 18.06.2015 r.).
9. Transport - Wyniki działalności w 2013 r., GUS, Warszawa 2014.
10. Tundys B., Logistyka miejska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
11. Tundys B., Logistyka miejska, wyd. 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
12. Wappa P., Halicka K., Znaczenie i źródło kongestii transportowej na przykładzie białostockiej aglomeracji miejskiej, "Economy and Managment" 2011, no. 4.
13. Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w mieście Biała Podlaska na lata 2008-2015: http://www.zkm. info.pl/get/zprt/ll_l.pdf (dostęp z dnia 7.07.2015 r.).
14. Ziółkowska K., Strefa ultra niskiej emisji spalin w Londynie, "Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe" 2015, nr 3.
15. ZTM Biała Podlaska [dane udostępnione przez firmę].
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cce9dd32-f9dc-466d-a9f6-f68f8abdb937
Identyfikatory