Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-cc96f105-aabc-4216-8884-5000bf31264b

Czasopismo

Fibres & Textiles in Eastern Europe

Tytuł artykułu

Investigation of the Properties of Natural Fibre Woven Fabrics as a Reinforcement Materials for Green Composites

Autorzy Karahan, M.  Ozkan, F.  Yildirim, K.  Karahan, N. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Badania właściwości tkanin z włókien naturalnych stosowanych jako materiał wzmacniający „zielone” kompozyty
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The mechanical properties of flax and jute woven fabrics were investigated and compared with each other. Mechanical properties of the yarns and fabrics were characterised and compared for each scale. The fabric structure, yarn physical properties, fibre cross-section, and fibre molecular structure parameters of the fabric were investigated. FTIR and TGA thermogram analyses were applied to the fabrics to characterize them. The fabric tensile strength was attributed to the composite tensile strength, but there was not a direct relation. The tensile strength of natural fibre fabrics was determined as significantly reduced depending on the temperature increase. This condition should be considered as an important limitation for composite applications.
PL Badano i porównywano mechaniczne właściwości tkanin z lnu i juty. Badano właściwości zarówno przędz jak i wykonanych z nich tkanin. Brano pod uwagę strukturę tkanin, fizyczne właściwości przędz, przekroje włókien i molekularną strukturę włókien. Stosowano metodę FTIR i analizy TGA. Porównywano wytrzymałość na rozciąganie tkanin i wykonanych z nich kompozytów, nie stwierdzając bezpośrednich zależności. Stwierdzono znaczny spadek wytrzymałości przy wzroście temperatury. Powinno to być brane pod uwagę jako istotny warunek ograniczający zastosowanie kompozytów z włókien naturalnych przy pracy w podwyższonych temperaturach.
Słowa kluczowe
PL włókna naturalne   kompozyty z włókien naturalnych   właściwości mechaniczne   właściwości fizyczne  
EN natural fibre   fabric reinforcement   natural fiber composites   mechanical properties   physical properties  
Wydawca Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Czasopismo Fibres & Textiles in Eastern Europe
Rocznik 2016
Tom Nr 4 (118)
Strony 98--104
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Karahan, M.
autor Ozkan, F.
  • Department of Fiber and Polymer Engineering, Faculty of Natural Sciences, Architecture and Engineering, Bursa Technical University, Bursa, Turkey, fatma.ozkan@btu.edu.tr
autor Yildirim, K.
  • Department of Fiber and Polymer Engineering, Faculty of Natural Sciences, Architecture and Engineering, Bursa Technical University, Bursa, Turkey, kenan.yildirim@btu.edu.tr
autor Karahan, N.
  • Vocational School of Technical Sciences, University of Uludag, Bursa, Turkey
Bibliografia
1. Nabi Saheb D and Jog J P. Natural Fiber Polymer Composites: A Review. Advanced in Polymer Technology 1999; 18: 351-363.
2. Jabbar A, Militsky J, Wiener J and Karahan M. Static and dynamic mechanical properties of novel treated jute/green epoxy composites. Textile Research Journal 2016; 86(9): 960-974.
3. Yan LB, Nawawi C and Xiaowen Y. Effect of alkali treatment on vibration characteristics and mechanical properties of natural fabric reinforced composites. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2013; 31(12): 887–96.
4. Yan LB, Chouw N and Jayaraman K. Flax fibre and its composites-a review. Composites Part B, 2014; 56: 296–317.
5. Meshram J H and Palit P.. Biology of Industrial Bast Fibers with Reference to Quality. Journal of Natural Fibers 2013,10: 176–196.
6. Alix S, Philippe E, Bessadok A, Lebrun L, Morvan C and Marais S.. Effect of chemical treatments on water sorption and mechanical properties of flax fibres. Bioresource Technology 2009; 100: 4742–4749.
7. Huang Gu, 2002. Modern Textile Composites. Beijing: China Textile Press.
8. Summerscales J, Dissanayake N PJ, Virk A S and Hall W. A review of bast fibres and their composites. Part 1 – Fibres as reinforcements, and their composites. Part 1 – Fibres as reinforcements. Composites: Part A, 2010; 41: 1329–1335.
9. Malkapuram R, Kumar V and Yuvraj S N. Recent Development in Natural Fiber Reinforced Polypropylene Composites. Journal of Reinforced Plastics and Composites 2008; 28: 1169-1189.
10. Ahmad I, Baharum A and Abdullah I. Effect of Extrusion Rate and Fiber Loading on Mechanical Properties of Twaron Fiber-thermoplastic Natural Rubber (TPNR) composites. Journal of Reinforced Plastics and Composites 2006; 25: 957-965.
11. George J, Sreekala MS and Thomas S. A review of interface modification and characterisation of natural fibre reinforced plastic composites. Polymer Engineering Science 2001; 41(9):1471–85.
12. Zini E and Scandola M. Green Composites: An Overview. Polymer composites 2011; 1905-1915.
13. Stamboulis A, Baillie C and Peijs T. Effects of environmental conditions on mechanical and physical properties of flax fibers. Composites: Part A 2001; 32: 1105-1115.
14. Peng X, Fan M, Hartley J and Al-Zubaidy. Properties of natural fiber composites made by pultrusion. Journal of Composite Materials 2012; 46: 237-246.
15. Dittenber DB and Ganga Rao HVS. Critical Review of Recent Publications on Use of Natural Composites in Infrastructure. Composites: Part A 2012; 43: 1419-1429.
16. Biagiotti J, Puglia D and Kenny JM. A Review on Natural Fiber-Based Composites-Part I. Journal of Natural Fibers 2004; 1, 2: 37-68.
17. Eichhorn J., Baillie C.A., Zafeiropoulos N., Mwaikambo L.Y., Ansell M.P., Dufresne A., Entwistle KM, Herrera Franco PJ, Escamilla GC, Groom L, Hughes M, Hill C, Rials TG, and Wild PM. Current international research into cellulosic fibres and composites. Journal of Materials Science, 2001; 36: 2107-2131.
18. Karahan M and Karahan N. Investigation of the tensile properties of natural and natural/synthetic hybrid fiber woven fabric composites. Journal of Reinforced Plastics and Composites 2015; 34(10): 795–806.
19. Booth JE. Principle of textile testing. Chemical publishing company New York, 1969.
20. Harris M. Handbook of Textile Fibers. Harris Research Laboratories, New York, 1954, p.174.
21. Hu J. Structure and Mechanics of Woven Fabrics. Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2004.
22. Karahan M. The effect of fibre volume fraction on damage initiation and propagation of woven carbon-epoxy multi-layer composites. Textile Research Journal, 2011; 82(1): 45-62.
23. BASU A. Textile Testing Fiber, Yarn, and Fabric. India: The South India Textile Research Association, 2001.
24. Gassan G, Mildner I, Bledzki AK. Influence of fiber structure modification on the mechanical properties of flax fiber-epoxy composites. Mechanics of composite materials, 1999; 35, 5: 435-440.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-cc96f105-aabc-4216-8884-5000bf31264b
Identyfikatory
DOI 10.5604/12303666.1201138