Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cca23f91-7559-48b1-bed8-8caa7f681380

Czasopismo

Górnictwo Odkrywkowe

Tytuł artykułu

Wpływ sezonowości i wartości sprzedaży na poziom należności krótkoterminowych w wybranych kopalniach odkrywkowych

Autorzy Trzaskuś-Żak, B.  Czopek, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of seasonality and sales value on the level of short-term receivables in chosen opencast mines
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem artykułu było przeanalizowanie wpływu dwóch wybranych czynników na poziom należności krótkoterminowych wybranych kopalni mianowicie, wartości sprzedaży i sezonowości. W analizie wykorzystano dane z czterech kopalni odkrywkowych: dwu kopalni węgla brunatnego, jednej kopalni wapienia oraz kopalni piaskowca.
EN The purpose of this article was to examine the impact of two chosen factors on the level of short-term receivables of chosen mines, seasonality and sales value. The analysis used data from four open cast mines, two lignite mines, one limestone mine and sandstone mine.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie należnościami   sezonowość   kopalnie odkrywkowe  
EN receivables management   seasonality   opencast mines  
Wydawca Instytut Górnictwa Odkrywkowego "Poltegor-Instytut"
Czasopismo Górnictwo Odkrywkowe
Rocznik 2014
Tom R. 55, nr 1
Strony 61--66
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz.
Twórcy
autor Trzaskuś-Żak, B.
  • AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, t-zak@agh.edu.pl
autor Czopek, K.
  • AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
Bibliografia
[1] Kłak B., Skutki ekonomiczno-podatkowe wykorzystania rabatu w procedurach windykacji należności przez przedsiębiorstwa górnicze. Praca doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Kraków 2006.
[2] Kreczmańska-Gigol K. [red.:], Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2010.
[3] Panfil M., Zarządzanie należnościami w małym i średnim przedsiębiorstwie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Radom 2004, www.parp.gov.pl, 20.12.2011 r.
[4] Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
[5] Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
[6] Trzaskuś-Żak B., Czopek K., Analiza wybranych czynników warunkujących zarządzanie należnościami w niektórych kopalniach odkrywkowych. Przegląd Górniczy t. 69 nr 9, s. 172–17, Katowice 2013.
[7] Trzaskuś-Żak B., Budowa modelu prognostycznego należności spłacanych terminowo metodą harmoniczną i metodą Kleina. Zarządzanie finansami firm–teoria i praktyka, T. 2, s. 418–433, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
[8] Ustawa o rachunkowości, Dz. U. nr 121 z 1994r., poz. 591, z późn. zm.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cca23f91-7559-48b1-bed8-8caa7f681380
Identyfikatory