Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ccdb7334-a9ea-4400-9323-ef1a1e220e2a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza wariancji prędkości statków na Zatoce Pomorskiej w wybranych okresach

Autorzy Kasyk, L.  Bugajski, G. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN An analysis of variance of vessel speed on the Pomeranian Bay
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono jednoczynnikową analizę wariancji prędkości statków na Zatoce Pomorskiej w kolejnych tygodniach stycznia i lutego 2017 roku. Zweryfikowano hipotezę o równości przeciętnych prędkości statków w poszczególnych tygodniach, sprawdzając najpierw założenia niezbędne do przeprowadzenia testu ANOVA. Do sprawdzenia normalności rozkładów wykorzystano testy Cramera von Misesa i Andersona-Darlinga, a do oceny jednorodności wariancji posłużył test Lavene’a.
EN In this paper one-factor, fixed-effects completely randomized design of analysis of variance for vessel speed on the Pomeranian Bay has been presented. The hypothesis on the equality of the vessel speed means in nine weeks in January and February 2017 has been verified. To verify normality of distributions tests Cramer von Mises and Anderson-Darling have been used. To assess the equality of variances Levene’s test has been used.
Słowa kluczowe
PL Zatoka Pomorska   prędkość statków   analiza wariancji   wariancja  
EN Pomeranian Bay   vessel speed   analysis of variance   variance  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 946--949, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il., rys., tab.
Twórcy
autor Kasyk, L.
autor Bugajski, G.
Bibliografia
1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
2. Borkowski T., Kasyk L., Kowalak P., Assessment of ship’s engine effective power, fuel consumption and emission using the vessel speed, Journal of Kones Vol. 18, No.2, s. 31-39, Kraków 2011.
3. Borkowski T., Kasyk L., Kowalak P., Energy Efficiency Design Index of Container Vessel – Operational Approach, Journal of Kones Vol. 19, No.4, s. 93-100, Kraków 2012.
4. Kasyk L., Kryterium informacyjne Bayesa (bic) w weryfikacji hipotez statystycznych dotyczących parametrów strumienia ruchu statków, Autobusy 6/2017.
5. Kasyk L., Probabilistyczne metody modelowania parametrów strumienia ruchu statków na akwenach ograniczonych. Wydawnictwo UTH, Radom 2012.
6. Prus A., Analiza porównawcza testów normalności w pakiecie Statistica na przykładach danych dotyczących prędkości statków w Zatoce Pomorskiej, Praca inżynierska AM Szczecin, 2017.
7. Rogowski A., Podstawy metod probabilistycznych w transporcie, Wydawnictwo UTH w Radomiu, Radom 2012.
8. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, StatSoft Polska Sp. Z o.o., Kraków 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ccdb7334-a9ea-4400-9323-ef1a1e220e2a
Identyfikatory